Брой 12/2008

Брой 12/2008

бр 12_2008 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ Основни видове вагинити/вагинози в извънболничпата медицинска практика Д-р Т. Дерменджиев, Д-р И. Хайдушка, Д-р С. Станев…

Брой 11/2008

Брой 11/2008

бр 11_2008 СЪВРЕМЕННА ТЕРАПИЯ В ДЕРМАТОЛОГИЯТА Ulcus cruris – диференциална диагноза Доц. д-р К. Николова Поведение на клинициста при остър…

Брой 10/2008

Брой 10/2008

бр 10_2008 КАРДИОЛОГИЯ Резистентна хипертония Проф. Св. Торбова, д-р Ст. Найденов Статини и артериална хипертония R. Ciekova, P. M. Nilsson…

Брой 9/2008

Брой 9/2008

бр 9_2008 НЕВРОЛОГИЯ Столовите клетки в неврологията Д-р М. Миленкова, Проф. д-р Ив. Миланов Сънна апнея Д-р М. Марков Ранни…

Брой 8/2008

Брой 8/2008

бр 8_2008 УРОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ Онкоурологичните заболявания – етиология, честота, разпространение и актуални тенденции в България Д-р Р. Сименов, д-р…

Брой 7/2008

Брой 7/2008

Бр 7 2008 АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯ Съвременна хормонална контрацепция и риск от венозен тромбоемболизъм Гл. ас. д-р Е. Учикова, д.м….