Брой 11/2001

Брой 11/2001

РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Хронична обструктивна белодробна болест Гл. ас. Д-р А. Симидчиев Съвременно лечение на придобити извън болниците пневмонии Проф. Д-р…

Брой 10/2001

Брой 10/2001

ДЕРМАТОЛОГИЯ Медицински мениджмънт на генодерматозите в България Доц. Д-р М. Трашлиева Вродена булозна епидермолиза Доц. Д-р М. Трашлиева Д-р И….

Брой 9/2001

Брой 9/2001

ОСТЕОПОРОЗА Диагноза и лечение на остеопорозата Проф. Д-р Й. Шейтанов Значение на свободните радикали в патогенезата на заболявания и интоксикации…

Брой 8/2001

Брой 8/2001

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ Остър панкреатит Доц. Д-р Л. Матева Д-р А. Алексиев Язвена болест Доц. Д-р Л. Матева Диагностика на бременността Доц….

Брой 7/2001

Брой 7/2001

ПЕДИАТРИЯ Poliomyelitis Доц. д-р Адриана Анадолийсна Лечение на хроничния артрит в детската възраст Проф. Д-р И. Бойкинов Ревматоиден артрит Проф….

Брой 6/2001

Брой 6/2001

ХРАНЕНЕ НА КЪРМАЧЕТО Място на ОПЛ в клиничното акушерство и гинекология Доц. Д-р И. Василев Ентеровирусни инфекции Д-р В. Зарчева…