Сърдечносъдова с истема при спортисти – oт нормална адаптация до патологични промени

Сърдечносъдова с истема при спортисти – oт нормална адаптация до патологични промени
468×60 – top

Брой 5/2022

Д-р Б. Кръстев, Д-р Н. Спасова,
Д-р Р. Савова, Д-р Д. Марков,
Д-р А. Боризанова,
Д-р Н. Георгиева, Д-р Р. Илиева,
Чл. кор. проф. д-р А.Гудев, д.м.

Клиника по кардиология, УМБАЛ “ Царица Йоанна – ИСУЛ ”, Медицински Университет-СОФИЯ

Редовните физически натоварвания оказват положително въздействие върху сърдечносъдовата система. Те повлияват редица процеси, имащи отношение към намаляване честотата от неблагоприятни събития. В същото време, тежките физически натоварвания поставят на изпитание сърдечносъдовата система. Ето защо, при професионални спортни занимания е от изключителна важност нейната базисна оценка, с цел откриване на подлежаща патология и превенция на инциденти. При голяма част от активно спортуващите се откриват различни отклонения в сърдечната структура и електрическата й функция, които представляват нормални адаптационни процеси. Тяхното разграничаване от подлежаща патология е от първостепенно значение в проследяването и рисковата стратификация на атлетите.

Адрес за кореспонденция:
д-р Божидар Кръстев, Клиника по кардиология,
УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ ”
ул. “Бяло море”, 8
1527, София
e-mail: krustev80@abv.bg

КупиАбонамент

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom