Брой 12/2009

Брой 12/2009

ПСИХИАТРИЯ и НЕВРОЛОГИЯ Биоактивни компоненти в майчината кърма и в млеката за кърмачета Д-р А. Дойчинова, дм Афективни разстройства в…

Брой 11/2009

Брой 11/2009

КАРДИОЛОГИЯ Прилагат ли се на практика международните препоръки за профилактика, диагностика и лечение на сърдечносъдовите заболявания? Д-р Б. Георгиев НАШЕТО…

Брой 10/2009

Брой 10/2009

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ Причини и състояния, водещи до обстипация Проф. И. Коцев Остра чернодробна недостатъчност. Изкуствен черен дроб Д-р Д. Стоянова Хронични…

Брой 8/2009

Брой 8/2009

РЕВМАТОЛОГИЯ Болката в ревматологията Доц. Р. Стоилов, Д-р М. Иванова Серонегативни спондилартрити – етиопатогенеза, клиника, диагноза и лечение Доц. Д-р…

Брой 7/2009

Брой 7/2009

ДЕРМАТОЛОГИЯ Акне – неостаряващата загадка Доц. Ж. Казанджиева, Д-р А. Николова, Чл.-Кор. Проф. Н. Цанков Целулити и съвременни методи за…