2021
 • Брой 12/2021

  Пулмология Диагностика и лечение на субсегментна белодробна емболия (SSPE) - въпроси и отговори Доц. д-р ...

  Пулмология Диагностика и лечение на субсегментна белодробна емболия (SSPE) - въпроси и отговори Доц. д-р В. Димитрова, д.м., Д-р П. Йорданов Tранскатетърни методи за лечение на белодробна емболия Проф ...

  Повече
 • Брой 11/2021

  Уши / нос / гърло Настинката - “Троянският кон” на инфекциите в дихателните пътища Доц. д-р А. Райнов, д. ...

  Уши / нос / гърло Настинката - “Троянският кон” на инфекциите в дихателните пътища Доц. д-р А. Райнов, д.м. Изборът - кохлеарна имплантация. Перспективи Д-р Т. Димитрова Риносинуити - видове, клиника ...

  Повече
 • Брой 10/2021

  Урология и Нефрология Хронично бъбречно заболяване - дефиниция, диагностика и контрол Д-р П. Мегеров, Д-р ...

  Урология и Нефрология Хронично бъбречно заболяване - дефиниция, диагностика и контрол Д-р П. Мегеров, Д-р Ж. Филипов, Д-р Б. Златков, Д-р И. Маринова, Д-р В. Йорданова, Д-р М. Стефанов, Проф. д-р Е. П ...

  Повече
 • Брой 9/2021

  РЕВМАТОЛОГИЯ Хранителният модел в алгоритъма на комплексната превенция на COVID-19 Проф. д-р Д. Байкова, ...

  РЕВМАТОЛОГИЯ Хранителният модел в алгоритъма на комплексната превенция на COVID-19 Проф. д-р Д. Байкова, д.м. Влиянието на COVID-19 пандемията върху персонала и неговия подбор в социалния и бизнес сек ...

  Повече
 • Брой 8/2021

  EНДОКРИНОЛОГИЯ Диабет и бременност Д-р В. Яначкова, Проф. д-р З. Каменов, д.м.н. Преддиабет, метаболитен ...

  EНДОКРИНОЛОГИЯ Диабет и бременност Д-р В. Яначкова, Проф. д-р З. Каменов, д.м.н. Преддиабет, метаболитен синдром и връзката им със сърдечносъдовия риск Д-р В. Михнева, Проф. д-р И. Даскалова, Д-р И. Б ...

  Повече
 • Брой 7/2021

  OФТАЛМОЛОГИЯ Диагноза и поведение при пигментна глаукома Акад. д-р П. Василева, д.м.н. Kaк и кой трябва д ...

  OФТАЛМОЛОГИЯ Диагноза и поведение при пигментна глаукома Акад. д-р П. Василева, д.м.н. Kaк и кой трябва да контролира диагностиката и терапията на глаукомно болните Доц. д-р Р. Христова, д.м. Общопрак ...

  Повече
 • Брой 6/2021

  ДЕРМАТОЛОГИЯ Съвременна проактивна терапия на атопичен дерматит Проф. д-р Л. Митева, д.м. Cоvid-19 - хара ...

  ДЕРМАТОЛОГИЯ Съвременна проактивна терапия на атопичен дерматит Проф. д-р Л. Митева, д.м. Cоvid-19 - характеристика на кожните прояви Д-р Д. Серафимова, д.м., Д-р К. Дреновска, д.м., Проф. д-р Л. Мите ...

  Повече
 • Брой 5/2021

  KAРДИОЛОГИЯ Сърдечносъдово засягане при пациенти с COVID-19 Д-р Т. Вълова, Полковник проф. д-р И. Даскало ...

  KAРДИОЛОГИЯ Сърдечносъдово засягане при пациенти с COVID-19 Д-р Т. Вълова, Полковник проф. д-р И. Даскалов, д.м., Доц. д-р Л. Демиревска, д.м. Кардиологично засягане в рамките на мултисистемен инфлама ...

  Повече
 • Брой 4/2021

  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ RS – COV-2 Covid-19 и гастроинтестинален тракт (ГИТ) Д-р К. Данов Д-р Д. Тодорова, Д-р ...

  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ RS – COV-2 Covid-19 и гастроинтестинален тракт (ГИТ) Д-р К. Данов Д-р Д. Тодорова, Д-р Б. Султани, Доц. д-р П. Атанасов, Проф. д-р Н. Григоров Covid-19 и черен дроб Д-р Д. Райков, Д- ...

  Повече
 • Брой 3/2021

  ПЕДИАТРИЯ Лечение на бронхиолит с бронходилататори - защо педиатрите не следваме протокола Д-р С. Милева ...

  ПЕДИАТРИЯ Лечение на бронхиолит с бронходилататори - защо педиатрите не следваме протокола Д-р С. Милева Орбитални тумори в детска възраст Проф. д-р С. Чернинкова, д.м.н. Субакутен склерозиращ паненце ...

  Повече