Брой 9/2021

РЕВМАТОЛОГИЯ Хранителният модел в алгоритъма на ко...

Брой 8/2021

EНДОКРИНОЛОГИЯ Диабет и бременност Д-р В. Яначкова...

Брой 7/2021

OФТАЛМОЛОГИЯ Диагноза и поведение при пигментна гл...

468×60 – top

Проантоцианидин – Широкоспектърен антиоксидант

Проантоцианидин – Широкоспектърен антиоксидант
Брой 5/2003 Д-р А. Шахид, дмн П. Савова маг. химик Названието проантоцианидин не се отнася само за едно вещество, а за група химични съединения, известни още като „олигом...
Повече

Асептична рабдомиолиза и нефропатия с миоглобинурия при хероиномани

Асептична рабдомиолиза и нефропатия с миоглобинурия при хероиномани
Брой 5/2003 д-р Йонко Савов Асептичната рабдомиодиза (асептична нек­роза на напречнонабраздените мускулни влакна), се развива като остро иди хронично усложнение при състо...
Повече
468×60 – top