Списания

Показване на 1–16 от 137 резултата

 • Корица 5

  Брой 5/2024

  5.00лв.

  От първите страници на броя ще научите интересни факти за предсърдната кардиомиопатия – роля на ЕКГ и ехокардиография в клиничната практика, автори: д-р А. Боризанова, проф. д-р Е. Кинова, д.м., чл. кор. проф. д-р А. Гудев, д.м., Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – София, Катедра по Спешна медицина, МУ – София.

  Следва авторска статия за вторично ангажиране на сърдечно-съдовата система при различни заболявания – oт нормална адаптация до патологични промени, автори: д-р Б. Кръстев, д-р Н. Спасова, чл. кор. проф. д-р А. Гудев, д.м., Клиника по кардиология, УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”, МУ – София.

  По темата на броя ще прочетете още: Актуални стратегии в липидопонижаващата терапия при високорискови пациенти; Предсърдна кардиомиопатия – определение, полови различия и образни методи за диагностика; Клинична стратификация на пациентите с HfpEF; Женски пол и свързани с него кардиометаболитни нарушения; Вродени сърдечни малформации при тризомия 21; Бременност и артериална хипертония. Основни насоки за лечение.

  Хипотетичният тест по клиничен случай в настоящия брой е на тема „Оценка на пациент с чернодробна фиброза“.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • Корица -4-20024

  Брой 4/2024

  5.00лв.

  Броят започва със статия за терапия на хепатоцелуларен карцином според BCLC и новата концепция за мултипараметрична терапевтична йерархия, автори: д-р Г. Хинкова, д-р М. Конакчиева, д.м., доц. д-р А. Кацаров, д.м., проф. д-р К. Кацаров, д.м.н., Клиника по гастроентерология и хепатология, ВМА – София.

  Следва авторска статия за ролята на неинвазивните биомаркери в диагнозата на алкохол-асоциираната чернодробна болест, автори д-р Р. Гледжарска, д-р М. Конакчиева, д-р А. Милчев, Клиника по гастроентерология, Клиника Втора Коремна Хирургия, ВМА – София.

  От проф. д-р И. Коцев, д.м.н., Клиника по гастроентерология, МБАЛ – Варна, ще научите повече подробности за фекална инконтиненция.

  По темата на броя ще прочетете още: Порфирия: клиника, диагностика и лечение; Ендоскопска субмукозна дисекция – иновативен метод на лечение на ранни стомашни неоплазии; Страничните действия от приема на ИПП – мит или реалност?; Роля на изкуствения интелект (AI) в скрининга за колоректален карцином; Добре ли е черният дроб – неинвазивна оценка с Фиброскан; Нарушения в обмяната на цинк при алкохолна зависимост и възможности за терапевтичното им повлияване.

  В рубриката „За практиката“ ще прочетете полезна практична статия на тема: „Лечение на микотичен вулвовагинит при пациентки с придружаващи рискови фактори – личен опит“.

  Познатият ви хипотетичен тест по клиничен случай е на тема „Повишени грижи при ревматични заболявания – предизвикателства“ (продължение от бр. 3/2024).

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 3-24

  Брой 3/2024

  5.00лв.

  В началото на броя сме включили статия от д-р О. Димитров и д-р Л. Минковска, Отделение по гинекология, ПСАГБАЛ „Св. София“, София, от която ще научите повече подробности за риска от неочаквано злокачествено заболяване при жени в менопауза, които са претърпели хистеректомия за пролапс на тазовите органи.

  Следващата авторска статия разглежда лечението на предраковите изменения на маточната шийка, автор: д-р Г. Дикова, специалист по акушерство и гинекология, Катедра по АГ, СБАЛАГ „Майчин дом“, МУ – София.

  По темата на броя ще прочетете още: Ролята на транс-влагалищното ултразвуково изследване при жени в менопауза с или без постменопаузално кървене; Приложение на хистероскопията при диагностиката и лечението на ендометриалната патология в менопауза; Анестезиологични и реанимационни проблеми при прееклампсия и еклампсия; Гастросхиза – клиничен случай; Диабетна фетопатия; Възможно ли е да възстановим баланса на компрометираната чревна микробиота след раждане чрез Цезарово сечение в ранните етапи на живота?; Хранителни навици и женско репродуктивно здраве; Атрофичен вагинит – етиопатогенетично решение за по-високо качество на живот.

  В рубриката „За практиката“ ще прочетете практична статия на тема: „Връзка между захарен диабет тип 2 и нива на витамин Д – актуални аспекти“.

  Познатият ви хипотетичен тест по клиничен случай е на тема „Повишени грижи при ревматични заболявания – предизвикателства“.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 2-2024

  Брой 2/2024

  5.00лв.

  Броят започва със статия за респираторните инфекции при деца с астма – проблеми и природни решения, автор: проф. д-р Г. Петрова, д.м., Началник Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София.

  От следващата авторска статия ще научите повече подробности за диференциалната диагноза на кашлицата, автор: проф. д-р П. Переновска, д.м.н., Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София.

  По темата на броя ще прочетете още: Пилонидална синусна болест в сакрококцигеалния район (пиларна киста и фистула); Протрахиран бактериален бронхит в детска възраст; Лечение на остри инфекции на долни дихателни пътища в детска възраст; Да си припомним „добрата“ стара скарлатина; Протичане и усложнения при грип; Отново за варицелата; Още нещо за тежката астма и новата биологична терапия; За пропуснатите пациенти с муковисцидоза – вероятно скринингът ще е решение.

  Познатият ви хипотетичен тест по клиничен случай е на тема „Оптимизиране на грижите за пациенти с пароксизмална нощна хемоглобинурия“ (продължение от бр. 1/2024 г.).

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • Корица 1-2024

  Брой 1/2024

  5.00лв.

  От първите страници на броя ще научите интересни факти за редкия клиничен синдром Visual snow syndrome, автори: проф. д-р С. Чернинкова, д.м., д.м.н., д-р Т. Ангелов, Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска”, Катедра по Неврология, МУ – София.

  Следващата авторска статия засяга темата за дементните състояния – клиника и лечение, автор: доц. д-р Р. Гайдарова, д.м., психиатър, УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен.

  Следва статия за смесената деменция (деменция при болест на Алцхаймер и съдова деменция), автор: д-р М. Вълкова.

  По темата на броя ще прочетете още: Диференциална диагноза на макроцефалията; Теория, практика и емпирика в психосоматиката; Афективно раздвояване при шизофренен аутизъм: ключ към механизмите на раздвоената психика; Специализирана програма за комплексно лечение на тревожни и панически състояния; Тревожните разстройства при деца и юноши.

  В рубриката „За практиката“ ще прочетете следните статии: „Приложение на Insadent при лечение на пародонтит“, автор: д-р С. Добрева, стоматолог, гр. Ямбол; Магистралните лекарствени форми -остаряла практика или необходимост, автор: маг. фарм. А. Чолакиду, Медицински колеж, МУ – Плевен.

  Познатият ви хипотетичен тест по клиничен случай е на тема „Оптимизиране на грижите за пациенти с пароксизмална нощна хемоглобинурия“.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 12

  Брой 12/2023

  5.00лв.

  Броят започва с актуални насоки за диагностика и лечение на ХОББ, автори: д-р П. Йорданов, доц. д-р В. Димитрова, д.м., УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, МУ„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

  От следващата авторска статия ще научите повече подробности за мястото на бронхиалната хиперреактивност в професионалната белодробна патология, автори: доц. д-р М. Демирова, д-р А. Ничева, УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД – София, Детска Клиника, “Втора МБАЛ – ЕАД“ – София.

  Следва статия за бронхиалната астма – съвременна диагностика, автори: д-р П. Новакова, проф. д-р М. Стаевска, Клиника по Клинична Алергология УМБАЛ „Александровска“ – София, МУ – София.

  По темата на броя ще прочетете още: Астма и бременност; Хламидийни инфекции – клинични форми; Диагностични възможности на бронхоскопията и БАЛ при деца; Пневмонии в детска възраст – терапевтично поведение; Грип и сезонни респираторни инфекции.

  В броя сме публикували и офталмологична статия на тема „Очни прояви при синдром на Ehlers-Danlos“.
  В рубриката „За практиката“ ще прочетете следните полезни статии: „Лекарствени форми с модифицирано освобождаване – предимства и недостатъци и някои проблеми, свързани с тях“ и „GinGira Seborex Spray – интензивна грижа при пърхот и себореен дерматит“.

  В броя сме включили и статия от доц. д-р Д. Паскалев, д.м., МУ – Варна, с интересни исторически факти за Сунао Тавара: откривателят на атриовентрикуларния възел на сърцето.

  Познатият ви хипотетичен тест по клиничен случай е на тема „Задълбочено изследване на вътреочните лещи за пациенти с пресбиопия и катаракта“ (продължение от бр. 11.2023).

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • Корица - 112023

  Брой 11/2023

  5.00лв.

  Началото на броя започва със статия за алергичният ринит – рисков фактор за астма, автор: проф. д-р П. Переновска, д.м.н., Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София.

  В първите страници на броя ще прочетете статия за различните фенотипи на неалергичния ринит, автор: д-р П. Новакова, Клиника по Клинична Алергология УМБАЛ „Александровска“ София, MУ – София.

  Следва статия за хроничен тонзилит в детската възраст, автор: доц. д-р Д. Тодорова-Едрева, д.м., Оториноларингология, УБ „Лозенец” към МФ на СУ „ Св. Кл. Охридски” – София.

  По темата на броя ще прочетете още: Затруднено носно дишане; Карцином на ларинкса; Диагностика и лечение на вродена невросензорна глухота.

  В броя сме публикували и следните офталмологични статии: Съвременни тенденции в хирургията на птеригиума; Лечение на сухата форма на макулна дегенерация, свързана с възрастта; Лечение на кератоконус.

  От авторската статия на д-р К. Желязков, проф. д-р Вл. Андонов, д.м., Клиника по гастроентерология на УМБАЛ „Каспела“ – Пловдив, ще научите повече подробности за езофагеалния карцином.

  В рубриката „За практиката“ ще прочетете полезна статия на тема „Приложение на Imunobor при кондиломи и други вирусни кожно-лигавични заболявания“, автор: д-р Х. Хайдудова, дерматолог, Клиника по дерматология и венерология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен.

  В броя сме включили и статия от доц. д-р Д. Паскалев, д.м. и доц. д-р Д. Петкова, д.м., МУ – Варна, с интересни исторически факти за Leopold Auenbrugger (1722-1809) – откривателят на перкусията.

  Познатият ви хипотетичен тест по клиничен случай е на тема „Задълбочено изследване на вътреочните лещи за пациенти с пресбиопия и катаракта“.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 10

  Брой 10/2023

  5.00лв.

  Началото на броя започва със статия за канцерогенния риск при затлъстяване и захарен диабет, автори: доц. д-р В. Карамфилова д.м., д-р И. Недева, д.м.

  В първите страници на броя ще прочетете статия за проведени антропометрични проучвания върху ефекта на кисело мляко, подквасено с Lactobacillus bulgaricus, St. Termophilus и Bifidus essensis при лечение на затлъстяване, автори: доц. д-р Св. Ханджиев, д-р Г. Джикова.

  Следва статия за човешкият чревен микробиом – физиологичен състав и функции, значение за патогенезата на затлъстяването и възможности за повлияване, автори: д-р В. Денчев, доц. д-р Т. Ханджиева-Дърленска, д.м.н.

  По темата на броя ще прочетете още: Хранителна непоносимост, нетолерантност и алергия – практическа медицинска дискусия на данни от популярни диагностични тестове; Синдром на Бартер – литературен обзор и описание на клиничен случай при двумесечно кърмаче; Роля на пробиотиците в превенцията и лечението на Cоvid-19; Нарушения в хранителното поведение: анорексия нервоза и булимия нервоза.

  В броя сме публикували и две офталмологични статии: Нови насоки в катарактната хирургия; Съвременни оперативни подходи при хирургично лечение на птеригиум.

  В рубриката „За практиката“ ще прочетете полезна статия на тема „Imunobor Kids – дозови режими и клинични ползи“, автор: доц. д-р Г. Николов – оториноларинголог, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен.

  Хипотетичният тест по клиничен случай в броя е продължение от бр. 9/2023 г. – „Предизвикателства в случаите на васкулит на малките съдове – диагностициране и лечение на пациентите“.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • Корица 9

  Брой 9/2023

  5.00лв.

  В първите страници на броя ще прочетете полезна информация за бъбречно-каменната болест – персонализиран подход в минимално-инвазивно лечение, автори: д-р А. Иванов, д.м., д-р А. Белов, доц. д-р П. Антонов, д.м., Катедра урология и обща медицина, МУ – Пловдив.

  Следва статия за вродени обструктивни уропатии в детската възраст, автор: д-р Т. Цанова, детски нефролог, АИПСИМП „Д-р Цанова“, Детско отделение УМБАЛСМ „Пирогов” – София.

  По темата на броя ще прочетете още: Биопсия на простатна жлеза – 20-годишен опит – защо, кога и каква?; Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) при аденокарцином на простатната жлеза – съвременни индикации и клинично приложение; Съотношението Свободен към Общ Простатоспецифичен антиген – ползата за пациента и неговия лекар; Стъпки напред; Урогенитална инфекция и полипи на уретрата.

  От следващата авторска статия ще научите повече подробности за новите биомаркери и параметри в диагностиката на асцитния синдром, автор: д-р К. Иванов, Аджибадем Сити Клиник, УМБАЛ Токуда – София.

  В рубриката „За практиката“ ще прочетете полезна статия на тема „Природна алтернатива на локалните антибиотици и кортикостероиди. Научни факти и практическо приложение на GinGira Activ Spray“, автор: д-р К. Господинова, проф. д-р Д. Господинов, Клиника по дерматология и венерология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен.

  В броя сме включили и статия от доц. д-р Д. Паскалев, д.м., МУ – Варна, с исторически факти за на Crush syndrome.

  Хипотетичният тест по клиничен случай в броя е на тема „Предизвикателства в случаите на васкулит на малките съдове – диагностициране и лечение на пациентите“.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица - 8

  Брой 8/2023

  5.00лв.

  Броят започва със статия за закъснението в диагностиката на възпалителните ревматологични заболявания в доболничната помощ, автор: д-р И. Казмин, Отделение по ревматология, УМБАЛ – Бургас.

  Следва статия, от която ще научите повече подробности за диагностичните особености на псориатичната болест в доболничната медицинска помощ, автори: д-р И. Момчева, д-р Св. Христова, д.м., д-р М. Близнакова, д-р И. Христова, проф. д-р В. Маджова, д.м., Отделение по ревматология, УМБАЛ – Бургас, Катедра по Обща медицина, МУ – Варна.

  Следващата авторска статия засяга темата за биологична и таргетна терапия за лечение на псориазис и псориатичен артрит, автор: д-р В. Попова, д.м., Медицински факултет, Клиника по ревматология, МУ – Пловдив, ДКЦ-1; УМБАЛ “Каспела“ ЕООД – Пловдив.

  По темата на броя ще прочетете още: Очно засягане при ревматичните болести и антиревматичната терапия; Системна склероза – прогресиращо автоимунно заболяване; Феномен на Рейно; Подаграта – добре непозната позната? /практически съвети за лечение на подаграта/; Перспективи за приложение на биопсихосоциалния модел при лечението на хронична болка в гърба.

  В рубриката „За практиката“ ще прочетете практична статия за хранителната терапия като модифицируем рисков фактор за Неалкохолната мастна чернодробна болест (NAFLD) – обобщения и факти, автор: доц. д-р Л. Грудева, д.м., МУ – Варна.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Скриниране и определяне на стадия на пациенти за диабет тип 1 (продължение от бр. 7/2023 г.).

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 7

  Брой 7/2023

  5.00лв.

  От първите страници на броя ще научите повече подробности за автоимунните булозни дерматози, автори: проф. д-р С. Василева, д.м., д-р М. Шахид, д.м., д-р К. Дреновска, д.м., Катедра по дерматология и венерология, МУ – София.

  Следва статия за Overlap синдроми при автоимунните болести на съединителната тъкан, автор: доц. д-р Л. Дурмишев, д.м., Катедра по дерматология и венерология, МУ – София.

  Броят продължава със статия на тема „Влияние на дерматитис херпетиформис върху семейната среда“, автори: д-р М. Шахид, д.м., д-р К. Дреновска, д-р П. Костова, Проф. д-р С. Василева, д.м.

  По темата на броя ще прочетете още: Съвременните терапевтични средства за псориазис – една дълго чакана реалност; Ecthyma contagiosum (Orf) – описание на случай и обзор на литературата; Левкоцитоклазичен васкулит при пациент с късен латентен сифилис; Случай на Immunoglobulin A васкулит, асоцииран с инфекция с SARS-CoV-2; Бластна неоплазия от плазмоцитоидни дендритни клетки (BPDCN) при мъж след инфекция с Covid-19 – клиничен случай и обзор на литературата; Професионално обусловен алергичен контактен дерматит; Атопичен дерматит – съвременна класификационна концепция; Клиничен случай на нодозен еритем.

  Следващата авторска статия е за Адолф Кусмаул по случай 200 години от рождението му, автори: доц. д-р Д. Паскалев, д.м., доц. д-р Д. Петкова, д.м., МУ – Варна.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Скриниране и определяне на стадия на пациенти за диабет тип 1.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 6

  Брой 6/2023

  5.00лв.

  Броят започва със статия за клинични белези и диагноза на тиреоид-асоциираната офталмопатия, автори: д-р Н. Стоянова, д.м., д-р В. Миткова-Христова, д.м, проф. д-р М. Конарева-Костянева, д.м, проф. д-р Н. Сивкова, д.м, FEBO, Катедра Очни болести, Медицински факултет, МУ – Пловдив, Университетска Очна клиника, УМБАЛ „Св. Георги”- Пловдив.

  Следва статия, от която ще научите повече подробности за анизокория в детска възраст, автор: доц. д-р А. Попова д.м., МУ – София, Детски очен кабинет, ДКЦ – УМБАЛ “Александровска” – София.

  Броят продължава със статия на тема „Съвременни схващания за патогенезата, диагностиката и лечението на епиретиналните мембрани“, автори: д-р Г. Миланова, проф. д-р З. Златарова, д.м.н., СОБАЛ Бургас, Медицински Център “Младост” – Бургас, МУ-Варна, СБОБАЛ – Варна.

  По темата на броя ще прочетете още: Синдром на сухото око; Кога да лекуваме кривогледството?; Остра оклузия на ретинална артерия: рискови фактори, диагноза и лечение; Синдром на компютърното око; Диагноза и диференциална диагноза на симптома “червено око” при деца; Миопия – рискови фактори, диагностика и контрол на прогресията; Екраните – съвременно предизвикателство пред детското очно здраве; Офталмологични състояния при недоносеното дете; Максимална природна защита на окото при диабет.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 5

  Брой 5/2023

  5.00лв.

  Началото на броят започва със статия за катетър-базирани методи за лечение на митрална регургитация, автори: проф. д-р И. Петров, д.м.н., д-р А. Чернева, д-р С. Василев, доц. д-р Я. Гецов, д-р З. Станков, д.м., УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник – София.

  Следващата авторска статия насочва вниманието към избора на антиагрегантна или антикоагулантна терапия за профилактика на тромботични инциденти по време на Ковид-19 инфекция, автори: д-р П. Калайджиев, д-р М. Константинова, д-р С. Яков, Клиника по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, МУ – София.

  Броят продължава със статия на тема „Роля на хроничното нискостепенно системно възпаление и участието на интерлевкин-6 в механизма на развитие на сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване“, автори: д-р П. Колев, д-р А. Боризанова, проф. д-р Е. Кинова, чл. кор. проф. д-р А. Гудев, д.м., Клиника по кардиология към УМБАЛ,“ Царица Йоанна- ИСУЛ“, МУ – София.

  По темата на броя ще прочетете още: Кaрцином-асоциирана тромбоза -проблем от вчера, днес и утре; Внезапна сърдечна смърт – етиология, нови медикаментозни възможности и скрининг; Пренатална диагноза на вродените сърдечни малформации; Мястото на реналната денервация в лечението на пациенти с резистентна артериална хипертония; Затлъстяването като рисков фактор за сърдечносъдови заболявания; Такоцубо кардиомиопатия; Lipibor и TriOmega 1000+ – ефективна природна терапия при дислипидемии.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица - 4

  Брой 4/2023

  5.00лв.

  Темата на броят започва със статия за хемороиди, автор: проф. д-р И. Коцев, д.м.н., Клиника по гастроентерология, МБАЛ – Варна.

  Следващата авторска статия е с фокус болест на Уилсън – патогенеза, клиника, диагностика и лечение, автори: д-р А. Топалова-Димитрова, проф. д-р К. Антонов, д.м.н., Клиника по гастроентерология, УМБАЛ “Св. Иван Рилски“ – София.

  Броят продължава със статия на тема „Инфекциозна мононуклеоза и чернодробно увреждане – обща информация и представяне на клиничен случай с иктер“, автори д-р К. Льончева, д-р Р. Балабанска, д.м., Аджибадем сити Клиник Токуда болница, Гастроентерологична клиника – София.

  В броя ще прочетете още: Поведение при кървене от хранопроводни и стомашни варици; Микробиота и човек; Хепатоцелуларен карцином – рискови фактори, клинична картина, проследяване и диагностика; Проактивна терапия при хемороиди; Сравнителен анализ в подходите за ранна рехабилитация при артропластика на тазобедрена става – пилотно проучване.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Диагностициране на пулмонарна хипертензия и най-добрите практики при съвместните грижи с експертни центрове.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 3

  Брой 3/2023

  5.00лв.

  Броят започва със статия за ваксини и имунопрофилактика при преждевременно родени новородени, автор: проф. д-р Б. Слънчева, д.м., Началник на неонатологично клиника, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД – София, Катедра по АГ, МУ – София.

  Следващата авторска статия е с акцент анемия на недоносените деца -актуални аспекти на терапевтичния подход, автор: доц. д-р Р. Георгиева, д.м., Клиника по неонатология, СБАЛДБ – София, МУ – София.

  Броят продължава със статия на тема „Разкриване и организация на Ендометриоза център за интердисциплинарен подход за диагностика, терапия и поддържащо лечение на пациентки с ендометриоза“.

  От авторската статия на д-р Н. Калфова и доц. д-р Д. Казакова, д.м., Катедра по хирургия, Университетска болница „Лозенец“ – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ще научите повече подробности за тиреоид-асоциирана офталмопатия.

  По темата на броя ще прочетете още: Видове полиомиелитни ваксини – имунизационен обхват в период на пандемия от Covid-19; Физическа активност и спорт по време на бременност – насоки и ползи за здравето на майката и плода; Цялостно решение и индивидуален подход при менопауза.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • Корица 2

  Брой 2/2023

  5.00лв.

  Началото на броя започва със статия с примери от практиката, които се отнасят за прекарани рецидивиращи инфекции в детската възраст и критерии за абнормност, автори: д-р К. Генкова, д-р В. Папочиева, доц. д-р Г. Петрова, д.м., Клиника по педиатрия УМБАЛ „Александровска“, Катедра по педиатрия, МУ – София.

  От следващата авторска статия ще научите какви са новите препоръки за лечение на бронхиолит, автори: д-р Д. Митева, д.м., проф. д-р П. Переновска, д.м.н., доц. д-р Г. Петрова, д.м., Клиника по педиатрия, УМБАЛ” Александровска”- София.

  Броят продължава със статия от д-р А. Ничева, д.м., Втора МБАЛ, Детска клиника – София, на тема: Бронхиектазии – причини, симптоми и лечение в детска възраст.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Белодробен абсцес в детска възраст; Как да разпознаем и проследяваме пациенти с муковисцидоза в ерата на новите медикаменти; Коремна болка в детска възраст; Хепатоспленомегалия в детска възраст; Хистаминов интолеранс; Хирургична патология на пъпа; Други Ковид инфекции, различни от Covid-19 (SARS-CoV-2).

  В рубриката „За практиката” сме включили следната практична статия: Приложение на Imunobor Kids Syrup при лечение на деца с дихателни инфекции, автори: д-р В. Папочиева, проф. д-р П. Переновска, д.м.н., Клиника по педиатрия УМБАЛ „Александровска“ – София.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Диагностициране на пулмонална хипертензия и най-добрите практики при съвместните грижи с експертни центрове.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.