Брой 12/2017

Брой 12/2017

УШИ, НОС, ГЪРЛО Важност на Остър среден отит в детската възраст Проф. д-р Д. Вичева, д.м., Д-р Д. Пазарджиклиев, д.м.,…

Брой 11/2017

Брой 11/2017

ДЕРМАТОЛОГИЯ Фоточувствителност при лупус еритематозус Д-р Д. Гулева, Проф. д-р Л. Митева, д.м., Доц. д-р Л. Дурмишев, д.м. Гноен хидраденит…

Брой 10/2017

Брой 10/2017

УРОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ Заболявания на простатната жлеза – диагностични и терапевтични предизвикателства Проф. д-р Ч. Славов, д.м.н., чл. кор. на…

Брой 9/2017

Брой 9/2017

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ Капсулна eндоскопия Д-р А. Петков, Д-р Р. Гледжарска, Д-р М. Конакчиева, Проф. д-р К. Кацаров, д.м. НАШЕТО ИНТЕРВЮ Редовно…

Брой 8/2017

Брой 8/2017

OФТАЛМОЛОГИЯ Varicella zoster virus – новата епидемия. Феномен на латентната инфекция Акад. д-р П. Василева д.м.н., Д-р Й. Кирилова В…

Брой 7/2017

Брой 7/2017

GP NEWS бр. 7/2017 ПУЛМОЛОГИЯ / ПЕДИАТРИЯ Основни направления в детската пневмология Проф. д-р П. Минчев, д.м.н. Бронхиална астма в…