Пробиотици при новородени деца и кърмачета. Ефективност на комбинация от лактобацили, използвана в пробиотичния препарат ProCombo baby

Пробиотици при новородени деца  и кърмачета. Ефективност на комбинация от лактобацили, използвана в  пробиотичния препарат ProCombo baby
468×60 – top

ProCombo babyПроф. Димитър Марков, д.м.н.
Факултет по обществено здраве, МУ – София

През последните две десетилетия се наблюдава изключителен интерес към човешкия чревен микробиом, неговото значение за здравното състояние на човека и факторите, които биха могли да повлияят състава и разнообразието му. Пробиотиците са живи микроорганизми (бактерии или дрожди), които, приложени в достатъчно количество, подобряват здравословното състояние на организма. На тяхното приложение са посветени над 6000 научни публикации в биомедицинската литература.21 Човешкият чревен микробиом се състои от комплексна популация микроорганизми, придобити през ранните стадии от живота. Налице са три важни периода във формирането му:

1. Неонатален: бактериалната колонизация на гастроинтестиналния тракт (ГИТ) започва след раждането и се влияе от различни фактори като начин на родоразрешение, хранене, недоносеност, приложение на антибиотици и др.

2. Захранване: след въвеждането на солидни храни между 4 и 6-месечна възраст и експозицията на комплексни нутриенти постепенно до 2-годишна възраст се оформя подобен на възрастните микробиом.

3. Старост: настъпват физиологични промени на червата с последващи промени в чревния микробиом.

В края на втория период, когато е формирана зрялата чревна микробиота, дебелото черво е колонизирано от 300-500 различни вида бактерии, които достигат брой 1012-1015 CFU/g чревно съдържимо.

Първите колонизиращи бактерии след раждането са факултативни анаероби – Staphylococcus spp., Streptococcus spp. и Enterobacteriaceae. След това прогресиращата кислородна консумация позволява растежа на задължително анаеробни микроорганизми – Bififdobacterium spp., Bacteroides spp., Clostridium.3,23 Към края на първата седмица преобладаващите в червата на новороденото дете бактерии са бифидобактерии и лактобацили. При вагинално раждане новороденото дете се колонизира с фекални и вагинални бактерии от майката – вертикалната трансмисия води до незабавна колонизация с лактобацили. И обратното, при новородените, родени чрез Цезарово сечение, има забавена колонизация с бифидобактерии и лактобацили и увеличено съдържание на потенциално патогенни микроорганизми като Е. coli, Clostridium perfringens, Clostridium difficile.3,20 Естествено хранените кърмачета имат значимо по-голям брой бифидобактерии и лактобацили.

Олигозахаридите в кърмата имат важна пребиотична функция. Кърмата има и по-нисък буфериращ капацитет в сравнение с млеката за кърмачета – рН в колона е по-ниско и това стимулира размножаването на бифидобактерии и лактобацили.През първите дни и седмици от живота лактазата е все още с по-слаба активност.

Периодът на новороденото и кърмаческата възраст се характеризират с пластичност и изменчивост на чревния микробиом, който може да бъде модифициран посредством храненето и приложението на пробиотични препарати. Тези периоди от живота могат да бъдат разглеждани като „прозорец“, през който да се въздейства върху формиращия се чревен микробиом и респективно това да даде отражение в профилактиката на някои заболявания в зряла възраст.

Начинът за въздействие, който ще разгледаме тук, е чрез приложение на пробиотични препарати. Техните ефекти са щамово специфични, така че използването им в клиничната практика трябва да се основава върху научно обосновани клинични изпитвания. Голяма част от прилаганите в практиката пробиотични препарати съдържат различни щамове лактобацили. Такъв е и пробиотичният препарат ProCombo baby (ПроКомбо бейби), чиито щамово специфични ефекти се обуславят от съдържащите се в него лактобацили – Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus и Lactobacillus reuteri.

Родът Lactobacillus включва различни грам позитивни факултативни анаероби пръчковидни бактерии. Те са част от голямата група на млечнокиселите бактерии, които конвертират хексозните захари до млечна киселина, създавайки кисела среда, потискаща развитието на патогенни микроорганизми. Лактобацили нормално се намират във вагината и ГИТ. Лактобацилите имат характеристики, обясняващи тяхната ефективност: значителна толерантност към стомашен сок и жлъчни секрети; висока адхезивна способност към чревната мукоза; антимикробна активност към патогенните бактерии; продуцират екзополизахариди и отстраняват холестерола.15,22 Някои щамове лактобацили са ефективни за превенция на антибиотик-асоциирана диария.11,14 Най-често използваните комбинации от лактобацили, които имат ефект срещу диарогенни бактерии като E. coli, Campylobacter jejuni и Shigella spp., са L. acidophilus и L. rhamnosus.
При суплементация на млека за кърмачета с различни пробиотични бактерии се установяват следните резултати: Lactobacillus reuteri е бил с по-значими здравословни ефекти в сравнение с Bifidobacterium BB12. В групата деца, суплементирани с L. reuteri, се е наблюдавало намаление на необходимостта от медицински консултации, фебрилни епизоди, диария, необходимост от приложение на антибиотици и по-малка продължителност на диарията. За отделните щамове лактобацили в ProCombo baby са установени следните позитивни ефекти върху здравното състояние.

  • Lactobacillus rhamnosus: намаляване на вируснообусловеното белодробно увреждане; превенция и намаляване тежестта на атопичен дерматит в детската възраст; намаляване на риска от развитие на алергични заболявания; превенция на некротизиращ ентероколит (НЕК) при недоносени деца; лечение на остър гастроентерит в детската възраст; намаляване на риска от риновирусна инфекция при недоносени деца; протекция на чревната мукоза от липополизахарид-индуцирано увреждане.
  • Lactobacillus acidophilus: лечение на диария на пътуващите; намаляване продължителността на болничния престой при деца с остра диария; противогъбично действие; лечение на C. difficile асоциираната диария; намаляване честотата на протичащите с фебрилитет инфекции на пикочните пътища в детската възраст.
  • Lactobacillus reuteri: намаляване на LDL холестерол; терапия на остър гастроентерит в детската възраст; лечение на чревни колики при кърмачета.9

Работната група към ESPGHAN (Европейско дружество по детска гастроентерология и хранене) препоръчва следните пробиотични щамове за лечение на остър гастроентерит в детската възраст: Lactobacillus rhamnosus (GG), S. boulardii, L. reuteri DSM 17938 и Lactobacillus acidophilus.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вече утвърденият на българския пазар пробиотик ProCombo baby представлява ефективна комбинация от щамове лактобацили с доказани благоприятни ефекти върху здравето на децата. Вложените лактобацили са жизнеспособни, лиофилизирани и са с разтворител MCT олио, съдържащо средноверижни мастни киселини.

Количественото пробиотично съдържание от общо 2 млрд. CFU в препарата е разпределено по следния начин:

  • Lactobacillus rhamnosus (LGG/LRh) LRH020, DSM 25568 = 1 млрд. CFU
  • Lactobacillus acidophilus (LA) PBS066, DSM 24936 = 0,5 млрд. CFU
  • Lactobacillus reuteri (LR) PBS072, DSM 25175 > = 0,5 млрд. CFU

ProCombo baby обединява терапевтичното действие на всички включени лактобацили и намира широко приложение при следните основни показания:

1. Модулиране на състава на чревния микробиом при новородени деца, родени чрез Цезарово сечение, хранени с млека за кърмачета, след приложение на интрапартална антибиотична профилактика, по време и след приложение на антибиотици в кърмаческата и детската възраст, за превенция на антибиотик-асоциираната диария;

2. Намаляване колонизацията на чревния тракт с потенциално патогенни микроорганизми;

3. Остри гастроентерити, като допълващо лечение към рехидрата-цията;

4. Превенция на атопичния дерматит при фамилно обременени кърмачета;

5. Подобряване на имунните защитни механизми, включително и срещу остри респираторни инфекции;

6. Подобряване на храносмилането и повлияване на функционални нарушения на ГИТ в кърмаческа и детска възраст – запек, кърмачески колики, диария и др.;

7. Превенция на НЕК при недоносени деца.

468×60 – bottom

Подобни

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom