Проверяват дали медици и зъболекари спазват договорите си с НЗОК

Проверяват дали медици и зъболекари спазват договорите си с НЗОК
468×60 – top

Проверката е възложена от Върховната административна прокуратура, а с действията е ангажиран управителят на Здравната каса.

Предмет на проверката е дейността на изпълнители на медицинска и/или дентална помощ – лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения за извънболнична помощ, както и други лечебни заведения и национални центрове по проблемите на общественото здраве.

Контролните органите трябва да проверяват: отчетните документи на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ, регламентирани в Националния рамков договор; наличието на плащания от задължително здравноосигурени лица на изпълнителите, както и техния размер и основание, когато е оказана медицинска и/или дентална помощ по договор с НЗОК; договорите на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ, сключени с други лечебни заведения за изпълнение на част от дейността по договора с НЗОК в случаите, предвидени в НРД; съответствието на дейността на изпълнителите с критериите за достъпност и качество на медицинската помощ, регламентирани в НРД; вида и обема на оказаната медицинска и/или дентална помощ по договор с НЗОК; вида и количествата на закупените медицински изделия, които се заплащат напълно или частично от НЗОК; съответствието между оказаната медицинска и/или дентална помощ и заплатените за нея суми от НЗОК; издаването на финансови документи за всички заплатени от пациента суми за медицинска помощ; да извършват контрол по законосъобразността на финансовата дейност на изпълнителите на медицинска и дентална помощ по договорите им с РЗОК.

Проверката трябва да се извърши в двумесечен срок, след което ВАП изисква да й се представи обобщена информация за установените нарушения, предприетите мерки и наложените санкции.

Целта на инспекцията е да се гарантира правото на достъп до медицинска помощ.

468×60 – bottom

Подобни

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom