Прополис (пчелен клей) в превенцията и лечението на метаболитния синдром

Прополис (пчелен клей) в превенцията и лечението на метаболитния синдром
468×60 – top

Брой 9/2019

Доц. д-р Св. Ханджиев, д.м., М. Салтиел
Българско сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания

Метаболитният синдром (МС) се свързва с андроидно затлъстяване, инсулинова резистентност, нарушен въглехидратен толеранс, дислипидемия, хипертония, повишен тромбоемболичен риск и проинфламаторно състояние. Струпването на метаболитни и съдови разтройства води до развитие на сърдечносъдови заболявания, диабет, атеросклероза. МС се определя като група от атерогенни рискови фактори или болестни отклонения, които са тясно свързани с андроидното натрупване на мастната тъкан и с инсулиновата резистентност.

Наши и чуждестранни проучвания сочат благоприятния ефект на прополиса (пчелния клей) върху метаболитния синдром. Хранителни режими, обогатени с прополис, повлияват атерогенните рискови фактори. ( В. Василев и Е. Петков, 2000; Св. Ханджиев и сътр, 1995 – 2001)‏, Sv. Handjıev (2016-2019). Пчелният клей е богат на флавоноиди, които са потенциални антиоксиданти. Доказано е, че тези антиоксиданти са защитa срещу кардиометаболитни заболявания (CMDs), сърдечносъдови заболявания, затлъстяване, метаболитен синдром и диабет тип 2. Изследванията изясняват ефекта на пчелните продукти върху параметрите на метаболизма и сърдечносъдовата система при лечението на затлъстяване и съпътстващите го метаболитни и сърдечносъдови лезии.

На базата на тези проучвания изпитахме ефекта на пчелния клей при лечение на метаболитен синдром. Нашата хипотеза е, че пчелният продукт (респективно прополис) влияе върху лигавицата на стомаха, респективно на секрецията на хормона грелин. По този начин има положителен ефект върху метаболитните лезии.

Проучването продължи два месеца. Изследвани са 302 индивида (171 – жени и 131 – мъже) със затлъстяване. Средната възраст е 46.3 години, а средният индекс на телесна маса (ИТМ) – 32.8. След тест за алергия, прополисова тинктура се предписва по следния начин: 5 дни – 3 х 40 капки 15 минути преди хранене; 2 дни – 2×60 капки /в 10:00 ч. и в 16 часа в чаша чай/. Резултатите са илюстрирани в следващата фигура и таблица.

В литературата се изтъква ролята на увеличената обиколка на талията като основен признак на метаболитния синдром и като предиктор за сърдечносъдов риск. Сочат се цифрите по-високи от 94 см при мъжете и 80 см при жените като указание за увеличен сърдечносъдов риск и база за наличие на метаболитен синдром. Нашите резултати показват средно намаление на обиколката на талията с 9 см (р<0,09). Данните от демонстрират благоприятното въздействие на двумесечното лечение на лица с метаболитен синдром с прополис (респ. клеева тинктура). Прополисът има сложен химичен състав, зависещ от източника, от който е произведен. Анализирани са проби от прополис, които са идентифицирали най-малко 300 различни съединения (Vinda, Mantas et al. 2008). Биологичната активност се дължи главно на фенолните компоненти като флавоноиди във всичките им форми (флавоноли, флавони, флавонони, дихидрофлавоноли и халкони), терпени, бета-стероиди, ароматни алдехиди и алкохоли (Kurek-Gorecka et al. 2014). Механизмът на прополисовите полифеноли може да се обобщи като потенциален антиоксидант със значителна способност за отстраняване на реактивни кислородни видове (ROS) и радикално реактивни азотни видове (RNS), за да се намали реакцията на ксантиноксидазата. Те хелатират метален йон, участващ в процеса на генериране на свободни радикали и разрушават каскадата от реакции, което води до пероксидация на липидите и синергично действие с други антиоксиданти. Има няколко биологични функции на прополиса, които са доказани, включително цитотоксична, антимикробна, антивирусна, минерализация на свободните радикали, противовъзпалителна, локално анестетична, хепатопротективна, антитуморна и имунно стимулираща (Bankova et al. 2000, Salatino et al. 2011, Mani et al. 2005, Fuliany et al. 2005, Toreti et al. 2013). В последно време предмет на наше проучване са следните прополисови продукти: - Клеева тинктура с чесън - Клеева тинктура с лайка - Клеева тинктура с невен - Клеева тинктура с бабини зъби Нашите предварителни данни сочат, че те са добър източник на витамини, минерали и антиоксиданти за укрепване и стимулиране на имунитета. Спомагат за нормалното функциониране на имунната система, подкрепят нормалното функционално пречистване на дихателните пътища, способстват за поддържане проходимостта на кръвоносните съдове и нормалните функционални нива на кръвното налягане, допринасят за защитата на клетките от оксидативен стрес и свободни радикали. Заключение Цитираните наши и чуждестранни данни подчертават значението на пчелния клей (прополис) в профилактиката и лечението на метаболитния синдром като носител на широка гама антиоксиданти. Литература 1. Bankova V. S., De Castro S. L., Marcucci M. C. Propolis: recent advances in chemistry and plant origin. Apidologie. 2000;31(1):3–15. doi: 10.1051/apido:2000102. [Cross Ref] 2. Borys JM., Graca P, Gregorio M., Handjiev Sv. et al, EPODE for the Promotion of Health Equity,Cachan cedex France, Lavoisier, 2015, 11-195. http://www. Lavoisier 3. Darlenska HD, Handjiev S, Hristova K, Singh RB. Antioxidant vitamins and the heart. World Heart J 2014;6:179-184. 4. Dilis V. Assesment of antioxidants in foods and biological samples: a short critique. Int. J. Food Sci. Nutr. 2010. 5. Figueira I, Menezes R, Macedo D, Costa I, Nunes dos Santos C. Current Neuropharmacology. 2017 May; 15(4): 562-594 6. Fuliang H. U., Hepburn H. R., Xuan H., Chen M., Daya S., Radloff S. E. Effects of propolis on blood glucose, blood lipid and free radicals in rats with diabetes mellitus. Pharmacological Research. 2005;51(2):147–152. doi: 10.1016/j.phrs.2004.06.011. [PubMed] [Cross Ref] 7. Handjiev Sv. Food supplements based on compounds from the traditional nutrition in Bulgaria. 2017. Ann Nutr Metab 71(supl 2):1194-1195 8. Handjiev Sv., Dimitrova, V, Atanasov Sv., Role of the apidietetics in the treatment of obesity, VI ISORD, 2000, 167 9. Handjieva-Darlenska, T. et al. Nutrition et Sante 2016, Simel press, 49-60 10. Handjiiev Sv., The Balkan diet (Balkan antioxydative healthy food) in the prevention and treatment of metabolic syndrome, Second Balkan Congress on obesity, Albena, 2006, 32-35 11. Hertog MG, Kromhout D, Aravanis C, Blackburn H, Buzina R, Fidanza F, Giampaoli S, Jansen A, Menotti A, Nedeljkovic S, et al. Flavonoid intake and long-term risk of coronary heart disease and cancer in the seven countries study. Arch Intern Med. 1995 Feb 27;155(4):381-6. 12. Hristova K et al. Sofia declaration for prevention of cardiovascular diseases and type 2 diabetes mellitus: a scientific statement of the international college of cardiology and international college of nutrition; ICC-ICN Expert Group. World Heart J 2014; 6: 89-106. 13. Hui C, Qi X, Qianyong Z, Xiaoli P, Jundong Z, Mantian M. Flavonoids, flavonoid subclasses and breast cancer risk: a meta-analysis of epidemiologic studies. PLoS One. 2013; 8(1): e54318. Epub 2013 Jan 18.PLoS One. 2013;8(1):e54318. doi: 10.1371/journal.pone.0054318. 14. Karadjov Y., Therapeutic effect of bee prodicts, XIX ISORD, 2011, 79-80 15. Kim Y, Je Y. Flavonoid intake and mortality from cardiovascular disease and all causes: A meta-analysis of prospective cohort studies. Clin Nutr ESPEN. 2017 Aug; 20:68-77. Epub 2017 Apr 28. 16. Kurek-Górecka A., Rzepecka-Stojko A., Górecki M., Stojko J., Sosada M., Swierczek-Zieba G. Structure and antioxidant activity of polyphenols derived from propolis. Molecules. 2014;19(1):78–101. doi: 10.3390/molecules19010078. 17. Liu XM, Liu YJ, Huang Y, Yu HJ, Yuan S, Tang BW, Wang PG, He QQ. Dietary total flavonoids intake and risk of mortality from all causes and cardiovascular disease in the general population: A systematic review and meta-analysis of cohort studies.Mol Nutr Food Res. 2017 Jun; 61(6). 18. Mani F., Damasceno H. C. R., Novelli E. L. B., Martins E. A. M., Sforcin J. M. Propolis: effect of different concentrations, extracts and intake period on seric biochemical variables. Journal of Ethnopharmacology. 2006;105(1-2):95–98. doi: 10.1016/j.jep.2005.10.011. [PubMed] [Cross Ref]

КупиАбонамент

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom