Ваксини и бременност

Ваксини и бременност
468×60 – top

Брой 7/2008

Доц. д-р Радка Комитова, дм

Инфекциозна клиника, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, Плевен

Ваксинирането по време на бременност е предизвикателство, поради липсата на достатъчно информация, базирана на научни доказателства. Няма данни обаче, че съществува риск от прилагането на убити вирусни и бактериални ваксини, полизахаридни ваксини или токсоиди. Живите ваксини (рубеола, морбили, паротит, БЦж) по правило са противопоказани, поради теоретичния риск за плода. Когато опасността от неблагоприятен изход на майчината инфекция е висока, живата вакси на е показана (бяс, жълта треска). Ако се налага аплицирането на жива ваксина по време на бременност или жената забременее до 4 седмици след ваксинирането, тя тряб6а да бъде информирана за потенциалния ефект върху плода. Самата ваксинация не е показание за прекъсване на бременността.
За предпочитане е, при възможност, имунизацията да се направи през втория или третия триместър.

Центърът за инфекциозен контрол на болестите (СDC) дава следните насоки за ваксинации на бременните:

Рутинни ваксини, които се препоръчват за всички бременни

Грипна ваксина
При бременните се наблюдава повишена склонност към постгрипни усложнения, която до голяма степен се свързва с настъпилите бременни промени в имунната система. Хоспитализацията по повод грипни усложнения е по-честа, отколкото при небременни на същата възраст. Грипната ваксина се препоръчва на всички бременни, като най-подходящото време е преди грипния сезон октоммри-ноември. Тези с побишен риск за услож­нения (диабет, сърдечно-съдови заболявания, астма), трябва да бъдат имунизирани преди сезона, независимо от срока на бременността.

Тетаничен и дифтериен токсоид (Тд)
Имунизираните бременни, които не са получили Тд през последните 10 години, трябва да бъдат реимунизирани (бустер доза).
Неимунизираните трябва да получат първичната имунизация от 3 дози. Интервалът между първите 2 дози е 4 седмици, като третата се аплицира в месеца след втората (обикновено след раждане).

Хепатит в ваксина
Пренатален скрининг
Всички бременни трябва да бъдат тествани за HBsAg в началото на бременността, дори ако са ваксини ран и или тествани преди забременяването. До 12-ия час от раждането децата на HBsAg(+) майки трябва да получат хепатит в вак­сина + хиперимунен в имуноглобулин. Препоръчва се положителните за HBsAg бременни да се обърнат към специалист за уточняване на хепатит в вирусната (HBV) инфекция.

Ваксинация на бременни с риск за HBV
На бременните с риск за HBV (сексуално-трансмисивни инфекции, употребяващи или употребявали венозни наркотици, HBsAg(+) партнъори) се препоръчва имунизация с хепатит в ваксина.

Ваксини при специални индикации
Препоръчват се в случаи, когато ползата от ваксината превишава риска от заболяването

Хепатит А ваксина
Хепатитната А ваксина е убита и теоретичният риск за плода е минимален. Препоръчва се при значителен риск от заболяване, напр. пътуване в ендемични зони на света (Африка, редица райони на Азия, Южна Америка).

Ваксина срещу жълта треска
жълтата треска е остро вирусно животозастрашаващо заболяване, пренасяно от опре­делено видове комари. Поради високия леталитет и склонността към епидемично разпространение, се отнася към особено опасните (карантинни) инфекции. Единствено надеждно защитно средство е живата ваксина. Някои страни изискват сертификат за направена ваксинация като условие за влизане на идващите от ендемичните страни. Бременната трябва да се ваксинира само при неотложно пътуване 6 ендемична страна и индивидуална преценка на степента на риска от експозиция (маршрут, продължителност, вид експозиция, предишни ваксинации).
Важно е да се отбележи, че липсата на изискване от някои страни за задължителна ваксинация срещу жълта треска не означава, че няма риск от заболяване!

Противобясна ваксина
Бесът е нелечим фатален, но ваксинопредотвратим енцефалит. Противобясната ваксина е единствената, която поради дългия инкубационен период на беса се прилага след експозиция с виру­са (напр. ухапване от съмнително за бяс куче). Ако на бременната предстой неотложно пътуване в ендемична за бяс страна (Индия), се препоръчва предварително да се имунизира (преекспозиционна профилактика).

Ваксини, противопоказани при бременни (морбили, рубеола, паротит, БЦЖ)

Триваксината морбили-паротит-рубеола
Живата триваксина морбили-паротит-рубео­ла (MMR) не трябва да се прилага на бременни. Понеже не може да се изключи потенциалният риск за плода от живите ваксинални вируси, жени­те трябва да се посъветват да не забременяват 28 дни след аплицирането на MMR.

Пренатален скрининг
За всички бременни, при които няма данни за имунитет срещу рубеола (документирана имунизация), е показан пренатален серологичен скри­нинг. След раждането, при серологични данни за възприемчивост към рубеола или липса на доку­ментирана имунизация, родилката трябва да бъде ваксинирана с MMR преди напускане на лечебното заведение.

В очакване на бъдещата ваксина…
Стрептококите от група в (GBS) са сред най-честите причинители на инфекции на новородените. Последните препоръки на CDC са за уни­версален пренатален скрининг за GBS чрез вагинално/ректални култури през 35-37 гестационна седмица. При положителен резултат се назначава антибиотична профилактика по време на раждането. Този подход е намалил честотата на ранните GBS инфекции с 65 %. Въпреки успеха, надеждната превенцията на всички неонатални GBS инфекции, независимо от сроковете на поява и майчините рискови фактори, е безопасната и имуногенната ваксина. Такава ваксина успешно премина два стадия на клинични изпитания.

468×60 – bottom

Подобни

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom