Списанието
 • Брой 10/2016

  GP NEWS бр 10/2016 Дерматология Пиодермии в детска възраст Проф. д-р Л. Митева, д. м. Кожни прояви при lu ...

  GP NEWS бр 10/2016 Дерматология Пиодермии в детска възраст Проф. д-р Л. Митева, д. м. Кожни прояви при lupus erythematosus Доц. д-р Л. Дурмишев д. м. Псориазисът като системно заболяване Д-р И. Богдан ...

  Прочетете повече
 • Брой 9/2016

  GP NEWS бр 9/2016 AГ и Неонатология Безплодието в България Д-р И. Диков Риск от поява на вродени малформа ...

  GP NEWS бр 9/2016 AГ и Неонатология Безплодието в България Д-р И. Диков Риск от поява на вродени малформации при деца, родени след асистирана репродуктивна технология (ART) Д-р Р. Масларска, Д-р Л. Пе ...

  Прочетете повече
 • Брой 8/2016

  OФТАЛМОЛОГИЯ Предна исхемия на зрителния нерв - асоциация със системни заболявания и диференциална диагно ...

  OФТАЛМОЛОГИЯ Предна исхемия на зрителния нерв - асоциация със системни заболявания и диференциална диагноза Д-р К. Рачева, Акад. д-р П. Василева, д. м. н. Рискове при отсрочване на операцията за катар ...

  Прочетете повече
 • Брой 7/2016

  GP NEWS бр 7/2016 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ Хроничните възпалителни заболявания на червата - диагностични методи ...

  GP NEWS бр 7/2016 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ Хроничните възпалителни заболявания на червата - диагностични методи Д-р Б. Тенева До 20% от случаите на язвен колит се бъркат с хемороиди Проф. д-р З. Спасова Диет ...

  Прочетете повече
 • Tиреотоксикоза в детската възраст

  Брой 6/2016 Проф. А. Куртев, д.м.н. Клиника по педиатрия, болница „Лозенец”, МФ, СУ ”Св. Климент Охридски ...

  Брой 6/2016 Проф. А. Куртев, д.м.н. Клиника по педиатрия, болница „Лозенец”, МФ, СУ ”Св. Климент Охридски” УВОД Тиреотоксикозата /ТТ/ е част от Автоимунното Тиреоидно Заболяване /АТЗ/, най-честата при ...

  Прочетете повече
 • Брой 6/2016

  GP NEWS бр 6/2016 ЕНДОКРИНОЛОГИЯ Щитовидна жлеза и сърце Проф. д-р Б. Лозанов Tиреотоксикоза в детската в ...

  GP NEWS бр 6/2016 ЕНДОКРИНОЛОГИЯ Щитовидна жлеза и сърце Проф. д-р Б. Лозанов Tиреотоксикоза в детската възраст Проф. А. Куртев, д.м.н. Андрогенна алопеция Доц. д-р К. Праматаров, д. м. Автоимунен тир ...

  Прочетете повече
 • Брой 5/2016

  GP NEWS бр 5/2016 KAРДИОЛОГИЯ Сърдечно-съдов риск при жени с поликистозен овариален синдром Д-р Д. Колева ...

  GP NEWS бр 5/2016 KAРДИОЛОГИЯ Сърдечно-съдов риск при жени с поликистозен овариален синдром Д-р Д. Колева, Проф. д-р М. Орбецова, Доц. д-р Л. Владимирова-Китова, Доц. д-р Ю. Николова, Д-р С. Тютюнджие ...

  Прочетете повече
 • Брой 4/2016

  GP NEWS бр. 4 /2016 Oнкология Краниалната радиохирургия в съвременното лечение на малигнените и бенигнени ...

  GP NEWS бр. 4 /2016 Oнкология Краниалната радиохирургия в съвременното лечение на малигнените и бенигнените тумори на мозъка Проф. д-р Т. Хаджиева, д. м. н. НАШЕТО ИНТЕРВЮ След 2020 г. ракът ще бъде о ...

  Прочетете повече
 • Брой 3/2016

  GP NEWS бр. 3 /2016 Психиатрия Разкриване на латентна биполярност при униполярни депресии - диагностично ...

  GP NEWS бр. 3 /2016 Психиатрия Разкриване на латентна биполярност при униполярни депресии - диагностично и терапевтично значение Доц. д-р С. Хараланов, д. м., Д-р П. Терзииванова, д. м., Е. Хараланова ...

  Прочетете повече
 • Брой 2/2016

  GP NEWS бр. 2 /2016 Педиатрия Съвременен преглед на острите респираторни инфекции Проф. д-р П. Переновска ...

  GP NEWS бр. 2 /2016 Педиатрия Съвременен преглед на острите респираторни инфекции Проф. д-р П. Переновска Профилактичните ехографски прегледи на отделителната система на кърмачетата в България – вече ...

  Прочетете повече