Брой 12/2004

Брой 12/2004

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ Затлъстяване в детско- юношеската възраст Доц. Д-р А. Куртев, дмн Синдром на поли-кистозните яйчници Д-р З. Каменов, дм Постпрандиална…

Брой 11/2004

Брой 11/2004

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ Остра аноректална и перианална болка Д-р X. Кадиян Чернодробна трансплантация Д-р Хр. Желев Инхибиторите на протонната помпа Д-р X….

Брой 10/2004

Брой 10/2004

ВИРУСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ За ваксините и ваксинациите Проф. Р. Аргирова, Д-р Р. Комитова Остри респираторни вирусни инфекции в детската възраст Доц….

Брой 9/2004

Брой 9/2004

ПЕДИАТРИЯ Остър среден отит Проф. Д-р Иван Тодоров Сърдечна недостатъчност в детската възраст Доц. Д-р М. Цонзарова Микози в детската…

Брой 8/2004

Брой 8/2004

МУСКУЛНИ И СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Синдром на Райтер Доц. Р. Стоилов Псориатичен артрит Д-р Д. Димитрова Фибромиалгия Проф. Д-р И. Бойкинов,…

Брой 6/2004

Брой 6/2004

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ Дивертикулоза на дебело черво Доц. Д-р X. Кадиян, дм Aspirin и сърдечно- съдови заболявания Д-р В. Гергова Малнутриция Д-р…