Интегриране на психо-поведенчески и обучителни аспекти в медицинското регулиране на затлъстяването

Интегриране на психо-поведенчески и обучителни аспекти в медицинското регулиране на затлъстяването
468×60 – top

Брой 8/2012

Д-р Анна Йорданова Йорданова

За да бъде един метод за регулиране на теглото добър, той трябва да е индивидуализиран, лесно изпълним и да се основава на създаване на трайни здравословни хранителни навици чрез психо-поведенческо повлияване. Тъй като наднорменото тегло и затлъстяването са свързани с емоционално-психичното състояние и поведението на пациентите, спазването на режима зависи от мотивацията и самоефективността на пациента, за което е и необходимо професионално медицинско проследяване.

Множество клинични проучвания показват, че 80% от пациентите успешно редуцирали теглото си, възвръщат загубените килограми в 3-5 годишен период.

Една от основните причини за възстановяване (а понякога и надхвърляне) на изходното тегло е проявяващата се при повечето пациенти тенденция на връщане към поведенческите навици, довели до първоначалното покачване на телесното тегло.

Установено бе, че еднo от най-важните условия за успешната загуба на тегло е редовния мониторинг и медицинско проследяване.

Частта на айсберга над водата онагледява трудностите при редуциране на теглото, а тази под водата ни показва затрудненията при задържането на резултата.

Това насочи усилията на специалистите и нашите също към търсене на методи за постигане на трайна редукция. Поради тази причина основно медицинско средство за повлияване на нашите пациенти е обучението. Целта е промяна в начина на живот, особено важен аспект при грижите в областта на храненето и не само.

Към момента популярност са добили повече от 25000 книги за диети, и въпреки това задържането на теглото е един от основните проблеми. Успехът на една програма за редукция и контрол на телесното тегло зависи от избора на адекватен, комплексен терапевтичен подход, съобразен със специфичните рискови фактори, повлияващи енергийния баланс при конкретния пациент. Както се вижда в таблица 1, множество сигнали от различно естество повлияват енергийния прием на човека, а един адекватен терапевтичен подход изисква анализ на значимостта на всеки от тези фактори за конкретния пациент.

Много често различните психични състояния не са добре диагностицирани в първичната помощ. Съществува обаче специализиран софтуер, включващ 5 валидизирани въпросника препоръчани от СЗО, обединени в Психологичен въпросник (Mental Profiler). Този софтуер е специално разработен с цел улеснение на лекуващия лекар за оптимизиране диагнозата преди поведенческия мениджмънт. При него пациента отговаря на серия от въпроси на базата, на които се изгражда неговия психологичен профил. Софтуера дава оценка на психичното състояние и наличие на проблем и количественото им определяне, дава насока на лекуващия лекар как би могъл да помогне по-успешно на пациентите си. Изследват 5 психоповеденчески оси, оказващи значимо влияние при процеса на затлъстяване и редукция на теглото.

 Идентифициране и справяне с тревожност/Депресия

  1. Откриване на хранително разстройство
  2. Откриване на алекситимия
  3. Подобряване на самооценка и представа за тялото
  4. Вземане под внимание на етапите на мотивация и самоефикасност

Това се налага, тъй като пациенти със затлъстяване имат склонност към депресия, както и пациентите с депресия имат склонност към затлъстяване. За това първо е необходимо овладяване на психичното състояние и след това повлияване на затлъстяването. Ако се потвърди диагнозата Депресия – терапията се води от психиатър или психотерапевт.

Алекситимия

Много характерно е наличието на Алекситимия при пациенти с хранително разстройство, при които получаваме високи стойности на резултатите от теста (преяждане: 30 до 61%). Алекситимия представлява липсата на думи за изразяване на емоциите, както и неспособност да се правят връзки между емоции, идеи, мисли, фантазии, които обикновено ги съпътстват (Sifneos 1973).

Друг фактор, оказващ влияние върху процеса на загуба на тегло е Самооценката.

Самооценката е „как пациента вижда себе си и дали харесва това, което вижда“. Мнението на близките и обществото допринася за изграждане на самочувствието и самооценката, но също така зависи от личните амбиции и наложените от егото изисквания.

Концепцията за представата за тялото се отнася до отношението на човека към тялото му и до колко е доволен той от него. Удовлетворението от собственото тяло и самочувствието са тясно свързани. При затлъстяването често се комбинира ниско самочувствие и негативно мнение и отношение към тялото, следователно, е важно да се помогне на пациентите да „променят представата си за тялото“. Тя произтича от несъзнателните стандарти (за красота, социално положение …). Според Франсоа Долто, представата за тялото съществува само по отношение на другите. Конструирана в съответствие с емоционалните преживявания, тази представа се подлага на постоянно преразглеждане и следователно търпи модификации. Често срещаме пациенти, които не възприемат тялото си обективно или говорят за тялото си като за чуждо.

Поведенческите промени

За да се постигне задържане на тегло е необходимо да се изкоренят старите и да се изградят нови навици. Изграждането на нов навик отнема 90 дни. Поради което въведохме система от ежеседмични/ ежемесечни проследявания.

Известен като „Модел на етапите на промяната“ е бил разработен от Прохаска и Ди Клементе, след техния 20-годишен анализ на автори като Фройд, Скинър и Роджърс . За тях, промяната на поведението може да бъде представена като процес, който включва прогресия чрез няколко последователни етапа, за всеки, от които се изисква подходяща намеса:

Фаза преди обмисляне

Фаза на обмисляне

Фаза на подготовка

Фаза на действие

Фаза на поддържане

Релапс

Повечето социално-познавателни теории признават, че колкото до промяната на поведението, най-добрата предпоставка за успех остава намерението за промяна. Въпреки това, често има несъответствие между намеренията и действителното поведение, затова трябва да бъдат взети под внимание други фактори, за да може да се помогне на пациентите да напреднат от намерение към действие. Изследване на основните психологически оси, още от първата консултация, показват какво е вероятно да попречи на хранителния режим.

Автоматично генерираните „карти за подкрепа на пациента” означават, че пациентите напускат всяка консултация, с определена цел за следващата и имат стремежа да се придържат към нея. Предложенията, съдържащи се в картите за подкрепа, представляват основен източник, който стабилизира терапевтичната връзка. А това допринася за дългосрочния успех на лекарската грижа.

Ето и някои примерни цели и стратегии за лекаря, произтичащи от Психологичния въпросник.

Цели:

-Идентифицирайте факторите, които могат да попречат на промяната.

– Подтикнете пациента да разреши чувствата на амбивалентност като изброи противоречията.

Стратегии:

  • Акцентирайте върху предимствата на отслабването
  • Работете върху мотивацията на пациента
  • Направете скала на взимане на решения
  • Предложете, но не налагайте оценка на хранителните навици на пациента

Като част от процеса на промяната също е релапса. Тук трябва да поработим върху чувството за вина.

Поради необходимостта на пациентите да бъдат контролирани в изпълнението на режима, контрол на техните кръвни изследвания и здравословно състояние, подкрепа и поддържане на мотивацията в дългосрочен план, въведохме система от проследявания и съвместна работа с лекари.

Всеки лекар, който желае да улесни работата си и да подобри качеството на грижата към пациентите си, може да ползва софтуера. Това става след преминаване на обучение за работа с него.

За повече информация:

+359 886 81 34 33

Д-р Анна Йорданова Йорданова

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom