Брой 2/2024

Брой 2/2024

ПЕДИАТРИЯ Респираторни инфекции при деца с астма – проблеми и природни решения Проф. д-р Г. Петрова, д.м. Диференциална диагноза на…

Брой 1/2024

Брой 1/2024

Неврология и психиатрия Visual snow syndrome Проф. д-р С. Чернинкова, д.м., д.м.н., Д-р Т. Ангелов Дементни състояния – клиника и…