Ентан – модерно средство за консервативно лечение на диабетната ретинопатия

Ентан – модерно средство за консервативно лечение на диабетната ретинопатия
468×60 – top

Брой 6/2009

Д-р Пламен Димитров
Офталмолог В МЦ „Хипократ“ – Пловдив

Диабетната ретинопатия представлява увреждане на най-малките кръвоносни съдове на ретината. 15 години след поставяне на диагнозата диабет признаци на диабетната ретинопатия има у 97 % от пациентите на инсулиново и у 80 % от болните с неинсулиново лечение.
Ето защо, при тези пациенти пълният очен преглед е задължителен поне веднъж годишно, а при бременни диабетички – на всяко тримесечие.
Видове

1. Непролиферативна

В този начален стадий на болестта стените на артериолите на ретината отслабват, вследствие на което възникват микроаневризми. Те могат да се спукат и да пропускат формените елементи на кръвта навън. Така се стига до образуване на малки, точковидни кръвоизливи по ретината, отоци и натрупване на отлагания. Оформят се участъци с оток, които довеждат до отслабване на зрението. Хеморагии или ексудати се разливат по ретиналната тъкан и причиняват замъгляване на зрението. Оплаквания се появяват, едва когато този процес засегне зоната, отговаряща за най-острото зрение (макулата).

2. Пролиферативна

Когато капилярите се запушат и не могат да пренасят необходимите кислород и хранителни съставки, тъканта започва да страда. Това „недохранване“ на ретиналната тъкан изпраща химически сигнали, които стимулират растежа на нови кръвоносни съдове. Появяват се абнормни съдове, които се стремят да компенсират лошото кръвоснабдяване. За нещастие, те имат некачествена структура и растат на погрешно място. В това положение те са подложени на дърпане при свиването на стъкловидното тяло, което често предизвиква кървене в очите. То се манифестира като нишки и петънца,появяващи се обикновено внезапно, често през нощта. При по-голям кръвоизлив в стъкловидното тяло засегнатото око напълно загубва зрение. Всеки кръвоизлив води до развитие на сраствания между стъкловидното тяло и ретината, което може да доведе до отлепване на ретината при последвало свиване на стъкловидното тяло.
Преди появата на лазертерапията в края на 1960 г., офталмолозите знаеха, че при диабетично око с кръвоизлив в
стъкловидното тяло вероятността да настъпи пълна слепота в период до три години е 50 %. Днес, при навременно лечение, само 1-2% от тези очи ослепяват напълно.

Моят опит с препарата ЕНТАН при лечение на диабетната ретинопатия

В продължение на 2 години бяха проследени 15 пациенти с диабетна ретинопатия. Седем от тях бяха с пролиферативна диабетна ретинопатия и на тях бе извършена ФА (флуоресцентна ангиография). Осем бяха с обикновена, непролиферативна диабетна ретинопатия. На всичките 15 души беше проведено двукратно лечение с препарата Ентан, в продължение на 6 месеца, с интервал между двата курса от 7 – 8 месеца. На пет от пациентите се проведе лазер терапия, а двама от тях
вече бяха минали такава терапия. 6-ма бяха на възраст между 20 и 40 години, 9-ма – между 60 и 75 години.

Проследяване

На всеки 6 месеца в продължение на 2 години на 15-те пациенти бе снет пълен очен статус. При необходимост
и появили се оплаквания пациентите имаха право и на допълнителни междинни прегледи. За окончателните резултати се използваха и данните от контролните ФА.

Резултати

При 12 (80 %) от болните бе констатирано подобрение до два реда от зрителната таблица; при двама (13 %) зрението остана без промяна. Само при един (7 %) зрението се влоши с три реда от зрителната таблица (това се свързва с напреднала двустранна катаракта). По отношение на състоянието на преден очен сегмент съществени промени след проведеното лечение не бяха констатирани при никой от изследваните пациенти (примерно няма поява или влошаване на катаракта). Интересни се оказаха промените в състоянието на задния очен сегмент в края на лечението. Количеството на
откритите парамакуларно микроаневризми, особено в групата на възраст между 20 и 40 години, силно намаля
след втория курс на лечение с препарата.
Единичните хеморагии в задния полюс, които бяха установени в самото начало на изследването на четирима от пациентите, се резорбираха напълно до края на първата година. В състоянието на установените преди лечението влажни и сухи ексудати (характерни за диабетната микроангиопатия) също настъпиха промени – те намаляха по площ и големина, а някои от влажните се резорбираха почти напълно. Тези промени се случиха в групата с по-млада възраст.

Изводи

Всички пациенти приеха лечението без оплаквания и забележки. Не беше констатиран нито един нежелан ефект при употребата на препарата. ЕНТАН е чудесно лекарствено средство за лечение на диабетната ретинопатия, с много добра поносимост и отлични резултати, което при необходимост успешно се комбинира с лазер терапия. Той може да се взема постоянно в продължение на години.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom