Статии
 • Бъбречни загуби на вода и натрий

  Брой 2/2000 Доц. Адриана Анадолийска (Продължение от бр. 1) Масивни дози диуретици Най-чести причини за х ...

  Брой 2/2000 Доц. Адриана Анадолийска (Продължение от бр. 1) Масивни дози диуретици Най-чести причини за хипонатремия с хиповолемия. Диуретиците водят до хипонатремия по три механизми: I. Загуба на обе ...

  Повече
 • Фуроземид

  Брой 1/2000 Проф. д-p Илия Попилиев Д-р Искра Ангелова Фуроземидьт е дuypeтuк с химична структура на сулф ...

  Брой 1/2000 Проф. д-p Илия Попилиев Д-р Искра Ангелова Фуроземидьт е дuypeтuк с химична структура на сулфонамид. Фармакология Фуроземидьт намалява реабсорбцията на натриеви йони във възходящото каналч ...

  Повече
 • Хирургични проблеми

  Брой 1/2000 Проф. Р. Гайдарски и колектив Хеморагиите от горния отдел на гастро-интестиналния тракт са ед ...

  Брой 1/2000 Проф. Р. Гайдарски и колектив Хеморагиите от горния отдел на гастро-интестиналния тракт са едни от най-тежките усложнения на заболяванията с такава локализация и все още представляват сери ...

  Повече
 • Остра сърдечна недостатъчност

  Брой 1/2000 Проф. д-р Илия Попилиев, Д-р Искра Ангелова Класификация, форми и лечение Сърдечната недостат ...

  Брой 1/2000 Проф. д-р Илия Попилиев, Д-р Искра Ангелова Класификация, форми и лечение Сърдечната недостатъчност е клиничен синдром, който се явява при намалена систолна и диастолна функция на сърцето, ...

  Повече
 • Хипонатремия при деца

  Брой 1/2000 Доц. А. Анадолийска Нарушение на бъбречния дилуционен капацитет Клиничното значение на хипона ...

  Брой 1/2000 Доц. А. Анадолийска Нарушение на бъбречния дилуционен капацитет Клиничното значение на хипонатремията се подчертава от факта, че 2,5% от хоспитализираните болни имат намалени стойности на ...

  Повече
 • Лео Фарма. По стъпалата на успеха

  Брой 1/2000 Д-р Абу Шахид Лео Фарма е доказала себе си световна фармацевтична компания с 90-годишна истор ...

  Брой 1/2000 Д-р Абу Шахид Лео Фарма е доказала себе си световна фармацевтична компания с 90-годишна история. Тя обединява съхранената във времето традиция и задължителната за всички научни открития ди ...

  Повече
 • ЛЕКАРИ БЕЗ ГРАНИЦИ

  Брой 1/2000 Носител на Нобелова награда за мир Д-р Росарио Палацио 20-ти декември 1971 г. Две групи френс ...

  Брой 1/2000 Носител на Нобелова награда за мир Д-р Росарио Палацио 20-ти декември 1971 г. Две групи френски лекари учредяват нова неправителствена хуманитарна организация с идеална цел MEDECINS SANS F ...

  Повече
 • Повръщането

  Брой 1/2000 Проф. Д-р Стоян Киркович При леглото на болния трябва да се ориентираме преди всичко върху ха ...

  Брой 1/2000 Проф. Д-р Стоян Киркович При леглото на болния трябва да се ориентираме преди всичко върху характера на повърнатите материи. Повръщането може да бъде алиментарно, билозно, фекулентно, фека ...

  Повече
 • Хлябът

  Брой 1/2000 Доц. Д-р Донка Байкова Хлябът е основен и традиционен продукт за много народи по света. Той е ...

  Брой 1/2000 Доц. Д-р Донка Байкова Хлябът е основен и традиционен продукт за много народи по света. Той е изобретен преди 10000-15000 г. и е едно от най-великите изобретения на човешкия интелект: чове ...

  Повече
 • Инвалидите като рискова и специална група от населението

  Брой 1/2000 Н.с. Вячеслав Попов Хуманното отношение-качествена страна на добрата медицинска практика Семе ...

  Брой 1/2000 Н.с. Вячеслав Попов Хуманното отношение-качествена страна на добрата медицинска практика Семейният лекар се нуждае както от познания, така и от собствен амбулаторно-практически опит в рабо ...

  Повече