Брой 12/2005

Брой 12/2005

ПЕДИАТРИЯ Фебрилните гърчове какво да съветваме родителите Д-р Г. Георгиев Основни проблеми в храненето на децата в България Ст.н.с. Д-р…

Брой 11/2005

Брой 11/2005

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ Нарушенията в храносмилането Д-р Р. Цонев Аденокарцином на тънко черво Доц. Д-р Л. Танкова Влиянието на HPV върху карцинома…

Брой 10/2005

Брой 10/2005

АЛЕРГОЛОГИЯ ИМУНОЛОГИЯ Автоимунни феномени, индуцирани от лекарства Проф. Д-р М. Балева Поленоза – клинични прояви Доц. Д-р. А. Попов Ваксинации…

Брой 9/2005

Брой 9/2005

ОфТАЛМОЛОГИЯ Спешни състояния в офталмологията Доц. Р. Христова, Т. Панчева Ретинопатия при недоносените Д-р В. Чернодринска Доц. Г. Алексиева Болката…

Брой 8/2005

Брой 8/2005

УРОЛОГИЯ Лечение на остър пиелонефрит в детската възраст Доц. Д-р А. Анадолийска, дмн Инфекции на пикочните пътища и бъбреците при…

Брой 7/2005

Брой 7/2005

КАРДИОЛОГИЯ Ревматична болест и ревматични сърдечни пороци Проф. Д-р И. Бойкинов, дмн Пролапс на митралната клапа Ст.н.с. Д-р М. Павлова…