Абстиненция към хероин

Абстиненция към хероин
468×60 – top

Брой 2/2003

Д-р Й. Савов

Хероинът е полусинтенично вещество, което се получава при преработка на морфин с оцетен анхидрид до диацетилморфин.

Хероинът е наркотик сред­ство, което успокоява силни болки, а във високи дози предизвиква безчувственост и сту­пор. При употреба на наркотика (основен начин е инжекционният), се променят чувствата, поведението и начина на мислене. С течение на времето се развива толерантност и зависимост от хероина абстинен­ция, която е психическа и физическа.

В синдрома на психическа абс­тиненция (непреодолимо жела­ние за приемане на нова доза) се включват различни по интензитет поведенчески и кознитивни явления. Продължителният прием на дрозата води до проя­ви на депресия, параноя и трайно мозъчно увреждане, на базата на токсична енцефалопатия. Нарушава се и способността за координация на движенията.

Клетъчно-молекулните механизми на явлението абстинен­ция се обуславят от свързване на хероина с т. нар. опиеви рецептори (делта-, каппа-, мюи сигма) в мозъчните клетки. Друг патофизиологичен механизъм на въздействие на херои­на върху ЦНС е „изместване“ на естествените невромедиатори серотонин, адреналин и т.н., от участието им в нормалните биохимични реакции, които се осъществяват в нервните клетки. В резултат се потискат функциите на основни мозъчни центрове, какъвто е например центърът на дишането в продълговатия мозък.

Постепенно при хероиноманите се развива и физическа зависимост (абстиненция):
♦ В началото при употреба на хероин, хероиноманът изпитва чувство на отпускане, топлина, благополучие и „освобождаване“ от тревожността;
♦ Усилва се потребността от прием на сладки храни (бонбони, шоколад), свързана със състоянието на „мозъчен кислороден глад“;
♦ С течение на времето, усещането за силна еуфория след венозна апликация („помпа“) на хероин все по-бързо се притъпява и изчезва, което принуждава зависимият да увеличи дозата, „за да продължи да изпитва познатите му усещания“. По този начин дневната доза хероин се увеличава и може да достигне до два и повече грама дневно, които хероиноманът разпределя в няколко (два до пет) прие­ма.
♦ След преминаване действието на хероина (от 6 до 8 часа), започват физическите страда­ния.

Състоянието се изявява с изпотяване, настръхване на кожата (гъша кожа), кихане, хрема, сълзотечение, непоносими ставни и коремни болки, повръщане, мускулни крампи и спазми до гърчове. Правят впечатле­ние разширените зеници, докато при непосредствена употре­ба на хероин те са точковидни и не реагират на светлина.

Проявите и тежестта на физическата и психическата абс­тиненция зависят от давността на прием на дрогата и от дневната доза хероин. С увеличаване на дозата, абстиненцията („глад за хероин“), се появява все по-често и протича по-тежко и продължително.

Непрекъснато усилващите се прояви на физическа и психичес­ка абстиненция увеличават прекалено желанието за прием на хероин и хероиноманите търсят нови възможности за доставяне на дрогата без оглед на пътищата, методите и средствата за това. В тази връзка зачестябат и асоциалните им прояви: хероин-зависимите изнасят пари, битови предмети и ценности от домовете си, като ги залагат и продават често на безценица „за необходимата доза“. Стига се и до създаването на т. нар. „наркоманско/хероиново общество“ и „хероинова култура“, при което вече не съществуват социална адапта­ция и контакти, а хероинът е фетишизиран като „единствен начин на живот“.

Лечението на токсикоманитехероиномани се осъществява в специализирани болници, където се провежда заместителна терапия с опиеви деривати, поддържаща с метадон, церебро и хепатопротективно лече­ние, както и специфично лече­ние на усложненията (абсцеси, бронхопневмонии, сепсис, хепатит).

От основно значение е и психичната рехабилитация на пациентите (за постигане на тяхната ресоциализация) с ак­тивно участие на психолози и психотерапевти, вкл. и в усло­вия на т. нар. „терапевтични комуни“. Обръща се специално вни­мание на родителите, относно превантивната им роля и ак­тивно участие в ранната диаг­ностика на наркоманиите.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom