Актуализират бюджета на НЗОК с 65,6 млн. лв.

Актуализират бюджета на НЗОК с 65,6 млн. лв.
468×60 – top

Заради увеличението на пенсиите ще се увеличат и трансферите от държавния бюджет за здравно осигуряване със 111.8 млн. лв., стана ясно от предложенията на правителството, заложени в пакета за противоинфлационните мерки, които днес бяха разгледани от Националния съвет за тристранно сътрудничество. 

Предвижда се от 1 юли всички пенсии за трудова дейност,  отпуснати до 31 декември 2021 г., да се осъвременят с 10%. Освен това, изплащаните към 30 юни допълнителни суми, т.нар. COVID добавки и индивидуалните компенсации, които представляват разликата между дохода от пенсия през декември миналата година и през януари т.г., се включват в действителния размер на получаваната лична пенсия за трудова дейност.
Нетният бюджетен ефект за 2022 г. в разходите е 1 467,2 млн. лв. при отразени икономии в размер на 46,2 млн. лв. по бюджета на НЗОК за 2022 г.

Със Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2022 г. са предвидени средства за шест месеца, в размер на 118,5 млн. лв., за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на персонала на изпълнителите на болнична медицинска помощ за срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест. Тъй като действието на чл. 5 от ЗБНЗОК за 2022 г. изтича след отмяната на извънредната епидемична обстановка, считано от 1.04.2022 г. отпада и основанието за изплащане на допълнителните възнаграждения на болничния персонал, в резултат на което очакваните икономии са в размер на 46,2 млн. лв.

Промените ще бъдат отразени в ЗИД на ЗБНЗОК за 2022 г. в размер на 65,6 млн. лв.

От правителството уточняват, че за да се грантират средствата за подписания през април 2022 г. Колективен трудов договор в отрасъл Здравеопазване в здравни и лечебни заведения, финансирани от Министерството на здравеопазването за периода от месец май 2022 г. до месец декември 2022 г. ще бъдат осигурени 22 млн. лв. допълнително по бюджет на МЗ за 7 796 служители.

Необходимите средства за медицинския персонал зает в медицинското обслужване в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища и в детските ясли и яслените групи към детски градини за периода май-декември 2022 г. са в размер на 34,3 млн. лв. Стандартите за финансиране на тези дейности се увеличават средно с 30 на сто спрямо приетите от 1 април 2022 г. с Решение № 50 на Министерския съвет от 2022 г. 

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom