Детски очни травми

Детски очни травми
468×60 – top

Брой 12/2011

Д-р А. Петкова, доц. д-р Руска Христова, д.м.

Детските очни травми заслужават особено внимание, тъй като са водеща причина за монокулярна слепота (1-9). Според Световната здравна организация (СЗО) деца са всички индивиди от 0 до 18-годишна възраст (10).
Последиците от очните травми при децата имат тежко влияние върху психосоциалното им развитие. Те са поставени пред доживотно намалено зрение и дори слепота с всички емоционални и социални последици за самото дете, семейството му и обществото като цяло (11-12). Не са за подценяване и икономическите загуби вследствие на лечението и рехабилитацията, която понякога продължава с години (13).

Класификация на очните травми

Поради многообразието от увреждания на очите дълги години очните травми са били класифицирани по различни принципи. Това затруднява описването и систематизирането им. През 1996 г. Kuhn и сътрудници предлагат нова класификация на очните травми (14). Тя се нарича Birmingham Eye Trauma Terminology System (BETTS). Вече повече от 10 години тази класификация набира популярност и се използва от почти всички офталмолози по света. Според нея очните травми се разделят на закрити и открити. За разграничаването им определяща е целостта на корнео-склерата (външната обвивка на окото). Закритите се подразделят на контузия – няма нарушение на роговицата или склерата, и на ламеларна лацерация, при която има частично нарушаване на целостта на външната обвивка. Откритите очни травми биват руптура и лацерация. При руптурата се наблюдава разкъсване на външната обвивка, причинено от тъп предмет, действащ с голяма сила. Лацерациите се причиняват от остри предмети или такива с режеща повърхност. Те може да бъдат пенетрация, когато има само входно отвърстие, интрабулбарно чуждо тяло (ИБЧТ) – чуждото тяло прониква в очната ябълка и остава там, и перфорация, когато нараняващият агент е направил две рани – входна и изходна.

Честота и разпределение на травмите според вида им

По наши данни децата с очно нараняване представляват 25% от всички очни травми. Преобладават механичните очни травми, а изгарянията на очите са около 2%. Двадесет и седем процента от децата са с открита травма (ОТ), а 71% – със закрита травма (ЗТ).

Разпределение по възраст и пол

Наблюдаваме два пика на детските очни наранявания – 3-5 години и 11-12 години. Момчетата с очни травми са 77.3%, а момичетата – 22.7%. Както и други автори, ние свързваме тази тенденция с по-буйната природа на момчетата и по-опасните им занимания. Вероятно обяснение на двата възрастови пика са по-голямата самостоятелност и любопитство след тригодишна възраст и приливът на полови хормони към 11-12 години.

Място на нараняването

Нашите данни показват, че най-често нараняванията се случват в дома – 40.7%.

300
Фиг. 1. Място на нараняването

Вероятна причина домът да бъде основно място за детските очни наранявания е това, че днешните деца прекарват все повече време вкъщи, а не навън. От друга страна, родителите смятат, че той е сигурно място, и намаляват контрола върху децата си.

Предмет на нараняването
Поради многообразието на възможните предмети на нараняване ние се опитахме да ги систематизираме в отделни групи. Резултатите, които получихме, показват, че равен брой деца са били наранени с тъп или с остър предмет – по 36%. При близо 15% предметът е неизвестен. Фойерверките са причината за 5% от травмите при децата. През седемдесетте години на миналия век този процент е бил 10 (15). Въпреки че тенденцията за спад е обнадеждаваща, трябва да има пълна забрана за свободна продажба на тези пиротехнически средства, особено на непълнолетни, тъй като по-голямата част от тези травми са особено тежки. Ще изброим някои по-рядко срещани предмети на нараняването – газов пистолет, джанка, експлозия на буркан с неизвестно съдържимо, желязо, бормашина, въже за скачане, ръб на легло, капсул-детонатор, листо от цвете, копито на кон, лапа на куче, машина за рязане на дърва и много други. Някои от тях илюстрират как привидно безобидни предмети може да бъдат опасни за децата или как други явно опасни предмети попадат в детските ръце (газов пистолет, бормашина, машина за рязане на дърва и др.).

Разпределение на травмите по месеци
При разпределението на детските очни травми по месеци се наблюдават два пика – през март и септември – октомври. Летните месеци също показват повече наранявания в сравнение със зимните – ноември и декември. Това най-вероятно е свързано със затоплянето на времето и повечето игри навън в началото на пролетта, както и с началото на новата учебна година, когато децата отново се събират. Наблюдаваме, че летните месеци също са наситени с повече детски очен травматизъм, тъй като тогава децата не са в училище и контролът над техните действия е намален.

Час на нараняването
Прави впечатление, че най-много наранявания на очите при деца се случват в следобедните часове с пик около 16 часа. Най-вероятното обяснение на това е, че децата са извън училище или детските заведения. Те са по-уморени и по-разсеяни, съответно податливи на различен вид наранявания, включително и на очите.

Проведохме анонимна анкета сред 181 ученици от едно основно училище и една гимназия в София. Данните от нея сочат, че 2/3 от децата не знаят какви рискове за очите крият различните предмети, игри, играчки, спортове. Само една трета твърдят, че са запознати. Тези данни красноречиво показват, че липсват насочени обучителни кампании, които да разяснят на децата още от първите класове, а дори и от последните групи на детската градина, как да предпазват очите си и с какви предмети и играчки не бива да играят.

С горепосочените кратки епидемиологични данни бихме желали да въведем общопрактикуващите лекари в проблема на детския очен травматизъм. Според много автори очните травми при деца в по-голямата част от случаите са предотвратими (8, 12, 16, 17). Именно поради това смятаме, че като част от промоцията на здравето личните лекари биха могли да запознават своите малки пациенти и родителите им с рисковете от нараняване на очите и последиците от това.

Бибилиография

1. Behbehani, A.M. et al. Open eye injuries in the pediatric population in Kuwait. Med Princ Pract, 2002. 11(4): p. 183-9.
2. Brophy, M. et al. Pediatric eye injury-related hospitalizations in the United States. Pediatrics, 2006. 117(6): p. e1263-71.
3. Da Pozzo, S., S. Pensiero and P. Perissutti. Ocular injuries by elastic cords in children. Pediatrics, 2000. 106(5): p. E65.
4. Gyasi, M.E., Amoaku, W.M.K., Adjuik, M.A. Epidemiology of Hospitalized Ocular Injuries in the Upper East Region of Ghana. Ghana Medical Journal, 2007. 41(4).
5. Jandeck, C. et al. Open globe injuries in children. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 2000. 238(5): p. 420-6.
6. Jonas, J.B., H.L. Knorr and W.M. Budde. Prognostic factors in ocular injuries caused by intraocular or retrobulbar foreign bodies. Ophthalmology, 2000. 107(5): p. 823-8.
7. MacEwen, C.J., P.S. Baines and P. Desai. Eye injuries in children: the current picture. Br. J. Ophthalmol., 1999. 83(8): p. 933-6.
8. Serrano, J.C., P. Chalela and J.D. Arias. Epidemiology of childhood ocular trauma in a northeastern Colombian region. Arch Ophthalmol, 2003. 121(10): p. 1439-45.
9. Skiker, H. et al. [Open globe injuries in children: retrospective study of 62 cases]. Bull Soc Belge Ophtalmol, 2007(306): p. 57-61.
10. Peden, M.e.a. World report on child injury prevention. 2008, Geneva: World Health Organisation.
11. Al-Bdour, M.D. and M.A. Azab. Childhood eye injuries in North Jordan. Int Ophthalmol, 1998. 22(5): p. 269-73.
12. Saxena, R. et al. Pattern of pediatric ocular trauma in India. Indian J. Pediatr., 2002. 69(10): p. 863-7.
13. Ajaiyeoba, A.I. et al. Pattern of eye diseases and visual impairment among students in southwestern Nigeria. Int Ophthalmol, 2007. 27(5): p. 287-92.
14. Kuhn, F. et al. A standardized classification of ocular trauma. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 1996. 234(6): p. 399-403.
15. Баналиева, С. Детският очен травматизъм и профилактиката му. In: Катедра по очни болести. 1975, Медицински факултет, София: София.

16. Poon, A.S. et al. Epidemiology of severe childhood eye injuries that required hospitalisation. Hong Kong Med. J., 1998. 4(4): p. 371-374.
17. Shoja, M.R. Pediatric Ocular Trauma. Acta Medica Iranica, 2006. 44: p. 125-130.
18. Brasch, P.C. et al. Traumatic cataract in a 7-year-old boy caused by low-velocity impact with a soft-core baseball. J. AAPOS, 2005. 9(5): p. 493-4.
19. Meier, P. Combined anterior and posterior segment injuries in children: a review. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 248(9): p. 1207-19.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom