Интравитреална терапия при диабетен макулен оток

Интравитреална терапия при диабетен макулен оток
468×60 – top

Брой 8/2017

Д-р Б. Петрова, акад. д-р П. Василева, д.м.н.
СОБАЛ „Акад. Пашев“ – София

Диабетната ретинопатия е микроваскуларно усложнение на диабета и се среща в около 35% от болните. Множество ангиогенни стимулатори и инхибитори участват в патогенезата на заболяването, като съдово-ендотелният растежен фактор (VEGF) е от основно значение.
Редица рандомизирани, контролирани проучвания доказват, че anti-VEGF медикаментите са по-ефективни от фокален лазер в случаите на диабетен макулен оток с централно засягане. За да оценим нашите резултати от терапията на диабетен макулен оток с централно засягане с интравитреално приложени anti-VEGF и стероидни препарати, проведохме клинично наблюдение за период от 6 месеца. Включени бяха всички последователни пациенти с диабетен макулен оток с централно засягане за периода януари – юни 2016 г., които са лекувани с интравитреални anti-VEGF (aflibercept, bevacizumab) и стероидни препарати (triamcinolonе, dexamethasone имплант). При всички пациенти е изследвана зрителната острота и централната макулна дебелина чрез ОСТ.

КупиАбонамент

468×60 – bottom

ПодобниОставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Времето за попълване изтече. Моля, презаредете CAPTCHA.

728×90 – bottom