Ефект на Daivobet Gel при локално лечение на psoriasis vulgaris

Ефект на Daivobet Gel при локално лечение на psoriasis vulgaris
468×60 – top

Брой 3/2014

Българският опит
Д-р К. Господинова, д-р В. Гинчева,
проф. д-р Д. Господинов
Клиника по дерматология и венерология,
УМБАЛ „Г. Странски” – Плевен
Д-р И. Богданов, чл. кор. проф. д-р Н. Цанков
МБАЛ „Токуда Болница – София”

Псориазисът е T-клетъчно обусловена дерматоза. Етиопатогенезата все още не е изяснена в детайли. Заболяването е имуно-медиирана системна възпалителна болест с предимно кожна изява. Образуват се еритемо-папуло-сквамозни лезии, понякога сърбящи. Не се наблюдава дефинитивно излекуване. Стратегията при лечението на псориазис е ефективен контрол, продължителна ремисия, безопасност и комплайънс. Приблизително 80% от пациентите с псориазис са подходящи за локално лечение. Единственото локално лекарствено средство, което освен потискане на възпалението и кератиноцитната пролиферация, нормализира и диференциацията на епидермалните клетки е Daivobet. Той съдържа патентована комбинация от betamethasone dipropionate 0,5mg/g и calcipotriol 50 μg/g с максимална ефективност и безопасност. Съществува разнообразие от фармацевтични форми на комбинацията:

 • Daivobet gel за тяло и скалп
 • Daivobet ointment за тяло
 • Xamiol gel за скалп

Голям обем клинична документация доказва, че Daivobet gel и Daivobet ointment са еднакво ефективни. (Queille et al., 2011)

Daivobet gel се предпочита от пациентите, защото е подходящ както за тяло, така и за скалп, изключително лесно се нанася и бързо се абсорбира – в рамките на 3 минути от апликацията, не омазнява и не зацапва дрехите. Към тези данни се добавят и доказателства, че Daivobet gel значително подобрява качеството на живот – 63% подобрение (DLQI спада от 8.7 до 3.2 точки), показва висока ефективност – 88,3%, висока поносимост – 97,8% и 83% от пациентите предпочитат лечение с Daivobet gel (Sticherling M, Eicke C, Anger T; JDDG, 2013).

Всички тези данни стимулираха екип от дерматолози в България да изследват ефекта на Daivobet gel при папциенти с psoriasis vulgaris, както и тяхното отношение към лечението с Daivobet gel.

Материали и методи

В наблюдението бяха включени два центъра – УМБАЛ “Георги Стрaнски”, Плевен с 28 пациента и МБАЛ Токуда – София с 9 пациента. Общият брой на пациентите е 37 с лека и средно тежка форма на psoriasis vulgaris. Разпределението по пол беше 16 жени и 21 мъже. Средна възраст на наблюдаваните пациенти – 43,86 (15 – 80) години.
Критериите за включване бяха пациентите да бъдат над 18 годишна възраст с лека и средно тежка форма на заболяването.
От наблюдението бяха изключени следните случаи:

 • Пустулозен псориазис
 • Еритродермичен псориазис
 • Ексфолиативен псориазис
 • Бъбречна недостатъчност
 • Чернодробна недостатъчност
 • Гъбични инфекции
 • Вирусни инфекции
 • Бактериални инфекции
 • Бременност
 • Кърмене

Дизайн
Daivobet gel се прилага един път дневно. За отчитане ефективността от лечението се използва PASI на 3 визити -I (ден 0), II (след 4 седмици), III (след 8 седмици). Отношението на пациента към лечението се отчита чрез анкета. Пациентът получи указания как правилно да прилага медикамента, а именно:

Поставя се капка Daivobet gel на пръста и внимателно се нанася върху засегнатите площи
1 капка Daivobet gel покрива 2 длани псориатична кожа
Максимална седмична доза 100 g
Да се избягва приложение върху незасегната част
Да не се използват други локални средства по време на проучването (включително и емолиенти)

Kакво представлява PASI?
Абревиатурата на PASI е от английски Psoriasis Area and Severity Index
Анализът на този резултат отчита засегнатата площ и тежестта на заболяването.

Всички показатели, които се изчисляват в хода на наблюдението обективизират резултатите и дават възможност за мониториране на тетрапевтичния процес.

Резултати
8 седмичното лечение с Daivobet gel завършиха 32 пациента. Завършилите 4 седмично лечение с Daivobet gel пациенти са двама.
На третата визита след 8 седмично лечение с Daivobet gel се отчита PASI 75, което според консенсуса на Българското Дерматологично дружество, както и международните стандарти се смята за отличен терапевтичен резултат. Данните са с убедителна статистическа значимост – p=0,0003 (T-test),

През целия период на наблюдението, лечението с Daivobet Gel потвърди очакванията за отлична поносимост и липса на нежелани лекарствени реакции. Пациентите съобщават за отлично повлияване на сърбежа, ксерозата и десквамацията.
Над 80% от пациентите оценяват ефекта от лечението си като много добър и отличен. Над 80% от тях посочват консистенцията като приятна за приложение и изтъкват, че нанасянето на Daivobet gel не отнема време.

Изводи
Daivobet Gel e ефективен при лечение на лека до средно-тежка форма на psoriasis vulgaris (p=0.0003)
За ефективността допринася високата степен на комплайънс от страна на пациентите
Добра поносимост
Нашите резултати от лечението с Daivobet gel съответстват с международните данни
За клиничната практика е особено важно да се отбележи, че Daivobet gel е единственият гел подходящ за тяло и скалп. Daivobet gel може да се прилага върху тялото 8 седмици без прекъсване.

Приложени към т.нар „Стъпаловиден подход при лечение на псориазис”, данните от наблюдението и международният опит посочват Daivobet Gel като средство на първи избор в локалното лечение на псориазис.

Препоръки за клиничната практика от литературата по отношение комбиниране с други лечения
Daivobet е съвместим с фототерапия
Daivobet се нанася вечер върху засегнатите площи и на следващия ден се прилага фототерапията
Daivobet gel е съвместим със системна терапия
Daivobet gel повишава успеха на инициращата терапия със системни средства (British Journal of dermatology; Volume 163, Issue 2, pages 402–411, August 2010)

Заключение
Daivobet gel удовлетворява съвременните изисквания на лекарите за бърз контрол, продължителна ремисия и безопасност. За първи път чрез него са удовлетворени и изискванията на пациентите за поносимост, консистенция на лекарството, време за приложение и др. Всичко това прави Daivobet gel подходящ за всеки пациент с псориазис.

468×60 – bottom

Подобни

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom