Брой 12/2023

Брой 12/2023

Пулмология Актуални насоки за диагностика и лечение на ХОББ Д-р П. Йорданов, Доц. д-р В. Димитрова, д.м. Мястото на бронхиалната…

Брой 11/2023

Брой 11/2023

Уши / Нос / Гърло Aлергичният ринит – рисков фактор за астма Проф д-р П. Переновска, д.м.н. Фенотипи на неалергичния…

Брой 10/2023

Брой 10/2023

Ендокринология Канцерогенен риск при затлъстяване и захарен диабет Доц. д-р В. Карамфилова д.м., Д-р И. Недева, д.м. Антропометрични проучвания върху…

Брой 9/2023

Брой 9/2023

Урология и нефрология Бъбречно-каменна болест: персонализиран подход в минимално-инвазивно лечение Д-р А. Иванов, д.м., Д-р А. Белов, Доц. д-р П….

Брой 8/2023

Брой 8/2023

Ревматология и ставни заболявания Etoricoxib – средство на избор в ревматологичната практика Д-р Р. Несторова Зaщо се забавя диагностиката на…

Брой 7/2023

Брой 7/2023

ДЕРМАТОЛОГИЯ Автоимунните булозни дерматози системни заболявания ли са? Проф. д-р С. Василева, д.м., Д-р М. Шахид, д.м., Д-р К. Дреновска,…