Антибиотик-асоциирана диария в детска възраст и нейното лечение с ProCombo baby

Антибиотик-асоциирана диария в детска възраст и нейното лечение с ProCombo baby
468×60 – top

Д-р Сирма Милева, д.м., детски пулмолог
Клиника по Педиатрия към УМБАЛ „Александровска“ – София

Оформянето на микрофлората от новороденото до възрастния индивид е много важно за развитието на имунната система на чревната лигавица и способността ú да разграничава патогенните микроорганизми и огромния набор от антигени, на които тя е изложена през целия живот.
Разбирането как да се управлява тази екосистема за подобряване на човешкото здраве е важна и предизвикателна цел.

Чревната микроекология може да бъде нарушена от много фактори, но най-често и значимо е чрез прилагане на антимикробни средства. Антибиотиците (АБ) причиняват дисбиоза с абнормна микробна колонизация на червата, вследствие на която настъпват патологични количествени и качествени изменения на микробиота. В детска възраст приложението на АБ се свежда до минимум, но в пулмологията те са основен инструмент за лечение и овладяване на състояния, чиито последици могат да бъдат много сериозни и дори застрашаващи живота на пациентите.

Влиянието на АБ върху ЧМ има краткосрочни и дългосрочни ефекти върху развитието и функционирането на имунната система, което може да генерира различни здравни проблеми. Те се отнасят главно до намалена резистентност към инфекции или нарушена имунна хомеостаза. Една от най-честите нежелани реакции на АБ лечение е антибиотик-асоциирана диария (AAД).
Негативният ефект зависи от:

 • Спектър на действие на антибиотика;
 • Дозата и продължителността на лечението;
 • Начина на прием;
 • Фармакокинетичните му особености.

ААД обикновено настъпва рано, още по време на самото лечение, но може да се появи и до два месеца след края на АБ курс.

ААД e доброкачествена, само-ограничаваща се диария със средна продължителност около 2 до 6 дни. Патогенезата на ААД не е точно установена. Нарушената чревна микробиота води до намален метаболизъм на късоверижните мастни киселини, промени в рН на чревното съдържимо и последващ осмотичен ефект. Някои АБ влияят и върху чревния мотилитет. Като цяло, всички АБ притежават свойството да провокират прояви, подобни на диария, но най-често проблемът се асоциира с прием на широкоспектърни антибиотици, които въздействат на анаеробните бактерии. Такива са аминопеницилини, цефалоспорини и клиндамицин.

Един от подходите за възстановяване на нормалната чревна микроекология е чрез пробиотиците (ПБ), които се утвърждават като съвременно направление в клиничната медицина с неоспорими научни доказателства за техните ползи. Множеството физиологични действия на пробиотиците включват възстановяване на микробиома чрез заемане на физиологични ниши и предотвратяване на колонизацията с опортюнистични патогени, улесняване абсорбцията, намаляване на газообразуването и имуномодулиращ ефект.

Метаанализ върху 23 рандомизирани проучвания, включващи серия от 3938 деца, отчита само 8% честота на ААД в пробиотичната група, в сравнение с цели 19% в контролната група. Намаляването на риска от развитие на ААД е значим – 54%. Резултатите показват, че пробиотиците скъсяват средната продължителност на диарията с 24,7 часа и намаляват честотата на изява на диария с продължителност над 4 дни до 59%. Работната група за пробиотици към ESPGHAN (Европейската асоциация по детска гастроентерология, хепатология и хранене) през 2016 г. излезе с препоръка за приложение на ПБ за превенция на ААД и Clostridium difficile инфекция. Продължителността на лечението обикновено е между 2 и 8 седмици, като е важно пробиотикът да се въведе още от началото на антибиотичния курс и приемът му да продължи няколко дни след прекратяване на АБ. Пробиотикът трябва да бъде даван на детето с отстояние от поне 2 часа от изпиването на антибиотика.

Изборът на правилен пробиотик е решаващ. Затова ESPGHAN препоръчва да се избере ПБ, чиято ефикасност е потвърдена в качествени, рандомизирани клинични проучвания, от производител, който има регулиран контрол върху качеството на ключови фактори, включително състава и съдържанието на ПБ щам. Най-важни са:

 • Високото микробно число
 • Правилното видово разнообразие

Оценката на тези данни би ни помогнала да постигнем по-добра ефикасност и качество в клиничната си практика. Сред специализираните продукти, отговарящи на тези условия, чието приложение е гаранция за терапевтичен успех, е иновативният пробиотик ProCombo baby (ПроКомбо бейби).

От самото му име проличава, че това е пробиотична (Pro) комбинация (Combo), която по своя състав и микробно съдържание е подходяща за деца от 0 до 12-годишна възраст и отговаря изцяло на гореописаните ключови фактори за избор на пробитичен продукт.

Правилно видово разнообразие
В продукта са комбинирани трите пробиотични щама, получили категорична оценка за препоръка от ESPGHAN за приложение при деца за превенция на ААД – Lactobacillus rhamnosus (LGG/LRh), Lactobacillus reuteri (LR) и Lactobacillus acidophilus (LA).

Високо микробно число
Ежедневната препоръчана доза от ProCombo baby доставя общо количество от 2 милиарда CFU.

Антибиотична резистентност
Макар и да не е изрично упоменат от педиатричните асоциации, този критерий е от изключителна важност, когато пробиотикът бива използван в качеството му на предпазна мярка срещу развитието на ААД. Покривайки в най-висока степен изискванията за устойчивост на различни групи антибиотици, пробиотичните щамове в ProCombo baby безпрепятствено проявяват своя благотворен ефект върху чревната микрофлора и успешно предпазват гастроинтестиналния тракт от изявата на диария вследствие на АБ лечение.

Предвид гореописаните пробиотични качества на продукта ProCombo baby за справяне с риска от развитие на ААД, както и способността му успешно да инхибира патогени, да се прикрепва към чревната лигавица и да модулира по здравословен начин чревната микрофлора, той намира широко приложение в практиката на педиатъра още при:

 • Остри гастроентерити, като допълващо лечение към рехидратацията
 • Подобряване на храносмилането и повлияване на функционални нарушения на гастроинтестиналния тракт в кърмаческа и детска възраст – кърмачески колики, запек
 • Нормализиране на състава на чревния микробиом при новородени деца, родени чрез Цезарово сечение и/или хранени с млека за кърмачета
 • Профилактика на атопичния дерматит при фамилно обременени кърмачета
 • Подобрява лактозния толеранс при деца с лактозна непоносимост
 • Подобряване на имунните защитни механизми, включително и срещу остри респираторни инфекции.

ProCombo baby е с доказана сигурност и безопасност за употреба от деца. Пробиотичните щамове в него са включени в списъка „Класифициран за безопасен по презумпция“ (Qualified Presumption of Safety) на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA).

лечение с ProCombo baby

лечение с ProCombo baby

лечение с ProCombo baby

468×60 – bottom

Подобни

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom