Фармакологични и антропометрични проучвания върху ефекта на пчелни продукти и билкови екстракти при профилактика и лечение на обменни заболявания

Фармакологични и антропометрични проучвания върху ефекта на пчелни продукти и билкови екстракти при профилактика и лечение на обменни заболявания
468×60 – top

Брой 8/2013

Д-р Т. Ханджиева – Дърленска, инж. М. Пенков, д-р М. Блажева, В. Славчева
Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София
Българска Асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го’заболявания „Акад. Т. Ташев“
Форум „Алея на здравето“

В лечението и профилактичното хранене на болестното свръхтегло и съпътстващите го заболявания, пчелните продукти играят важна роля. В специализираната литература се подчертава българския принос при използването на апитерапията при обменните заболявания.

Материали и методи

Обект на проучване е продукт, състоящ се от 30% алкохолен извлек на прополис, полифлорен пчелен мед, пчелен прашец и билков екстракт (кора от зърнастец – 15%, царевична коса – 13%, ленено семе – 25%, сена лист – 7%, резене – 15%, цветове от слез – 25 %).
Изследвани са 244 лица (113 мъже и 131 жени) със затлъстяване, на средна възраст 46, 3 години. Средният индекс на телесна маса (ИТМ) е 32, 8 кг/м2 .
След изследване за алергични реакции и липса на такива, продуктът е прилаган в разстояние на два месеца по следния начин:

5 дни – 3 x 40 капки 15 минути преди хранене, последвани от
2 дни – 2 x 60 капки в 10 и 16 часа в чаша вода.

В началото и в края на първия и на втория месец са изследвани следните антропометрични параметри: височина, телесна маса, ИТМ, обиколка на талия, мастна маса (%), съотношение активна телесна маса/мастна маса. Последните две са установени чрез импеданс бодимонитор OMRON.

Резултати и обсъждане

След двумесечно лечение при амбулаторни условия със изследвания продукт, се наблюдава значително подобрение на общото състояние на пациентите. Не са установени алергични и други реакции за непоносимост. Подчертано е подобрението на психотонуса.
В края на 2-я месец се установява средна редукция на телесната маса от 5, 90 кг. и съответно – на ИТМ (p<0,01).

В унисон със съвременните изисквания за избягване на значителната телеснотеглова редукция (повече от 4 -5 килограма на месец) (St. Rossner,1999, A. Astrup, 2002), нашите данни сочат едно физиологично понижаване на телесната маса.

В литературата се изтъква ролята на увеличената обиколка на талията, като основен признак на метаболитния синдром и като предиктор за сърдечно – съдов риск. Сочат се цифрите по–високи от 94 см при мъжете и 80 см при жените като указание за увеличен сърдечно–съдов риск и база за наличие на метаболитен синдром. Нашите резултати показват средно намаление на обиколката на талията с 9 см (р<0,09).

Резултатите ни демонстрират, че в края на двумесечното лечение се намалява мастната маса и се увеличава активната телесна маса.

В следствие на това съотношението активна телесна маса/мастна маса се увеличава 1, 25 пъти (р<0,05), което се смята като признак за добър лечебен ефект.
Ефектът на изследвания продукт може да се свърже с действието на основния му компонент – прополиса върху стомашната лигавица, респ. върху продукцията на новооткритите стомашни хормони – грелин и обезстатин.
Той е подходящ за лица, които освен от затлъстяване, страдат и от артериална хипертония, дислипидемия, артроза и са изложени на психо – емоционален стрес.

Заключение

Резултатите ни от двумесечното лечение на лица със затлъстяване с пчелни продукти и билкови екстракти сочат благоприятния им лечебен ефект върху телесната маса (респ. ИТМ), обиколката на талията (респ. сърдечно – съдовия риск) и съотношението активна телесна маса/мастна маса, както и значението им за превенцията на метаболитния синдром.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom