Лечение на екзема. Терапевтични проблеми и решения

Лечение на екзема. Терапевтични проблеми и решения
468×60 – top

Брой 8/2013

Д-р С. Горанова
ДКЦ 1, В. Търново

Екземата представлява най-общо казано възпалителна реакция на кожата, предизвикана от различни външни или вътрешни фактори. Обривите при екзема се доста различни и показват промени в зависимост от фазата на възпаление. Екземите се делят на екзогенни и ендогенни. Към първите спадат контактните – алергична, иритативна и фото -, а към вторите – атопична, себорейна, застойна и др.

В над 90% от случаите екземните плаки се колонизират от Staph. Aureus, който дори и да не е клинично изявен трябва да се предполага.

Ето защо при лечението трябва да се мисли освен за възпалението и за ерадикацията на Staph. Aureus. В тази връзка за лечение на екзема се предпочита комбинация на антибиотик и стероид в крем форма. Терапевтичните проблеми в локалното лечение на екзема са породени от:

1) Нарастващата резистентност към антибиотиците, особено тези, които се използват и системно, напр. Gentamycin

2) Висок % алергични реакции към антибиотици, напр. Neomycin, който фигурира в стандартните алергологични тестове. Когато използваме комбинации на тези антибиотици със стероиди има опасност алергичната реакция към антибиотика да бъде замаскирана от действието на стероида (Martindale Extra Pharmacopoeia, 1998 edition). На снимката е показана реакция на свръхчувствителност към Neomycin, маскирана от кобинирането с кортикостероид.

3) Неубедителен терапевтичен ефект на комбинациите с Neomycn и Gentamycin, поради ниската им ефективност спрямо Staph. Aureus, съответно Neomycin – 40% активност и Gentamycin – 70%.

Следователно, когато се избира комбинация антибиотик и кортикостероид, решаващо значение има антибиотика в комбинацията. От практиката си на дерматолог, мога да посоча като продукти с висок профил на ефективност и безопасност, комбинациите Fucicort и Fucidin H. Fucicort съдържа фусидова киселина (Fucidin) и мощен кортикостероид (betamethasone). Fucidn H съдържа фусидова киселина (Fucidin) и мек кортикостероид (hydrocortisone). Fucidin e локален антиботик с най-висока активност спрямо Staph. Aureus, с ниска степен на резистентност и висока степен на безопасност. Според екстрафармакопеята, Fucidin е един от най-безопасните и най-надеждните антибиотици, особено за детската възраст.

Използването на Fucicort в практиката ми на дерматолог напълно потвърждава данните от проучванията спрямо други комбинации. Сравнение на Fucicort с комбинация на Neomycin при екзема (Wilkinson JD, Leigh DA Cur Ther Res 1985) показва значително по-добър терапевтичен резултат при екзема у пациентите, лекувани с Fucicort.

Fucicort е подходящ при всички видове екзема. Тъй като той е комбинация на Fucidin с мощен кортикостероид Betamethasone valerat, неговото приложение се предпочита в следните случаи – 1) при възрастни; 2) когато екзематозните лезии са с локализация тяло и ръце и 3) когато екземата е умерена до тежка. С оглед терапевтичния ефект и безопасност е важно и правилното дозиране на продукта. Използва се т.нар Findger tip unit (FTU). 1 FTU e количеството крем, което се изстисква от върха на пръста до първата фаланга. Представям на вашето внимание какво количество Fucicort crème е необходимо да се приложи в зависимост от засегнатите площи.

Дългогодишният ми опит с Fucicort и международните научни данни показват, че той може да се приеме като средство на първи избор за локално лечение на екзема при възрастни.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom