Брой 12/2012

Брой 12/2012

GP NEWS бр. 12/2012 МЕТАБОЛИЗЪМ и БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА Световна кампания за излизане от остеопоротичната фрактурна каскада Нека първата фрактура…

Брой 11/2012

Брой 11/2012

GP NEWS бр. 11/2012 Неврология и психиатрия Нашето интервю Новости в лечението на мозъчния инсулт Проф. д-р Е. Титянова д….

Брой 10/2012

Брой 10/2012

GP NEWS бр. 10/2012 Кардиология Антиагрегантна терапия при пациенти, преживяли перкутанна коронарна интервенция д-р М. Пехливанова Отражение на физическото трениране…

Брой 9/2012

Брой 9/2012

GP NEWS бр. 9/2012 Офталмология Посттравматична хипотония доц. д-р Р. Христова Отлепване на ретината Д-р В. Даскалов Поведение при пациент…

Брой 8/2012

Брой 8/2012

GP NEWS бр. 8/2012 Хранене и диететика Интегриране на психо-поведенчески и обучителни аспекти в медицинското регулиране на затлъстяването д-р A….

Брой 7/2012

Брой 7/2012

GP NEWS бр. 7/2012 Гастроентерология Нашето интервю Работата на общопрактикуващите лекари е най-коректната от цялата система доц. д-р К. Кацаров…