Списанието
 • Брой 7/2021

  OФТАЛМОЛОГИЯ Диагноза и поведение при пигментна глаукома Акад. д-р П. Василева, д.м.н. Kaк и кой трябва д ...

  OФТАЛМОЛОГИЯ Диагноза и поведение при пигментна глаукома Акад. д-р П. Василева, д.м.н. Kaк и кой трябва да контролира диагностиката и терапията на глаукомно болните Доц. д-р Р. Христова, д.м. Общопрак ...

  Повече
 • Брой 6/2021

  ДЕРМАТОЛОГИЯ Съвременна проактивна терапия на атопичен дерматит Проф. д-р Л. Митева, д.м. Cоvid-19 - хара ...

  ДЕРМАТОЛОГИЯ Съвременна проактивна терапия на атопичен дерматит Проф. д-р Л. Митева, д.м. Cоvid-19 - характеристика на кожните прояви Д-р Д. Серафимова, д.м., Д-р К. Дреновска, д.м., Проф. д-р Л. Мите ...

  Повече
 • Брой 5/2021

  KAРДИОЛОГИЯ Сърдечносъдово засягане при пациенти с COVID-19 Д-р Т. Вълова, Полковник проф. д-р И. Даскало ...

  KAРДИОЛОГИЯ Сърдечносъдово засягане при пациенти с COVID-19 Д-р Т. Вълова, Полковник проф. д-р И. Даскалов, д.м., Доц. д-р Л. Демиревска, д.м. Кардиологично засягане в рамките на мултисистемен инфлама ...

  Повече
 • Брой 4/2021

  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ RS – COV-2 Covid-19 и гастроинтестинален тракт (ГИТ) Д-р К. Данов Д-р Д. Тодорова, Д-р ...

  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ RS – COV-2 Covid-19 и гастроинтестинален тракт (ГИТ) Д-р К. Данов Д-р Д. Тодорова, Д-р Б. Султани, Доц. д-р П. Атанасов, Проф. д-р Н. Григоров Covid-19 и черен дроб Д-р Д. Райков, Д- ...

  Повече
 • Брой 3/2021

  ПЕДИАТРИЯ Лечение на бронхиолит с бронходилататори - защо педиатрите не следваме протокола Д-р С. Милева ...

  ПЕДИАТРИЯ Лечение на бронхиолит с бронходилататори - защо педиатрите не следваме протокола Д-р С. Милева Орбитални тумори в детска възраст Проф. д-р С. Чернинкова, д.м.н. Субакутен склерозиращ паненце ...

  Повече
 • Брой 2/2021

  АГ и НЕОНАТОЛОГИЯ Koронавирус и бременност Д-р Г. Дикова, Д-р И. Диков COVID-19 и бременност. Препоръки к ...

  АГ и НЕОНАТОЛОГИЯ Koронавирус и бременност Д-р Г. Дикова, Д-р И. Диков COVID-19 и бременност. Препоръки към общопрактикуващи лекари, акушерки и акушер-гинеколози Д-р Р. Велев, д. м., Д-р Р. Стоичкова ...

  Повече
 • Брой 1/2021

  Неврология и психиатрия Проблеми на деменцията във времето на Covid-19 Доц. М. Райчева, д.п., К. Стоянова ...

  Неврология и психиатрия Проблеми на деменцията във времето на Covid-19 Доц. М. Райчева, д.п., К. Стоянова, Доц. д-р Шима Мехрабиан-Спасова, д.м., Акад. проф. д-р Л. Трайков, д.м.н. Два типа психомотор ...

  Повече
 • Брой 12/2020

  ПУЛМОЛОГИЯ Клинични прояви при COVID-19 Гл. ас. д-р В. Димитрова, д.м., Доц. д-р Д. Петкова, д.м., Ас. д- ...

  ПУЛМОЛОГИЯ Клинични прояви при COVID-19 Гл. ас. д-р В. Димитрова, д.м., Доц. д-р Д. Петкова, д.м., Ас. д-р Т. Добрева Предпазни мерки за децата в условията на пандемията от COVID-19 Д-р В. Папочиева П ...

  Повече
 • Брой 11/2020

  УШИ / НОС / ГЪРЛО Маските за лице - защо трябва да ги носим? Какви, кога и как? Доц. д-р П. Кабакчиев, д. ...

  УШИ / НОС / ГЪРЛО Маските за лице - защо трябва да ги носим? Какви, кога и как? Доц. д-р П. Кабакчиев, д.м. Кашлица - напомняне за рядък причинител Д-р В. Илиев Грип - усложнения в оториноларингология ...

  Повече
 • Брой 10/2020

  УРОЛОГИЯ и НЕФРОЛОГИЯ Диагностика и лeчение при инвазивен, неметастатичен карцином на пикочния мехур. Мяс ...

  УРОЛОГИЯ и НЕФРОЛОГИЯ Диагностика и лeчение при инвазивен, неметастатичен карцином на пикочния мехур. Мястото на органосъхраняващите операции Д-р Б. Божков, Чл. кор. проф. д-р Ч. Славов, д.м.н. Уродин ...

  Повече