„Историята скоро няма да свърши“ 350 години, 13 Нобелови награди, оптимисти и песимисти, учени и индустрия

„Историята скоро няма да свърши“  350 години, 13 Нобелови награди, оптимисти и песимисти, учени и индустрия
468×60 – top

Брой 8/2013

Знанието е натрупване на факти, а мъдростта е използването на знанието.

1769 – Poulletier de la Salle открива холестерола

1784 – Изолиран е холестерола

1856 – Rudolf Virchow описва атероматозната плака

1924 – Gage и Fish откриват в кръвта на хора приели мазна храна, малки частици с диаметър 1 µm и ги наричат „хиломикрони“ Szent-Gyorgi and Tominaga откриват свободна мастна киселина в плазма

1929 – Michel Macheboeuf открива α-lipoprotein, сега наречен HDL („добрия холестерол“)

1938 – Thannhauser и Magendantz за първи път свързват атеросклерозата и ксантомата с високи нива на серумен холестерол

1950 – Oncley и сътрудници анализират друг липопротеин, сега известен като LDL („лош холестерол“)

1955 – Rudolf Altschul открива холестерол понижаващите ефекти на никотинова киселина

1958 – Синтезиран е Clofibrate

1959 – Triparanol(MER/29) е въведен в клиничната практика в САЩ като първото понижаващо холестерола лекарство, но спрян няколко години след това поради тежки НЛР

1960 – Ancel Keys установява връзката между риска от миокарден инфаркт и високите нива холестерол в кръвта

1970 – Установено е, че има 4 фамилии протеини, свързани с големите липопротеини

1972 – Akira Endo открива citrinin, който мощно инхибира HMGCoA редуктазата и намалява серумния холестерол, но е силно нефротоксичен

1973 – Akira Endo открива compactin (първият статин), структурен аналог и инхибитор на HMGCoA редуктазата

1974 – Michael Brown и Joseph Goldstein установяват, че култивирани фибробласти от доброволци се свързват с висок афинитет и специфичност с 125I- маркиран LDL и инхибират активността на HMGCoA редуктазата и откриват LDL рецептора

1978 – За първи път compactin е приложен на човек, но само след 2 седмици терапия е установено, че предизвиква хепатотоксичност и мускулна дистрофия

1979 – Открит е нов статин – lovastatin, одобрен от FDA през 1987

2001 – Cerivastatin е спрян от употреба поради риск от рабдомиолиза (385 нефатални и 52 фатални случая)

2007 – Голям мета анализ установява сигнификантна връзка между намаляване нивата на LDL-C и риска от рак

2012 – 3 големи клинични проучвания сочат, че повишаването на HDL не намалява риска от кардио-васкуларни инциденти

2013 – Започва нова ера „Обратно в лабораторията…за доизясняване ролята на LDL и HDL“

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom