2020
 • Брой 12/2020

  ПУЛМОЛОГИЯ Клинични прояви при COVID-19 Гл. ас. д-р В. Димитрова, д.м., Доц. д-р Д. Петкова, д.м., Ас. д- ...

  ПУЛМОЛОГИЯ Клинични прояви при COVID-19 Гл. ас. д-р В. Димитрова, д.м., Доц. д-р Д. Петкова, д.м., Ас. д-р Т. Добрева Предпазни мерки за децата в условията на пандемията от COVID-19 Д-р В. Папочиева П ...

  Повече
 • Брой 11/2020

  УШИ / НОС / ГЪРЛО Маските за лице - защо трябва да ги носим? Какви, кога и как? Доц. д-р П. Кабакчиев, д. ...

  УШИ / НОС / ГЪРЛО Маските за лице - защо трябва да ги носим? Какви, кога и как? Доц. д-р П. Кабакчиев, д.м. Кашлица - напомняне за рядък причинител Д-р В. Илиев Грип - усложнения в оториноларингология ...

  Повече
 • Брой 10/2020

  УРОЛОГИЯ и НЕФРОЛОГИЯ Диагностика и лeчение при инвазивен, неметастатичен карцином на пикочния мехур. Мяс ...

  УРОЛОГИЯ и НЕФРОЛОГИЯ Диагностика и лeчение при инвазивен, неметастатичен карцином на пикочния мехур. Мястото на органосъхраняващите операции Д-р Б. Божков, Чл. кор. проф. д-р Ч. Славов, д.м.н. Уродин ...

  Повече
 • Брой 9/2020

  РЕВМАТОЛОГИЯ Сoнографска оценка на извънставна патология в ревматологията Д-р Р. Несторова, Д-р П. Тодоро ...

  РЕВМАТОЛОГИЯ Сoнографска оценка на извънставна патология в ревматологията Д-р Р. Несторова, Д-р П. Тодоров, Д-р Цв. Петранова Инфекцията с SARS-CoV-2 и поведението ни в ревматологичната практика Д-р В ...

  Повече
 • Брой 8/2020

  EНДОКРИНОЛОГИЯ Метаболитни ефекти на различните сортове канабис, Cannabis sativa L Проф. д-р Д. Байкова, ...

  EНДОКРИНОЛОГИЯ Метаболитни ефекти на различните сортове канабис, Cannabis sativa L Проф. д-р Д. Байкова, д.м. Клинично нефункциониращи хипофизни аденоми Проф. д-р С. Захариева, д.м.н., Доц. д-р А. Еле ...

  Повече
 • Брой 7/2020

  OФТАЛМОЛОГИЯ Агресивно поведение при болни с напреднали глаукомни промени Акад. д-р П. Василева, д.м.н., ...

  OФТАЛМОЛОГИЯ Агресивно поведение при болни с напреднали глаукомни промени Акад. д-р П. Василева, д.м.н., Д-р Й. Кирилова Диабетната ретинопатия като социален проблем Д-р Д. Косева, Проф. д-р З. Златар ...

  Повече
 • Брой 6/2020

  ДЕРМАТОЛОГИЯ Аcne neonatorum Проф. д-р Л. Митева, д.м., Д-р Й. Пожарашка Епидермални невуси - клинична, х ...

  ДЕРМАТОЛОГИЯ Аcne neonatorum Проф. д-р Л. Митева, д.м., Д-р Й. Пожарашка Епидермални невуси - клинична, хистологична и генетична характеристика Д-р М. Сълева, Доц. д-р Л. Дурмишев, д.м., Проф. д-р К. ...

  Повече
 • Брой 5/2020

  KAРДИОЛОГИЯ Адювантна интравенозна терапия с витамин С и озон при пациенти с COVID-19 инфекция Проф. д-р ...

  KAРДИОЛОГИЯ Адювантна интравенозна терапия с витамин С и озон при пациенти с COVID-19 инфекция Проф. д-р И. Петров, д.м. Коронавирус инфекция и ефекти върху сърдечносъдовата система Доц. д-р Я. Симова ...

  Повече
 • Брой 4/2020

  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ Болест, причинена от корона вирус-19 (Cоvid-19) Проф. д-р И. Коцев, д.м.н. Преканцерозн ...

  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ Болест, причинена от корона вирус-19 (Cоvid-19) Проф. д-р И. Коцев, д.м.н. Преканцерозни състояния на стомаха Д-р И. Шалев Чернодробни заболявания при пациенти в напреднала възраст и ...

  Повече
 • Брой 3/2020

  ПЕДИАТРИЯ Автоимунни енцефалити Д-р И. Александрова, д.м., Д-р А. Асенова д.м., Д-р Д. Денева, Д-р М. Кол ...

  ПЕДИАТРИЯ Автоимунни енцефалити Д-р И. Александрова, д.м., Д-р А. Асенова д.м., Д-р Д. Денева, Д-р М. Колева, Д-р Е. Родопска, Д-р Е. Славкова, Д-р В. Томов, Проф. д-р В. Божинова, д.м. Микоплазмена п ...

  Повече