Контрастно-индуцирана нефропатия

Контрастно-индуцирана нефропатия
468×60 – top

Брой 2/2022

Доц. д-р Д. Паскалев
Медицински университет – Варна

Йодните контрастни материи намират все по-широко приложение в съвременната медицина. През 80-те години на миналия век са натрупани множество данни за бъбречна увреда след употреба на контрастни материали, особено след коронарна ангиография, и тогава е въведен терминът „контрастно-индуцирана нефропатия“. Според ESUR (European Society of Urogenital Radiology) контрастно-индуцираната нефропатия е състояние на остро увреждане на бъбречната функция (повишаване на серумния креатинин ≥ 44 μmol/l или с повече от 25% от изходното ниво) в резултат на вътресъдово приложение на контрастни материали в рамките на 3 дни от тяхното въвеждане и при липса на други етиологични причини. През 2012 г. KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) предлага ново наименование – „контрастно-индуцирана остра бъбречна увреда“; контрастно-индуцираната остра бъбречна увреда се дефинира като повишаване на креатинина с 50% от изходното ниво в рамките на 7 дни от приложение на контрастни материали или с 0,3 mg/dl (26,52 μmol/l) за 48 часа. Това определение остава всеобщо прието днес в клиничната практика.

КупиАбонамент

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom