Клинични наблюдения на пациенти с хронична венозна недостатъчност (ХВН) и хронична артериална недостатъчност на крайниците (ХАНК) лекувани с Entan®

Клинични наблюдения на пациенти с хронична венозна недостатъчност (ХВН) и хронична артериална недостатъчност на крайниците (ХАНК) лекувани с Entan®
468×60 – top

Брой 8/2012

Проф. д-р Т.Захариев, Клиника по съдова хирургия и ангиология,

Университетска болница „Света Екатерина“

Хроничната венозна недостатъчност (ХВН) засяга около 50% от възрастното население. При нелекувани пациенти с ХВН има риск от тромбофлебит (50%), трофични язви (25%) или белодробен тромбоемболизъм (10%)
Биофлавоноидите и техните производни са основните средства за лечение на периферната съдова патология. Редица клинични проучвания доказват ефективността на активните съставки на Entan при ХВН. (Cesarone MR., Belcaro G., Rohdewald P., Pellegrini L., Ledda A., Vinciguerra G., Ricci A., Gizzi G., Ippolito E., Fano F., Dugall M., Acerbi G., Cachio M., Di Renzo A., Hosol M., Stuard S., Corsi M., / L’Aqualia University, Italy/ Clin Appl Thromb Hemost., 2006 Apr; 12(20: 205-12 – Comparison of Pycnogenol and Daflon (Detralex) in treating chronic venous insufficiency: a prospective, contolled study).

Една от пълните комбинации от биофлавоноиди това е Entan. Биофлавоноидите в Entan са със синергичен ефект.
Проантоцианидини – 80 mg
Флавон гликозиди и терпин лактони (хетерозиди и билобалиди) – 40 mg
Ентан повлиява всички съдове – артерии, вени, капиляри и лимфни съдове, а също и реологията.

Entan има следните ефекти:

– Капиляротоничен ефект и подобрява микроциркулацията
– Намалява капилярния пермеабилитет и чупливост; нормализира капилярната резистентност.
– Предотвратява увреждането на базалната мембрана на ендотелните клетки.
– Засилва лимфния ток, дренажа на лимфата и намалява отока.
– Венотоничен ефект
– Повишава венозния тонус.
– Действа веноконстриктивно.
– Действа антиексудативно върху перивенозната тъкан.
– Артериален вазодилатиращ ефект
– Намалява спазъма на артериите.
– Стимулира секрецията на азотен оксид от ендотела и разширява артериолите.
– Стимулира продукцията на ендотел-освобождаващия се релаксиращ фактор (EDRF).

Eфект върху реологията

– Предотвратява хиперагрегацията на тромбоцити и еритроцити.
– Потиска тромбоцит активиращия фактор (PAF).

В заключение Entan има комплексно действие върху съда: укрепва съдовата стена, предпазва ендотела, подобрява реологията и намалява възпалението и отока периваскуларно.

Entan се използва широко в практиката. Комбинацията от биофлавоноиди в Entan има синергичен ефект, но той не е проучван по обективни методи за ефективност и безопасност.

Клиничното наблюдение е извършено при пациенти с хронична венозна недостатъчност (ХВН) и хронична артериална недостатъчност на крайниците (ХАНК).

I. Наблюдение на Entan при ХВН

Цел: Проучване на ефективността и безопасността на Entan при пациенти с ХВН

Материали и методи:

18 пациенти с ХВН на възраст от 34 до 74 год.
Entan VGcaps се приема 3 пъти по 1 капсула в продължение на 2 месеца.
Степените на ХВН са обективизирани по клиничните критерии на CEAP в 3 последователни визити.
(CEAP – класификация за степента на ХВН: C – клинична; E – етиологична; А – анатомична; Р – патофизиологична)

Резултати
Визити ВизитаI визитаII визита III
(C0 – без белези) (1) (1) (3)
C1 – телеангиектази 10 7 8
C2 – варикозни вени 12 11 9
C3 – едем 12 3 0
C4 – пигментация, в. екземи 2 1 0
C5 – излекувани язви 0 0 0
C6 – активни язви 1 1 0
% (показатели) 100% (37) 70% (26) 46% (17)

Интерпретиране на резултатите:

3 от 18 пациенти са били без белези в края на наблюдението. В броя на показателите не са включени C0 без белези.
В изчисленията са използвани броя показатели, изразени в %, тъй като при всеки отделен пациент са проявени по няколко показателя.

Облекчаване на показателите (%)

150

Резултати и изводи:

– Entan е ефективен при ХВН.
– Entan повлиява благоприятно всички симптоми на ХВН.
– След 2-месечно лечение симптоматиката по CEAP се облекчава с 54%.
– Най-добре се повлиява отока – 100%.
– Entan трябва да се прилага в адекватна дозировка и достатъчно продължително.

II. Клинично наблюдение на пациенти с ХАНК (Claudicatio Intermittens)

Биофлавоноидите имат благоприятен ефект при Claudicatio intermittens. Резултатите от досегашните проучвания показват повишаване поне 50% на извървяното разстояние при 50% – 60% от лекуваните пациенти само с флавон гликозиди и терпеноиди, срещу 20% – 40% при болни, спазващи единствено хигиенно-диетичен режим. (Peters H., Kieser M., Holscher U.  Demonstration of the efficacy of ginkgo biloba special extract EGb 761 on intermittent claudication—a placebo-controlled, double-blind multicenter trial.  Vasa.,1998;27:106–10/ Pittler MH, Ernst E. Ginkgo Biloba Extract for the Treatement of Intermittent Claudication: A Meta-Analysis of Randomized Trials. The American Journal of Medicine.,2000; 108:276-81) Entan като комбинация от биофлавоноиди има синергичен ефект, но ефектът не е проучван по обективни методи

Цел: Проучване ефективността и безопасността на Entan като адювантна терапия при Claudicatio intermittens.

Материали и методи:

17 пациенти с ХАНК на възраст от 35 до 86 год.
Entan VGcaps 3 пъти по 1 капсула дневно за 2 месеца.
Степените на облитерация са обективизирани по брахио-стъпален индекс и стадии по Фонтен.

Резултати
Визити Визита I Визита II Визита III
(I – Без клиника) (7) (8) (9)
II A – над 200м ходене 5 5 3
II B – под 200м ходене 4 4 0
III – болки при покой 5 5 0
IV – некрози 0 0 0
% (показатели) 100% (14) 100% (14) 21,43% (3)

Интерпретиране на резултатите:

– В изчисленията не са включени данните „без клиника“.
– В изчисленията са използвани броя показатели, изразени в %, тъй като при всеки отделен пациент са проявени по няколко показателя.
– Брахио-стъпалния индекс е обективен показател и се наблюдава отделно.

Облекчаване на показателите
151


Резултати и изводи:

– Entan е ефективен при Claudicatio intermitens.
– Брахио-стъпалният индекс се подобрява при всички пациенти с изключение на един.
– Извървяното разстояние се подобрява при 67% от пациентите.
– Болката при покой се подобрява при всички пациенти (100%).

Изводи и препоръки за клиничната практика

Entan е ефективен и безопасен при пациенти с ХВН и ХАНК. Ефективността се постига благодарение на двойната комбинация от биофлавоноиди. Необходимо е Entan да се прилага в адекватна дозировка продължително време.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom