Брой 12/2022

Брой 12/2022

УНГ и пулмология Маските при децата в условията на остри респираторни инфекции Д-р В. Папочиева Антикоагулантно лечение при пациенти с…

Брой 11/2022

Брой 11/2022

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ Метаболитен Синдром и новостите, които могат да променят играта Д-р И. Богомилов, Д-р В. Михнева, Проф. д-р И. Даскалова,…

Брой 10/2022

Брой 10/2022

УРОЛОГИЯ и НЕФРОЛОГИЯ Приапизъм – основни аспекти и поведение Д-р А. Иванов, д.м. Контрастно-индуцирана нефропатия Доц. д-р Д. Паскалев, д.м….

Брой 9/2022

Брой 9/2022

РЕВМАТОЛОГИЯ И СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Автоинфламаторни заболявания и периодичния фебрилитет при PFAPA-синдром и SURF Д-р М. Ганева, д.м., Проф. д-р Ст….

Брой 8/2022

Брой 8/2022

OФТАЛМОЛОГИЯ Приложение на автоложно тъканно лепило в офталмологията Д-р И. Шандурков, д.м. FEBO, Д-р И. Тонев, д.м., Акад. проф. д-р…

Брой 7/2022

Брой 7/2022

ДЕРМАТОЛОГИЯ Кожни проблеми по време на пандемия от COVID-19 Проф. д-р Л. Митева, д.м. Наследствени генодерматози, асоциирани с появата на…