Брой 12/2020

Брой 12/2020

ПУЛМОЛОГИЯ Клинични прояви при COVID-19 Гл. ас. д-р В. Димитрова, д.м., Доц. д-р Д. Петкова, д.м., Ас. д-р Т. Добрева…

Брой 11/2020

Брой 11/2020

УШИ / НОС / ГЪРЛО Маските за лице – защо трябва да ги носим? Какви, кога и как? Доц. д-р…

Брой 10/2020

Брой 10/2020

УРОЛОГИЯ и НЕФРОЛОГИЯ Диагностика и лeчение при инвазивен, неметастатичен карцином на пикочния мехур. Мястото на органосъхраняващите операции Д-р Б. Божков,…

Брой 9/2020

Брой 9/2020

РЕВМАТОЛОГИЯ Сoнографска оценка на извънставна патология в ревматологията Д-р Р. Несторова, Д-р П. Тодоров, Д-р Цв. Петранова Инфекцията с SARS-CoV-2…

Брой 8/2020

Брой 8/2020

EНДОКРИНОЛОГИЯ Метаболитни ефекти на различните сортове канабис, Cannabis sativa L Проф. д-р Д. Байкова, д.м. Клинично нефункциониращи хипофизни аденоми Проф….

Брой 7/2020

Брой 7/2020

OФТАЛМОЛОГИЯ Агресивно поведение при болни с напреднали глаукомни промени Акад. д-р П. Василева, д.м.н., Д-р Й. Кирилова Диабетната ретинопатия като…