Брой 12/2019

Брой 12/2019

УРОЛОГИЯ / НЕФРОЛОГИЯ Простатен карцином – съвременна диагностика и лечение Чл. кор. проф. д-р Ч. Славов д.м.н., Д-р Р. Георгиева…

Брой 11/2019

Брой 11/2019

УШИ / НОС / ГЪРЛО Причини за затруднено носно дишане и обективна диагностика Проф. д-р Г. Едрев, д.м.н., Д-р Д….

Брой 10/2019

Брой 10/2019

РЕВМАТОЛОГИЯ Остеопороза – диагноза и лечение Доц. Д-р Ц. Петранова, д.м., Доц. д-р И. Шейтанов, д.м., Доц. д-р С. Монов,…

Брой 9/2019

Брой 9/2019

МЕТАБОЛИЗЪМ / ДИЕТЕТИКА “Зa и против“ млякото и млечните продукти – научни доказателства и експертна дискусия Проф. д-р Д. Байкова,…

Брой 8/2019

Брой 8/2019

OФТАЛМОЛОГИЯ Основни насоки при диагностицирането и лечението на глаукома с тесен, закриващ се и закрит преднокамерен ъгъл Акад- д-р П….

Брой 7/2019

Брой 7/2019

ПУЛМОЛОГИЯ Преглед на новостите след Шестия световен симпозиум по пулмонална хипертония Д-р В. Димитрова, д.м., доц. д-р Д. Петкова, д.м.,…