Брой 12/2013

Брой 12/2013

Ревматология и ставни заболявания Doppler-сонографска оценка на синовита при пациенти с ревматоиден артрит Д-р Р. Шумналиева, д-р С. Монов, проф….

Брой 11/2013

Брой 11/2013

Неврология и психиатрия Епидемиологично изследване на опитите за самоубийства в Република България за периода 2009-2012 г. Д-р В. Наков, доц. д-р…

Брой 10/2013

Брой 10/2013

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ Паранеопластични кожни симптоми и синдроми Доц. д-р К. Праматаров Диабетна нефропатия -актуални проблемина диагностиката и лечението Доц. д-р В….

Брой 9/2013

Брой 9/2013

ОФТАЛМОЛОГИЯ Как да се предотврати слепотата при диабет Акад. д-р П. Василева Ретинобластом – клинична картина и диференциална диагноза Д-р Й….

Брой 8/2013

Брой 8/2013

Хранене и диететика Ефективност и безопасност на много ниско въглехидратна кетогенна диета в сравнение с други популярни диети Д-р. А….

Брой 7/2013

Брой 7/2013

Гастроентерология Хроничните вирусни хепатити са социално значим проблем Д-р Р. Цонев Хиперферитинемията Д-р М. Пенкова, д-р Д. Радичева Нашето интервю…