2020
  • Брой 1/2020

    ПСИХИАТРИЯ и НЕВРОЛОГИЯ Негативни и псевдонегативни симптоми при шизофрения: особености на механизмите и ...

    ПСИХИАТРИЯ и НЕВРОЛОГИЯ Негативни и псевдонегативни симптоми при шизофрения: особености на механизмите и възможностите за лечение Проф. д-р Св. Хараланов д.м., Клин. псих. Ев. Хараланова, д.кл.пс., Ра ...

    Прочетете повече