Приложение на Охуbor forte и Imunobor при лечение на мъжки стерилитет

Приложение на Охуbor forte и Imunobor при лечение на мъжки стерилитет
468×60 – top

Брой 7/2008

Д-р Й. Димитров и кол.

От cтepuлuтeт cтpaдaт около 10% от населението в репродуктивна възраст във всички страни. 30 до 50% от безплодните бракове са последица от нарушение в сперматогенезата на мъжа. И при двата пола съществуват имунологични причини за стерилитет. Чести причини за инфертилитет са инфекции и възпалителни заболявания на поло­вите органи. Нарушена функция на спермата и азоос­пермия са най-чести причини за стерилитет. При 20 % от стерилните двойки проблемът остава неизяснен.
Редица проучвания показват, че концентрацията на свободните радикали е обратно пропорционална на фертилитета. Дори при нормоспермия, повишаването на свободните радикали понижава фертилитета. Лечението с антиоксиданти подобрява фертилите­та (Antioxidants in Obstetrics & Gynecoiogy: S. Panda and S. Das (2002)).
Следователно, използването на антиоксиданти и имуномодулатори при пациенти с астенозооспермия и олигоспермия ще подобри сперматогенезата и съотбетно фертилитета у мъжете.

Целта на наблюдението беше:
♦ Да се докаже значението на антиоксидантите и имуномодулаторите при лечение на стерилитет у мъжете.
♦ Да се обективизира ефектът от лечението, посред­ством изследване на спермограма.
Наблюдението е отворено проспективно и включва 2 центъра с 20 пациенти с диагноза астено-зооспермия.
всеки пациент започва прием на Oxybor Forte по 1 таблетка по време или след хранене и Imunobor по 2 капсули дневно след хранене. Лечението продължава 3 месеца.

Изборът на антиоксидант има за цел максимална защита от свободно-радикални увреждания. Сбободните радикали са химически комплекси с раз­личен характер, които атакуват, както клетъчната мембрана и клетъчните органели, така и клетъчното ядро. Ето защо, за максимална антиоксидантна защи­та е необходима балансирана комбинация от мастноразтворими, водоразтворими субстанции и биокатализатори.

Oxybor Forte е широкоспекшърен антиоксидант за организма. Той съдържа:
♦ Класически антиоксиданти (АО): бетакаротин,
аскорбинова киселина, алфа-токоферол и селен;
♦ Ново поколение АО: проантоцианидин;
♦ Допълващи АО: коензим Q10;
♦ Биокатализатори: мед, цинк, манган, магнезий. Изборът на имуномодулатор има за цел възстановяване и поддържане на имунния баланс. в тази връзка е необходимо имуномодулаторът да е от природен произход, да е с добър профил на безопасност, да е често използван в клиничната практика. Подходящ имуномо­дулатор е Imunobor.

Imunobor състав:
♦ Cat’s Claw 500 mg
♦ Раи D’Arco 50 mg
♦ Yerba mate 50 mg
♦ Maca root 50 mg

Imunobor повишава броя и активността на макрофагите, регулира синтезата на цитокини (interleukin 1, interleukin 6). Цитокините активират в-лимфоцитите, които диференцирайки се в плазматични, продуцират имуноглобулини. Особено значение има секреторния IgA (slgA), благодарение на който се повиша­ва локалната имунна защита. Imunobor стимулира и Т-лимфоцитите и има противовъзпалителен ефект. Следователно, Imunobor повлиява хуморалния и клетъчния имунитет и осъществява защита, както срещу бактериални, така и срещу вирусни инфекции. Imunobor възстановява имунния баланс в организма.

Прави впечатление, че значително се увеличава кон­центрацията на сперматозоидите, общият им брой и броят на активно подвижните сперматозоиди. Тези резултати са със статистическа значимост.

От качествените показатели прави впечатление, че се покачва процентът на активно подвижните спер­матозоиди за сметка на неподвижните, слабо подвижните и т.н. Освен този показател със статистическа
значимост е и намаляването на патологичните спер­матозоиди.

Изводи

Антиоксидантът Oxybor Forte и имуномодулаторът Imunobor подобряват количествените и качестбени­те показатели на спермограмата при астенозооспермия и олигоспермия у мъжете.
Следователно, Oxybor Forte и Imunobor имат място при лечение на мъжкия стерилитет

Препоръки за клиничната практика:
Резултатите от проучването ни дават основание да препоръчваме Oxybor Forte и Imunobor при всички мъже със стерилитет, защото при лечение на стери­литет всеки процент е важен!

468×60 – bottom

Подобни

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom