Европейските здравни министри призовават за повече конкуренция във фармацевтичния сектор

Европейските здравни министри призовават за повече конкуренция във фармацевтичния сектор
468×60 – top

„Лекарства за Европа“ се ангажира да работи със здравните министри от държавите членки на ЕС относно прилагането на Заключенията на Съвета по здравеопазване, касаещи „укрепването на равновесието във фармацевтичната система в Европейския съюз и страните членки“. Заключенията подчертават важността на навременната наличност на биоподобни и генерични лекарства, с оглед подобряване достъпа на пациентите до лечение и осигуряване на устойчиво развитие на националните системи за здравеопазване. Лекарствата с добавена стойност също следва да се включат в процеса, тъй като и те могат значително да допринесат към ефикасността на здравните системи, в същото време стимулирайки повече конкуренция между фармацевтичните модели за иновация.

Генералният директор на „Лекарства за Европа“, Адриан ван ден Ховен, коментира заключенията: „Страните членки вече разбират колко е важно да се стимулира конкуренцията във фармацевтичния сектор, след изтичане на патент, за да се подпомогне възстановяването на равновесието в един пазар, който е силно повлиян от въвеждането на нови скъпи лекарства, защитени с патент. Нашите членове са готови да работят по осъществяването на плана, за да се осигури по-добър достъп, за по-добро здраве“.

Стратегията на „Лекарства за Европа“ за осигуряване на по-добър достъп, с цел по-добро здраве може значително да допринесе за ефективни и устойчиви фармацевтични политики.

За да се укрепи равновесието във фармацевтичния пазар в Европа, „Лекарства за Европа“ призовават:

  • Страните членки да стимулират конкуренцията при изтичане на патент, посредством специфично предприети мерки за генеричните, биоподобните и лекарствата с добавена стойност;
  • Европейският съюз да включи нови генерични и биоподобни разработки, както и такива за лекарства с добавена стойност, в „проучването на хоризонта“, за да позволи на страните членки да планират предприемането на мерки в специализираните пазари веднага след изтичането на патент или ексклузивитет;
  • Европейският съюз бързо да приеме освобождаване на производството от Сертификат за допълнителна защита, да подобри процедурите за оспорване към Европейската патентна служба, да премахне системите на патентното обвързване и да адресира други ненужни ограничения за конкуренцията след изтичането на патент или ексклузивитет;
  • Регулаторните агенции на Европейския съюз да работят по плана за регулаторна ефективност, с цел индустрията ни да може бързо и устойчиво да предостави по-добър достъп до лекарства;
  • Европейският съюз и страните членки да предприемат ефективен диалог с „Лекарства за Европа“ и Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) (или националните им членове), за да се разработят устойчиви партньорства за по-добър достъп до лекарства, като се вземат предвид различните роли и отговорности на Европейския съюз и страните членки в тази област.

„Лекарства за Европа“ (бившата Eвропейска асоцицация за генерични и биоподобни лекарства – ЕГА), представлява европейските отрасли за генерични, биоподобни лекарства и лекарства с добавена стойност, които осигуряват висококачествени лекарства на конкурентни цени за милиони европейски пациенти,  на основата на 5 важни стълба: пациенти, качество, стойност, устойчивост и партньорство. Дружествата, представлявани от „Лекарства за Европа“, осигуряват над 160 000 квалифицирани работни места в Европа, в над 350 структури за производство, развойна и научноизследователска дейност, като инвестират до 17 % от оборота си в медицински иновации.

Компаниите членки на „Лекарства за Европа“ увеличават достъпа до висококачествени лекарства, както и участват в подобряването на резултатите в областта на здравеопазването.  Те играят ключова роля в създаването на устойчиви европейски системи на здравеопазване, като не спират да предоставят ефективни генерични лекарства, на достъпна цена. Също така въвеждат иновации, с цел създаване на нови биоподобни лекарства и пускат на пазара лекарства с добавена стойност, които водят до по-добри здравни резултати, по-голяма ефективност и ефикасност и/или подобрена безопасност за пациентите в болничната обстановка.

БГФармА е асоциация – член на „Лекарства за Европа“, като двете организации се стремят към развитие на регулаторна и пазарна среда, в полза на навременното осигуряване на висококачествени и достъпни лекарства за всички нуждаещи се пациенти.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom