Глобиха здравното министерство с 2,9 млн. лв. заради поръчка за линейки

Глобиха здравното министерство с 2,9 млн. лв. заради поръчка за линейки
468×60 – top

Санкция на стойност 2 899 260 лв. с ДДС наложи на здравното ни министерство Управляващият орган на Оперативната програма „Региони в растеж“ заради нередност при договор за доставка на 78 линейки. Става въпрос за контракта, подписан с „Автомотор корпорация“ АД през юни 2019 година на обща стойност 9 664 200 лв. без ДДС (или 11 597 040 лв. с ДДС.
Към дата 26-ти октомври 2020 г. линейките са предадени, договорът е изпълнен на 100%, разплатен и отчетен, става ясно от справка в Агенцията за обществени поръчки. Преди това обаче министърът на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на Управляващ орган, издава заповед, с която налага 25% корекция от допустимите разходи по този договор на бенефициента – Министерство на здравеопазването (МЗ). В Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие към МРРБ“ бил получен сигнал за нередност и нарушение, изразяващо се в незаконосъобразно осъществен избор. Оферираните от „Автомотор корпорация“ автомобили са били от марката Ситроен, а производителят е MAF di Mariani Alfredo e Figlio – Италия. Нередността

Оферираните от „Автомотор корпорация“ автомобили са били от марката „Ситроен“, а производителят е MAF di Mariani Alfredo e Figlio – Италия. При участието си в процедурата това дружество представило писмо, издадено от италианската компания, с което упълномощава „Автомотор“ АД да представлява производителя за внос, разпространение и техническа поддръжка на линейките в България. Двете юридически лица са свързани – това е факт. „Автомотор корпорация“ е част от групата „Автомотор“. Но е факт също, че оторизацията е издадена не на конкретната фирма, която участва в обществената поръчка. Заради това е направен извод, че има нарушение на чл. 107, т.1 от Закона за обществените поръчки, което е съществено и с финансов ефект. На 8-ми октомври 2019 г. Управляващият орган уведомява МЗ за постъпилия сигнал за нередност и че започва производство по него. От МЗ представили възражение за липса на нередност с твърдение и аргументи, че нарушение не е извършено, но възражението не е прието. Наложена е корекция, която е обжалвана пред Административния съд в София и пред Върховния административен съд (ВАС), чиито решения са идентични – че санкцията е правилна. Според съда Управляващият орган е направил правилен извод, че дори и в периода на оценка да се установи, че офертата на този участник не отговаря на предварително обявените условия в поръчката, комисията не би могла да изиска представяне на такъв удостоверителен документ, а следва да го отстрани от участие.

Становището на МЗ е, че наличието на оторизация на „Автомотор Корпорация“ АД от производителя на линейката е било служебно известно на оценителната комисия, тъй като е било представено в предходната обществена поръчка (за всичките 400 линейки – б. р.), прекратена поради липса на подадени оферти по две обособени позиции. Както според Административния съд в София, така и според ВАС, съответствието с изискванията на възложителя се преценява към участниците по всяка обществена поръчка отделно. В случая липсвали констатации на комисията фактът на оторизация да е известен на членовете на комисията, той да е надлежно удостоверен и проверен, за което да е оставена следа. Според съда оторизационно писмо от първата поръчка не е с определена валидност/срок на актуалност, а се представило ad hoc по процедурата, поради което следва да се отчете, че между двете обществени поръчки е минало време, през което е напълно допустимо дадената оторизация да бъде оттеглена. Освен това становището е, че не е възможно да се проверява информация, липсваща в техническата оферта. Двете инстанции отхвърлят жалбата на здравното министерство. Освен наложената му санкция от 2 899 260 лв., то трябва да плати и 21 873 лв. на МРРБ разноски по делото.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom