Брой 12/2002

Брой 12/2002

Bioparox – продължение Julien Migeon Главоболие в детската възраст Ст. ас. Д-р Ю. Русев История на лечението с метадон Д-р…

Брой 11/2002

Брой 11/2002

АТ 1 рецепторни антагонисти Проф. Д-р Ив. Крушков Д-Р С. Лазаров, Д-р Р. Николов Основни лабораторни показатели – референтни стойности…

Брой 10/2002

Брой 10/2002

МЕДИЦИНСКА ВИРУСОЛОГИЯ СОХ2 специфичният инхибитор Celebrex Проф. Д-р И. Шейтанов Пневмонии придобити в обществото Доц. Д-р Г. Попов Фебрилното дете…

Брой 7/2002

Брой 7/2002

ЕНДОКРИННА РЕГУЛАЦИЯ Лечение на хипогликемичните състояния при захарен диабет Д-р М. Константинова Тиреотоксикоза и хипертиреоидизъм Д-р В. Христов, Д-р М….