Касата отпуска 80 000 направления повече

Касата отпуска 80 000 направления повече
468×60 – top

1 693 539 са направленията за специализирани медицински дейности за второто тримесечие на 2016, съобщиха от Националната здравноосигурителна каса. Броят на направленията е с 80 645 повече в сравнение със същия период на 2015 г. За високоспециализирани медицински дейности, остри случаи и диспансерно наблюдение са заложени 298 493 броя направления.

На първо място са обезпечени дейностите по профилактиката и диспансерното наблюдение на здравноосигурените. Остатъкът от допълнителните направления e определен за дейности при остри случаи, като разпределението им между общопрактикуващите лекари е извършено съобразно пациентската им листа, а при изпълнителите на СИМП – съобразно броя на отчетените и заплатени първични посещения и физиотерапевтични курсове през предходните три месеца.

Общата сума на определените специализирани и високоспециализирани медицински дейности през второто тримесечие на 2016 г. се равнява приблизително на 52 579 000 лв.

Определените средства за медико-диагностични дейности през второто тримесечие на 2016 г. са в размер на 20 999 225 лв. или с 1 804 049 лв. повече от определената стойност за МДД през второто тримесечие на 2015 г., когато размерът на средствата е бил 19 195 176 лв.
От тях на първо място са обезпечени дейностите по профилактиката и диспансерното наблюдение на нуждаещите се пациенти.

Остатъкът е определен за дейности за остри случаи, като разпределението при ОПЛ е извършено съобразно пациентската листа, а при специалистите от извънболничната медицинска помощ – съобразно броя на отчетените и заплатени първични посещения и физиотерапевтични курсове през предходните три месеца, информират още от касата.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom