Брой 9/2022

Брой 9/2022

РЕВМАТОЛОГИЯ И СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Автоинфламаторни заболявания и периодичния фебрилитет при PFAPA-синдром и SURF Д-р М. Ганева, д.м., Проф. д-р Ст….

Брой 8/2022

Брой 8/2022

OФТАЛМОЛОГИЯ Приложение на автоложно тъканно лепило в офталмологията Д-р И. Шандурков, д.м. FEBO, Д-р И. Тонев, д.м., Акад. проф. д-р…

Брой 7/2022

Брой 7/2022

ДЕРМАТОЛОГИЯ Кожни проблеми по време на пандемия от COVID-19 Проф. д-р Л. Митева, д.м. Наследствени генодерматози, асоциирани с появата на…

Брой 6/2022

Брой 6/2022

OФТАЛМОЛОГИЯ Диагноза и лечение при болни с прогресираща глаукома при ниско/нормално вътреочно налягане Акад. д-р П. Василева, д.м.н., Д-р Й….

Брой 5/2022

Брой 5/2022

КАРДИОЛОГИЯ Пост – COVID-19-синдром Д-р Т. Вълова Антиагрегантна или антикоагуланта терапия за профилактика на тромботични инциденти по време на Ковид-19…

Брой 4/2022

Брой 4/2022

Гастроентерология Гастроинтестинални симптоми при COVID-19 Д-р Ю. Петровска, Д-р М. Ковачева-Славова, Проф. д-р А. Велкова, Проф. д-р Б. Владимиров COVID-19…