Онкология
 • Карцином на маточната шийка

  Брой 11/2002 Д-р Г. Кюркчиев През 2000 г. беше приложена Програма за профилак­тика и ранна диагностика на ...

  Брой 11/2002 Д-р Г. Кюркчиев През 2000 г. беше приложена Програма за профилак­тика и ранна диагностика на карцинома на маточната шийка, за чиято теоретична и методична осно­ва послужи Националният рам ...

  Повече
 • Противоракови ваксини

  Брой 11/2002 Д-р Р. Александрова Противораковите ваксини са три вида: профилактични, терапевтични и комби ...

  Брой 11/2002 Д-р Р. Александрова Противораковите ваксини са три вида: профилактични, терапевтични и комбинирани. Придазането на профилактични противоракови ваксини е възможно в случайте, козато причи­ ...

  Повече
 • Рак на дебелото черво

  Брой 5/2001 Доц. Д-р Л. Матева Ракът на дебелото черво е важен социалноздравен проблем поради високата му ...

  Брой 5/2001 Доц. Д-р Л. Матева Ракът на дебелото черво е важен социалноздравен проблем поради високата му честота, вкл. и у нас. Най-често се развива на базата на полипи. Между карцинома на колона и т ...

  Повече