Ролята на магнезия в лечението на неврологичните заболявания и мястото на MagCombo в практиката

Ролята на магнезия в лечението на неврологичните заболявания и мястото на MagCombo в практиката
468×60 – top

Д-р С. Гуленова, Проф. д-р К. Генов, д.м.н.

ВЪВЕДЕНИЕ

MagComboМагнезият е много важен макроминерал, от съществено значение за регулиране на мускулната контракция (включително тази на сърцето), кръвното налягане, метаболизма на инсулина и е необходим за синтеза на ДНК, РНК и протеини (1). Широко проучена е терапията с магнезия като конкурентен антагонист на калция в рецептора на N-метил D-аспартат (NMDA), и неконкурентен антагонист на IP3 и волтаж-зависимите калциеви канали, водещи до релаксация на гладката мускулатура (8). Важен е за оптималното предаване на нервите и нервно-мускулната координация, както и служи за защита от ексцитотоксичност (3,4). Магнезиевите йони възпрепятстват навлизането на калциеви йони през пресинаптичната мембрана, намаляват ацетилхолиновата екзоцитоза и потискат нервно-мускулното предаване (1). Ниските нива на магнезий теоретично могат да потенцират глутаматергична невротрансмисия, което води до благоприятна среда за ексцитотоксичност, довеждаща до оксидативен стрес и невронална клетъчна смърт (6). Ненормалната глутаматергична невротрансмисия участва в много неврологични и психиатрични разстройства, включително: мигрена, хронична болка, епилепсия, болест на Алцхаймер, Паркинсон и инсулт, вазоспазъма след субарахноидна хеморагия (САХ), в допълнение към депресията и тревожността, които обикновено са съпътстващи тези неврологични разстройства (7). По тази причина магнезият е важен хранителен фактор за предотвратяване и/или лечение на горните състояния (2).

МАГНЕЗИЯТ И НЕВРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Мозъчен инфаркт: Изследванията за нивата на магнезий при пациенти с инсулт предполагат връзка между ниските нива на магнезий и лошите резултати след инсулт. Скорошно проучване потвърждава това схващане, което предоставя доказателства, че ниските серумни нива на магнезий към момента на приемане в болница са независимо свързани с болничната смъртност на пациенти с остър исхемичен инсулт (17).

Мигренозно главоболие: Магнезият е предложен вариант за лечение на мигрена поради блокадата на глутаматергичния N-метил-d-аспартат (NMDA) рецептор, за който се знае, че има активен принос за предаването на болка и депресията на кортикално разпространение. Минали изследвания показват, че са докладвани значително по-ниски нива на магнезий в серума, слюнката и цереброспиналната течност на индивиди с мигрена по време и между мигренозните атаки, заедно с доказателства, предполагащи по-ниски концентрации на магнезий в мозъка на базата на MR спектроскопия. Счита се, че 600 mg магнезий дневно може да бъде безопасен и рентабилен компонент в грижата за мигрена (2).

Хроничен болков синдром: Както беше обсъдено по-рано, магнезият блокира NMDA рецепторните канали, ограничавайки притока на калций. Следователно умерените дози магнезий могат да намалят риска от ексцитотоксичност и по този начин да се облекчи болката. Смята се, че магнезият предизвиква антиноцицептивни и аналгетични ефекти при пациенти с хронична болка и е проучен като цел за лечение на хронична болка в няколко форми (9).

Депресия и тревожност: Магнезият участва в няколко физиологични процеси в психоневроендокринната система и модулира оста на надбъбречната жлеза на хипоталамуса (HPA), заедно с блокиране на притока на калций на глутаматергичните рецептори на NMDA, всички от които помагат за предот-
вратяване на чувство на стрес и тревожност (10).

Епилептична активност: Тясно свързана е с прекомерната глутаматергична невротрансмисия, така че магнезият може потенциално да модулира ексцитотоксичността, свързана с епилепсията. Съобщава се, че извънклетъчният магнезий намалява спонтанните скокове на епилептична активност, като същевременно намалява свръхвъзбудимостта на невронната повърхност. При хората е установено, че дефицитът на магнезий води до припадъци, а при епилептични пациенти са наблюдавани по-ниски нива на магнезий в сравнение със здрави контроли (11,12).

Болест на Паркинсон: Предполага се, че ексцитотоксичността, причинена от прекомерната глутаматергична невротрансмисия, може да посредничи допаминергичната загуба на клетки, наблюдавана при болестта на Паркинсон, превръщайки модулаторите на ексцитотоксичност в зона на нарастващ научен интерес (13). Последното публикувано проучване беше многоцентрово, базирано на болнични случаи в Япония, което изследва хранителния прием на метали при пациенти, за които е установено, че са били в рамките на шест години от началото на Болестта на Паркинсон. Резултатите от изследването установяват, че по-високите концентрации на магнезий са свързани с намален риск от Паркинсонова болест (14).

Болест на Алцхаймер: Ексцитотоксичността, невроинфламацията и митохондриалната дисфункция са замесени в болестта на Алцхаймер, като по този начин хипомагнезиемията може допълнително да наруши невроналната функция. Фактори, свързани с по-ниската наличност на магнезий, като недохранване и лош прием на хранителни вещества, също присъстват при пациенти с Aлцхаймер, което прави дефицита на магнезий по-вероятен. Изследванията показват, че йонизираният магнезий, магнезият в церебралната спинална течност, магнезият в косата, плазменият магнезий и магнезият в червените кръвни клетки са значително намалени при тези пациенти в сравнение със здрави медицински контроли. Наблюдава се изчерпване на магнезий в хипокампуса, което предоставя повече доказателства, че магнезият може да бъде цел на лечението (15,16).

ПРЕПОРЪКИ

Предвид възловото място на макроминерала назначаването на магнезиева терапия и изборът на доказано ефективен магнезиев препарат е ключово за успеха на лечението. Като препоръка за продуктова формула, която е в пълно съответствие с европейските и националните препоръки, се откроява продуктът MagCombo (Магнезий комплекс). Произведен във Франция по патентована технология (LICAPSTM), осигуряваща запечатването на течни субстанции в твърди желатинови капсули, той е единственият препарат, предлагащ магнезий в маслена форма. Лабораторни тестове показват, че във вид на маслен разтвор, задействайки процеси на дифузия в червата, веществата достигат многократно по-високи нива на усвояване в кръвта в сравнение с останалите дозировъчни форми – таблетки, прах или воден разтвор.

Отчитайки съдържанието на чист магнезий в 1 капсула – цели 185 mg – MagCombo се нарежда на челните места по количество магнезиеви йони, които доставя в организма. Предвид това препоръчваната дневна доза е само 1 капсула, като при някои тежки състояния, чието лечение изисква по-високи концентрации, дозировката подлежи на промяна от проследяващия специалист. Освен магнезий, във формулата на MagCombo са включени още Вит. С – 40 mg, Вит. В6 – 1 mg, Вит. В2 – 1 mg и Вит. В12 – 2,4 µg – компоненти, чиито благотворни ефекти върху нервната система на човека са добре проучени и доказани.

MagCombo има многопосочно действие, като подкрепя нормалните мускулни съкращения, подпомага възстановяването на клетките и мускулните влакна, осигурява правилно протичане на нервните импулси в тялото, поддържа психичното равновесие и повлиява благоприятно промените в настрое-
нието и поведението, отключени от стрес. Особено важно е приложението му при мускулни крампи, като ги разрежда, скъсява тяхната продължителност и намалява силата им.

MagCombo

468×60 – bottom

Подобни

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom