Проактивна терапия при атопичен дерматит в детска възраст – eфективност и безопасност

Проактивна терапия при атопичен дерматит в детска възраст – eфективност и безопасност
468×60 – top

Брой 3/2020

Д-р Н. Боянова, дерматолог
МЦ „Скин Кеър” – София

Атопичният дерматит

е хронично рецидивиращо силно сърбящо кожно заболяване с фамилност, силно изразена генерализирана кожна ксероза и типична локализация. Поради хронично-рецидивиращия характер на заболяването лечението трябва да се планира дългосрочно, базирано на неговата етио-патогенеза. Според научните данни двата най-важни етио-патогенентични аспекта на атопичния дерматит са нарушената бариерна функция и възпалението. (1,2) Разглеждайки локалните средства за лечение на атопичен дерматит (АД) се установява, че лечението с локалния калциневринов инхибитор Protopic® (tacrolimus 0,03% /0,1%) прекъсва цикъла на обостряне чрез мощен ефект върху възпалението на екземните кожни участъци и възстановяване на кожната бариера. (3,4,5,6,7) Protopic е в лекарствена форма унгвент (маз), който осигурява по-добра оклузивна бариера в сравнение с крем или лосион и редуцира загубата на вода, навлизането на дразнители, алергени и бактерии, както и риска от бъдещи увреждания на кожата. Липсват ароматизатори и консерванти. (8)

Protopic е подходящ за приложение и върху нежни кожни участъци, включително клепачи, лице, гънки и полулигавици. В клиничната практика Protopic се прилага в два режима, а именно проактивен – 1 път дневно 2 пъти седмично над 1 година и реактивeн – 2 пъти дневно ежедневно до изчистване. Според Европейския дерматологичен форум от 2018 г. (European dermatology forum – EDF) единствено Protopic е одобрен за проактивно лечение на атопичен дерматит. (9) Проактивното лечение от гледна точка на клиничната практика е прилагане на медикамент без да присъства клинична демонстрация на заболяването.

При атопичен дерматит едно от основанията за проактивно лечение е, че нормалната кожа при тези пациенти прилича повече на лезионална, отколкото на нормална. Нелезионалната кожа при АД се характеризира със скрито възпаление и бариерен дефект, което определя необходимостта от проактивно лечение. (10,11) Второ основание за проактивна терапия е, че рискът от немеланомен кожен карцином и кожен лимфом е свързан с тежестта на атопичния дерматит, а не с приложението на локалния tacrolimus. (12,13,14) Чрез проактивно приложение на локален Protopic АД намалява честотата на обостряне, регулира възпалителните имунологични процеси в кожата и постига контрол над заболяването.

Риск от лимфом

Среден коефициент на пациенти с атопичен дерматит, диагностицирани с лимфом: 1.18 (0.94–1.47)
Среден коефициент на пациенти с тежък атопичен дерматит , диагностицирани с лимфом: 2.4 (1.5–3.8)
Среден коефициент на пациенти с атопичен дерматит, прилагали tacrolimus ointment:, диагностицирани с лимфом: 1.04 (0.54–2.02)
Няма повишен риск от лимфом следствие на лечение с tacrolimus ointment

Проактивният режим на приложение на Protopic води до приблизително 30% по-малко количество използван медикамент.(15)

Проактивната терапия с Protopic в детската възраст се осъществява с Protopic 0,03% и може да се стартира веднага след овладяване на ексудативната фаза на екземния процес, или във всеки момент от екземния континуум. Protopic 0,03% се нанася на местата, където обикновено се появяват лезиите веднъж дневно два пъти седмично, например понеделник и четвъртък. Приложението продължава минимум 1 година. (16) Според консенсуса на Българското дружество по дерматология от 2016 г, както и проучвания с над 3000 деца, Protopic може да се прилага и под 2-годишна възраст при кърмачета, приблизително от 3-месечна възраст. (17,18,19,20,21,22)

Приложението на Protopic 0,03% за проактивно лечение на атопичен дерматит в детска възраст намалява честотата на екзацербациите, осигурява светъл период повече от 5 месеца, намалява тежестта на заболяването и повишава качеството на живот на пациентите и техните семейства. (23)

Високата ефективност на Protopic, наличието на специална концентрация за детската възраст, както и данните за безопасност при продължителна употреба, дават основание медикамента да се препоръча широко в клиничната практика в проактивен режим при атопичен дерматит.

Библиография

1) Wollenberg A, Oranje A, Deleuran M et al; J Eur Acad Dermatol Venerol. 2016; 30:729-47
2) Boguniewicz M, Leung DYM; Immunol Rev. 2011; 242:233-46
3) Hanifin JM, Paller AS, Eichsnfield L et al; J Am Acad Dermatol. 2005; 53 (2 Suppl. 2):S 186-94
4) Reitamo S, Van Leent EJ, Ho V et al; J Allergy Clin Immunol. 2002; 109:539-46
5) Dahnahard-Pfeifer S, Dahnahard D, Buchner M et all; J Dtsch Dermatol Ges. 2013; 11:437-43
6) Kyollonen H, Remitz A, Mandelin JM et al; Br J Dermatol. 2004; 150:1174-81
7) Paller AS, Eichenfield LF, Kirsner RS et al; Pediatrics.2008; 122:e1210-8
8) Leung et al.AmAllergy Asthma Immunol 1997
9) European Dermatology Forum 2018
10) Wollenberg A, Ehmann LM. Long termmtretatment concepts and proactive therapy for atopic eczema. Ann Dermatol 2012; 24:253-260
11) J Allergy Clin Immunol. 2011; 127 (4): 954-64
12) Legendre L, Barnetche T, Mazereeuw-Hautier J et al.; J Am Acad Dermatol. 2015; 72:992-1002.
13) Margolis DJ, Hoffstad O, Bilker W et al.; Dermatology. 2007; 214:289-95.
14) Siegfried EC et al.; BMC Pediatrics. 2016; 16:75-90.
15) Павлова В, Алексиева М, Шахид М: Мястото на Protopic в проактивната терапия на атопичен дерматит: GP news 2017 (1)
16) Summary of product characteristics: 30/06/2018
17) Torok et al: Cutis 72 (2): 161-6 (2003 Aug)
18) Alat S et al: J Am Acad Dermatol 38 (1): 69-76 (1998 Jan)
19) Eichenfield and Beck. J Allergy Clin Immunol 2003 Fujisawa, data on file; Rico and Lawrence Allergy Asthma Proc 2002
20) Допълнение към консенсус за АД 2012 г.: Дерматология и венерология, LIV брой 2/ 2016
21) AAD Guidelines of care for the management of atopic dermatitis. Section 2.
22) Management and treatetment of atopic dermatitits with topical therapies. J Am AcadDermatol 2014, 71, 116-132
23) Thaci D, Reitamo S, Gonzales Ensenar MA et al.; Br J Dermatol. 2008; 159:1348-56

КупиАбонамент

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom