Брой 5/2023

Брой 5/2023

KAРДИОЛОГИЯ Катетър-базирани методи за лечение на митрална регургитация Проф. д-р И. Петров, д.м.н., Д-р А. Чернева, Д-р С. Василев, Дoц….

Брой 4/2023

Брой 4/2023

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ Хемороиди Проф. д-р И. Коцев, д.м.н. Болест на Уилсън: патогенеза, клиника, диагностика и лечение Д-р А. Топалова-Димитрова, Проф. д-р…

Брой 3/2023

Брой 3/2023

Aг и неонатология Ваксини и имунопрофилактика при преждевременно родени новородени Проф. д-р Б. Слънчева, д.м. Анемия на недоносените деца –…

Брой 2/2023

Брой 2/2023

Педиатрия Често боледуващо дете? Критерии за абнормност / примери от практиката Д-р К. Генкова, Д-р В. Папочиева, Доц. д-р Г….

Брой 1/2023

Брой 1/2023

Неврология и Психиатрия Психичните заболявания и участието на личния лекар в тяхното лечение Доц. д-р Р. Гайдарова, д.м. Кратък преглед…