Брой 6/2024

Брой 6/2024

ОФТАЛМОЛОГИЯ Офталмологични проблеми, свързани с пандемията от Covid-19 Акад. д-р П. Василева, д.м.н. Ранна диагностика на кератоконус – роля на…

Брой 5/2024

Брой 5/2024

KAРДИОЛОГИЯ Предсърдна кардиомиопатия – роля на ЕКГ и ехокардиография в клиничната практика Д-р А. Боризанова, д.м., Проф. д-р Е. Кинова,…

Брой 4/2024

Брой 4/2024

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ Терапия на хепатоцелуларен карцином според BCLC и новата концепция за мултипараметрична терапевтична йерархия Д-р Г. Хинкова, Д-р М. Конакчиева,…

Брой 3/2024

Брой 3/2024

AГ и неонатология Риск от неочаквано злокачествено заболяване при жени в менопауза, които са претърпели хистеректомия за пролапс на тазовите…

Брой 2/2024

Брой 2/2024

ПЕДИАТРИЯ Респираторни инфекции при деца с астма – проблеми и природни решения Проф. д-р Г. Петрова, д.м. Диференциална диагноза на…

Брой 1/2024

Брой 1/2024

Неврология и психиатрия Visual snow syndrome Проф. д-р С. Чернинкова, д.м., д.м.н., Д-р Т. Ангелов Дементни състояния – клиника и…