Ефективност и безопасност на много ниско въглехидратна кетогенна диета

Ефективност и безопасност на много ниско въглехидратна кетогенна диета
468×60 – top

Брой 8/2013

Д-р А. Йорданова Йорданова
МЦ ВИП клиник, София

Поради нарастващите темпове на затлъстяване, хипертония и диабет тип 2 все повече специалисти и пациенти търсят решения. Една част се обръщат към използването на популярни диети. Друга част спазват балансирано хранене. В практиката често срещаме пациенти, които старателно спазват препоръки за балансиран режим с цел редукция на теглото, но поради бавните темпове, те губят мотивация и се отказват, което прави режима неефективен в дългосрочен план при много от пациентите. Най-добрата опция, когато изготвяме напълно безопасен и максимално ефективен метод, е тази която работи в дългосрочен план. Популярните диетични режими са много има над 25 000 книги с диети.
Най-общо диетичните подходи могат да бъдат групирани в следните основни групи в зависимост от макронутриентния им състав.

Кои са критериите, на които трябва да отговаря един добър диетичен подход?

1. Безопасност – приложението му не трябва да е свързано с повишаване на рисковете за здравето на пациента.
2. Ефективност – да осигурява значима загуба на тегло в краткосрочен план (до 6 месеца).
3. Устойчивост – да е удобен за дългосрочно придържане и да осигурява устойчивост на резултатите в дългосрочен план (повече от 12 месеца).

Кои диети са кетогенни?

Кетогенни са диети, при които приема на въглехидрати е под 100 грама на ден. Съществуват различни видове кетогенни диети с високо съдържание на наситени мазнини (например, Аткинс, Дюкан и др.)и с ниско съдържание на наситени мазнини (Еко-Аткинс, диети на базата на заместители на хранене – Евродиета и др.)

Кетогенните диети са ефикасни защото :

– спомагат за понижението на LDL-холестерола, като насърчават не-атерогенен липиден профил стимулирайки също покачване на HDL- холестерол.
– понижават кръвното налягане, заради бърза загуба, специално на висцерална тъкан.
– намаляват инсулиновата резистентност чрез подобряване плазмените нива на глюкозата и инсулина

При здрави хора ограничаване на въглехидратите от храната няма опасност да доведе до кетоацидоза, тъй като съществува механизъм за регулация на процесите на кетогенеза. Ако разграждането на мазнини протича твърде бързо, плазмените нива на кетоновите тела се повишават, но това е сигнал за панкреаса да секретира инсулин. Покачването на плазмените нива на инсулина води до блокиране на ензима хормон-чувствителна липаза, което инхибира разграждането на мазнините и забавя кетогенезата.

Много важно е да се подчертае, че концентрацията на кетотела в плазмата е 5 пъти по-ниско отколкото при диабетна кетоацидоза.

Кетогенните диети са безопасни за функциите на бъбреците и черния дроб и имат съответния ефект, когато са под медицински контрол.

Предимства:

– те помагат за запазване на мускулната маса
– предизвикват спонтанно намаляване на апетита
– при тези диети GI на консумираните храни е по-нисък и има много благоприятен ефект върху преддиабетните състояния.
– бърза загуба на тегло
– кетогенните диети са безопасни за функциите на бъбреците и черния дроб и имат съответния ефект, когато са под медицински контрол.

Протеинови кетогенни диети със заместители на хранене

Много е важно да подчертаем, че една кетогенна диета ще е ефективна, но най-вече безопасна ако е свързана с оптимален прием на пълноценен протеин, който да поддържа мускулната и костната тъкан, като по този начин се осигурява загуба предимно на мастна тъкан, за разлика от много други диети. В тези случаи се наблюдава значително намаляване на размера на талията, както и висцералната мастна тъкан, които са от изключителна важност за превенцията на хипертонията и ССЗ.
На базата на световния опит в борбата със затлъстяването д-р Бърнард Пийнън (общопрактикуващ лекар, специалист по здравословно хранене) разработва метода EURODIET, съчетаващ предимствата на протеиновите кетогенни диети с изграждането на здравословни хранителни навици, съобразени с общоприетите препоръки за здравословно хранене. Метода включва употреба на заместители на хранене с продукти, които съдържат протеинов микс с много висока биологична стойност, което позволява запазване на мускулната маса. Съдържанието на есенциални мастни киселини и минимални количества наситени мазнини, както и обогатяването им с микронутриенти и фибри, позволява да бъдат избегнати основните недостатъци на другите високопротеинови диети. Постепенното преминаване към балансирано четирикратно хранене и изграждането на здравословни хранителни навици е изключително важно за постигане на дългосрочен контрол на телесното тегло.

Научно доказани ефекти на протеиновите кетогенни диети:

– По-голяма загуба на тегло в сравнение с диети с ниско съдържание на мазнини (1)
– Загуба на тегло за сметка на мазнини, при запазване на мускулната маса
– Подобряване плазмените нива на триглицеридите
– Намаляване на кръвната захар при диабетици и хора в преддиабетно състояние
– Повишаване плазмените нива на HDL холестерол
– Подобрена чувствителност към инсулин
– Понижаване на високото кръвно налягане
– Понижаване плазмените нива на инсулин

Често докладвани:

Пациентите, спазващи нисковъглехидратни диети, често съобщават за следните субективни ползи:

– усещане за повече енергия
– намалява влечението към сладки храни
– по-добра концентрация и памет
– подобрено настроение, емоции
– подобряване на зъбната хигиена (по-малко зъбна плака, подобряване на здравето на венците)
– намаляване симптомите на ПМС
– подобряване на външния вид на кожата

Дългосрочни ефекти на популярните диетични подходи за загуба на тегло
и характеристики на инсулиновата резистентност

– HC – диета с високо съдържание на въглехидрати
– HP – диета с високо съдържание на протеини
– HF – диета с високо съдържание на мазнини

Ефективност по отношение на инсулинова резистентност

Много автори приемат, че HP и НС подходи изглеждат подходящи варианти за инсулин-резистентни лица. Подчертава се, че когато се препоръчва HP диети, от изключителна важност е гарантирането на подходящ състав и количество на мазнините в храната. При избор на HC – диетичните препоръки трябва да включват съвети за подходящи, богати на фибри храни с нисък гликемичен индекс.
От изключително значение в нашето съвремие е да се консумират повече храни с нисък GI( гликемичен индекс). Това е и една от причините за подкрепа на един режим, включващ храни с по-нисък гликемичен индекс в менюто на пациенти с преддиабетни състояния, на пациенти с диабет както и дори на здрави хора с превантивна цел.


Ефективност по отношение загубата на тегло

За ефективността на диетичния режим проучванията показват, че по-бързият старт на диетата в началото е изключително важен етап за един режим, за да се придържат пациентите за по-дълъг период, да постигнат здравословно тегло и да подобрят здравните си показатели. Повечето проучвания установяват предимство на ниско и много ниско въглехидратните диети пред всички останали по отношение на загубата на тегло в краткосрочен план (до 6 месеца). В дългосрочен план (>12месеца) – поддържането на резултата зависи от придържането към диетата. Тъй като се наблюдава постепенно връщане към първоначалните хранителни навици, предимство имат диети, които са по-лесни за спазване в дългосрочен план. Колкото е по-добър и бърз резултата в краткосрочен план, толкова по-силна е мотивацията на пациента да спазва един режим в дългосрочен план. Тъй като всеки диетичен режим основно зависи от спазването на режима в дългосрочен план, трябва да се съобразим с това. Ние можем да изготвим и най-ефективния режим, ако пациента не го спазва, всичко е напразно. Затова задържането на мотивацията е от основно значение.

Безопасност на кетогенните диети

Кетогенните диети са безопасни. Разбира се тяхното използване има определени показания напр. при ИТМ(BMI)=30, или >27 с придружаващи заболявания: хипертония, диабет тип 2, сънна апнея; напълняване при менопауза, за възстановяване на теглото след раждане, предоперативно, целулит. Кетогенна диета не се прилага при бременни, подрастващи, пациенти с бъбречна и чернодробна недостатъчност, злокачествени неопластични заболявания и др. За използването на протеинови, напълно безвредни кетогенни диети е необходимо специално обучение на медицинските специалисти. След което спазването на кетогенната диета, задължително трябва да е под медицински контрол, тъй като е необходимо да се проследяват изследвания и да се следи състоянието на пациентите, да се прилага контрол с цел по-стриктно придържане и не на последно място да се поддръжа мотивацията на пациента за продължителен период от време. Тези мерки са с цел осигуряване на безопасно спазване на диетичния режим, както и осигуряване спазването на балансирано хранене в дългосрочен план отново под медицински контрол за задържане на теглото.

Безопасност по отношение на бъбречната функция

Един мета анализ, включващ три рандомизирани контролирани проучвания, изследващи влиянието на високопротеиновите режими върху биомаркери за бъбречна функция при пациенти с диабет тип 2, установи, че тези хранителни режими нямат негативен ефект върху бъбречната функция чрез измерване на серумен креатинин и микроалбуминурия.

Популярни диети и кардиоваскуларен риск

Авторите на едно рандомизирано проучване, което сравнява ефективността на четири популярни диети – Аткинс, Зоната, Уейт-Уотчърс и Орниш заключават, че всеки от тези популярни диетични подходи има умерена ефективност по отношение загуба на тегло и редуциране на кардио-васкуларните рискови фактори. По-висока ефективност се постига при по-продължително придържане към съответната диета, но за съжаление, във всички групи се наблюдава ниско придържане към диетата.

Относно диетите със заместители на храни – Евродиета е с доказан ефект по отношение на намаляване на сърдечно-съдовия риск и безопасността:

“Много нискокалорийните диети с висококачествени протеини са безопасни, когато се прилагат за период до 3 месеца или по-малко под стриктно медицинско наблюдение. Доказателство за безопасността са резултатите от 24-часовото мониториране на Холтер и фактът, че няма данни за смъртни случаи, свързани с диетата при повече от 10000 случая”. Като медицинското наблюдение е без данни за усложнения в последните 20 години.
Thomas A. Wadden, Ph.D.; Albert J. Very Low Calorie Diets: Their Efficacy, Safety, and Future
Review Annals of Internal Med. 1983;99:675-684
Друго 56-седмично проучване от 64 пациенти със затлъстяване подложени на кетогенна диета:
Няма данни за промяна в нивата на креатинин, което потвърждава безопасността за бъбреците на тази диета.
Такива промени са по-значителни при пациенти с хипергликемия отколкото при пациентите с нормални гликемични показатели, което показва особено благоприятния ефект на кетогенните диети върху пациентите със затлъстяване, страдащи от диабет.
Dashti HM, Mathew TC, Khadada M, Al-Mousawi M, Talib H, Asfar SK, Behbahani AI, Al-Zaid NS. Beneficial effects of ketogenic diet in obese diabetic subjects. Mol Cell Biochem.2007 Apr 20

Кетогенна Диета при деца с епилепсия

Трябва да разграничим обаче кетогенните диети за редукция на теглото с тези при деца с епилепсия. При прилагането на този вид кетогенна диета за деца с епилепсия е характерен високият прием на мазнини (до 80%), ограничен прием на протеин и вода с цел постигане на високи нива на кетони в плазмата. Тогава са възможни усложнения като дехидратация, констипация, нефролитиаза, хиперлипидемия, остеопороза, дефицит на протеини. При прилагането на кетогенни диети за редукция на теглото (например, 1-ва и 2-ра фаза на Евродиета) всички тези усложнения се избягват чрез насърчаване високия прием на зеленчуци и вода, много ниското съдържание на наситени мазнини в продуктите, оптималния прием на микронутриенти, фибри и висококачествен протеин.

Нека разгледаме отделни предимства и недостатъци на някои от пуполярните диети:

Предимства и недостатъци на диетата на Аткинс

Предимства

– Бърза загуба на тегло
– Спонтанно намаляване на апетита и калорийния прием

Недостатъци

– Високо съдържание на наситени мазнини
– Еднообразно хранене – затруднено придържане към диетата
– Неадекватен прием на микронутриенти
– Нисък прием на фибри

Предимства и недостатъци на Орниш диетата

Предимства

– Загуба на тегло
– Намаление на сърдечно-съдовия риск
– Подобряване на инсулиновата чувствителност

Недостатъци

– Нисък прием на пълноценен протеин
– Стомашно-чревен дискомфорт
– Трудно придържане в дългосрочен план

В заключение ще се позовем на статия публикувана в „Journal of Nutrition and Wellness” от 2007 година, авторите на която заключават, че ниско въглехидратните диети са безопасен и ефективен начин за:

– намаляване на теглото
– намаляване на инсулиновата резистентност с подобряване на нивата на глюкоза и инсулин
– насърчаване на не-атерогенни липидни профили
– понижаване на кръвното налягане
– подобряване на настроението и благосъстоянието на пациентите
– неврологични и антинеопластични ползи

Множество други научни изследвания доказват, че нисковъглехидратните диети са ефективни за намаляване на телесното тегло, понижаване плазмените нива на триглицеридите, понижаване нивата на глюкозата на гладно, намаляване на хиперинсулинемията, понижаване на кръвното налягане. По тази причина някои автори дефинират метаболитния синдром като група маркери, реагиращи на въглехидратна рестрикция. Кетогенните диети позволяват по-добра селективна редукция на телесното тегло за сметка на мазнини, при запазване на мускулната маса.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom