Начало » Списания

Списания

Показване на 1–16 от 117 резултата

 • корица 9

  Брой 9/2022

  3.60лв.

  Броят започва със статия за автоинфламаторните заболявания и периодичния фебрилитет при PFAPA-синдром и SURF, автори д-р М. Ганева, д.м., проф. д-р Ст. Стефанов, д.м., Клиника по ревматология, хематология и кардиология, СБАЛДБ, МУ – София.

  От първите страници на списанието ще научите повече подробности за терапевтичната стратегия при деца с ювенилен идиопатичен артрит, автор: д-р К. Темелкова, Клиника по ревматология, кардиология и хематология, СБАЛДБ, МУ – София.

  Следва статия за метаболитното костно заболяване остеопороза – диагноза и лечение, автор: доц. д-р Цв. Петранова, д.м., председател на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза, Катедра по Ревматология, УМБАЛ ”Св. Ив. Рилски”, МУ – София.

  Следващата авторска статия насочва вниманието към остеоартрозата – променящото се лице на ставната дегенерация: автори: д-р Р. Несторова, доц. д-р Цв. Петранова, д.м., доц. д-р И. Шейтанов, д.м.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Възпалително-ставни болести и сърдечносъдови прояви – съществува ли връзка между тях; Мекотъканен ревматизъм; ANCA асоциирани васкулити – как ги разпознаваме и как протичат при българската популация.

  В рубриката „За практиката” сме включили клинично наблюдение, проведено и представено от проф. д-р Ц. Дойчинова, д-р И. Петкова, д-р Е. Смирнова: Повлияване на имунната дисрегулация, възпалението, тромботичния риск и безсънието при COVID-19 с природна терапия.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 8

  Брой 8/2022

  3.60лв.

  Водеща тема в този брой на списание GP News е офталмология.

  Началото на броя започва със статия за приложение на автоложно тъканно лепило в офталмологията, автори д-р И. Шандурков, д.м. FEBO, д-р И. Тонев, д.м., акад. проф. д-р П. Василева, д.м.н., FEBO, MBA.

  От първите страници на списанието ще научите повече подробности за диагностиката на сухото око – важен елемент за успешната катарактна хирургия, автори: д-р М. Димитрова, проф. д-р И. Петкова, д.м.н., СБАЛОБ „Зора“ – София.

  Следва статия с практически насоки за съвременна диагностика на диабетната ретинопатия, автор: д-р И. Шандурков, д.м., FEBO, СОБАЛ „ВИЖЪН“ – София.

  Следващата авторска статия насочва вниманието към вътреочните лещи с удължена дълбочина на фокуса – новата перспектива в катаракталната хирургия: автори: д-р Б. Иринкова, проф. д-р И. Петкова, д.м.н., СБАЛОБ „Зора“ – София.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Патогeнетични аспекти при ТАО; Зрителна рехабилитация – приложение и ползи; Стоп на агресията – съвременен мениджмънт на неповлияващи се на консервативно лечение инфекциозни кератити чрез крослинкинг и амниотична мембрана; Визуализацията в офталмологията; Системи за комуникация и архивиране на изображенията – бъдещето на модерната офталмология; Съвременни подходи в диагностиката и лечението на увеита; Есенциални мастни киселини – имат ли място в менажирането на синдрома на сухото око?

  В рубриката „За практиката” сме включили авторска статия, която ще ви е от полза в клиничната практика: Лечение на хемороиди – възможности за комбинирано решение, автор: д-р Г. Испирска – гастроентеролог, хематолог, МБАЛ “Княгиня Клементина” – София.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Лечение на ендокринни състояния.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 7

  Брой 7/2022

  3.60лв.

  Централна тема в този брой на списание GP News е дерматология.

  Началото на броя започва със статия за кожните проблеми по време на пандемия от COVID-19, автор проф. д-р Л. Митева, д.м., ръководител на катедра по дерматология и венерология, Медицински факултет, МУ – София.

  От първите страници на списанието ще научите повече подробности за наследствени генодерматози, асоциирани с появата на кожни тумори, автори: д-р М. Сълева, доц. д-р Л. Дурмишев, д.м., проф. д-р Л. Митева, д.м., Катедра по дерматология и венерология, Медицински факултет, МУ – София.

  Следва статия с практически насоки и мултидисциплинарен клиничен подход при пациенти с псориазис, автори: доц. д-р К. Дреновска, д.м., д-р Д. Серафимова, д.м., проф. д-р Л. Митева, д.м., Катедра по дерматология и венерология, Медицински Факултет, МУ – София.

  Следващата авторска статия насочва вниманието към лечението на атопичен дерматит по време на преконцепция, бременност и кърмене, автори: д-р М. Шахид, д.м., доц. д-р К. Дреновска, д.м., проф. д-р С. Василева, д.м., проф. д-р Л. Митева, д.м., Катедра по дерматология и венерология, Медицински факултет, МУ – София.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Полиморбидност при псориазис – основа на мултидисциплинарен клиничен подход; Паранеопластичен пемфигус в асоциация с цитостатична терапия; Андрогенна алопеция – лечение и рискове; DRESS синдром; Остра генерализирана екзематозна пустулоза (AGEP); Сарком на Капоши – клиничен случай с обзор в литературата; Дeрматофитни инфекции на кожата; Mycosis fungoides или „Великият имитатор“ II: кога да подозираме периферен Т-клетъчен лимфом на кожата?.

  В рубриката „За практиката” сме включили авторска статия, която ще ви е от полза в клиничната практика: Съдова патология на ретината при пациенти с Covid-19 и ролята на Entan в профилактиката, автор: доц. д-р Д. Казакова, Катедра по хирургия, Университетска болница „Лозенец“ – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица - 6

  Брой 6/2022

  3.60лв.

  Водеща тема в този брой на списание GP News е офталмология.

  Броят започва със статия за диагноза и лечение при болни с прогресираща глаукома при ниско/нормално вътреочно налягане, автори: акад. д-р П. Василева, д.м.н., д-р Й. Кирилова, д.м., Специализирана очна болница за активно лечение „Акад. Пашев” – София.

  От първите страници на списанието ще научите повече подробности за миопията – поредното предизвикателство в условията на пандемия, автори: д-р А. Симеонова, д.м., доц. д-р В. Чернодринска, д.м., СОБАЛ „Визус“- София.

  Следва статия за съвременни схващания относно рискови фактори, клиника и диагноза при мaкулна дегенерация, свързана с възрастта, автори: д-р Вл. Ставрев, д.м., FEBO, проф. д-р Н. Сивкова, д.м., FEBO, Катедра по очни болести, МУ – Пловдив, Университетска очна клиника, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив.

  Следващата авторска статия насочва вниманието към атипични варианти на макулната дегенерация, свързана с възрастта, автори: доц. д-р Х. Видинова, д.м.н., д-р Д. Антонова, Катедра „Очни болести, УНГ болести и орална хирургия“, ВМА – София.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Дигитализацията в офталмологичната практика за подобряване на ефективността на диагностиката и лечението на пациенти със заболявания на макулата; Постоперативен оток на макулата след операция на катаракта – причина за намалено зрение; Какво трябва да знаем за наследствените ретинални дистрофии; Х-свързана ретиносхиза – представяне на клинични случаи; Болката като симптом при някои очни заболявания; Зрение в превербална детска възраст; Приложение на Ocolut Combi при диабетна ретинопатия и очни съдови инциденти – личен опит.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Подход към пациент със симптоми на долните пикочни пътища: от диференциална диагноза до стратегии за лечение (продължение oт бр. 6/2022).

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 5

  Брой 5/2022

  3.60лв.

  Централна тема в този брой на списание GP News е кардиология.

  От първите страници на списанието ще научите повече подробности за Пост-COVID-19-синдром, автор: д-р Т. Вълова, Клиника по Кардиология, ВМА – София.

  Следва статия за видовете терапия за профилактика на тромботични инциденти по време на Ковид-19 инфекция, автори: д-р П. Калайджиев, д-р М. Константинова, д-р С. Яков, Клиника по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, МУ – София.

  Следващата авторска статия насочва вниманието към прогностичните фактори за преживяемост при пациенти с постоянна електрокардиостимулация, автори: д-р Д. Марков, д-р Р. Савова, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна“, ИСУЛ – София.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Тетралогия на Фало – анатомия, хемодинамика, диагноза и лечение; Мелазма – социална значимост, качество на живот и ефективно лечение; Време ли е да изследваме Липопротеин(a) рутинно в клиничната практика?; Сърдечносъдова система при спортисти – oт нормална адаптация до патологични промени.

  В рубриката „За практиката” сме включили следните авторски статии, които ще са ви от полза в клиничната практика: Пигментен мозаицизъм; Късно проследяване и прогноза при недоносени деца; Кратка история на подаграта и хиперурикемията.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Подход към пациент със симптоми на долните пикочни пътища: от диференциална диагноза до стратегии за лечение.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 4

  Брой 4/2022

  3.60лв.

  Централна тема в този брой на списание GP News е гастроентерология.

  Началото на броя започва с две авторски статии от д-р Ю. Петровска, д-р М. Ковачева-Славова, проф. д-р А. Велкова, проф. д-р Б. Владимиров, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, на тема гастроинтестинални симптоми при COVID-19 и патогенетичните механизми на увреда на гастроинтестиналния тракт при COVID-19.

  Следващата авторска статия насочва вниманието към рецепторите за жлъчни киселини при пациенти с хронични възпалителни чревни заболявания, автори: д-р А. Топалова, проф. д-р Р. Николов д.м.н., Клиника по гастроентерология, УМБАЛ “Св. Иван Рилски“ – София.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Широкото използване на антибиотиците води ли до C. difficile свързан колит?; Как да лекуваме днес неалкохолната мастна чернодробна болест?; Хълцане (singultus); Тромбоза на порталната вена при пациенти без чернодробна цироза; Асцит, свързан със злокачествено заболяване – патофизиологични механизми и лечение; Ранен стомашен рак; Коремна болка през погледа на педиатъра.

  В рубриката „За практиката” ще прочетете практически насоки за антибиотична профилактика и поведение за превенция на Лаймска болест, както и полезна статия от практиката за ролята на Entan за дългосрочно възстановяване и поддържане на ендотелната функция.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Регулиране на калия в организма в клинична обстановка (продължение oт бр. 3/2022).

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • Корица 3-2022

  Брой 3/2022

  3.60лв.

  Водеща тема в този брой на списание GP News е педиатрия.

  Броят започва със статия от проф. д-р П. Переновска, д.м.н., Клиника по педиатрия, УМБАЛ” Александровска”- София, на тема Бронхообструктивен синдром в детската възраст.

  От първите страници на медицинското списание ще научите повече подробности за продължителната кашлица – клиничен случай на дете, авторски колектив от Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Катедра по педиатрия, МУ – София. Следващата авторска статия насочва вниманието към имунен дефицит при често боледуващи деца.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Кашлицата при децата – невинаги е белег на заболяване; Медикаментозна алергия при деца – прояви и причинители; „Мързелив нос“ при децата; Върху синдрома „Алиса в страната на чудесата” (Alice in Wonderland syndrome); Животът след Ковид – как да се справим с последиците?; Фебрилитет – най-тревожният симптом в детска възраст; Кампилобактерни ентероколити в амбулаторната практика – с принос на два случая; Вродени аномалии на шията в детската възраст; Сравнителни аспекти на Болестта на Кавазаки и Мултисистемния възпалителен синдром при деца (MIS-C), свързан с SARS-CoV-2; Потенциални терапевтични подходи при продължителен Ковид-19. Прояви на болестта и съпътстващите състояния.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Регулиране на калия в организма в клинична обстановка.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 2-2022

  Брой 2/2022

  3.60лв.

  Централна тема в този брой на списание GP News е АГ и неонатология.

  От първите страници на медицинското списание ще научите повече подробности за ротавирусните инфекции, автор на статията: проф. д-р Б. Слънчева, Началник на неонатологична клиника, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД – София, Катедра по АГ, МУ – София.

  Следващата авторска статия насочва вниманието към едно социалнозначимо заболяване – ракът на маточната шийка, автори: д-р Г. Дикова, д-р И. Диков, Катедра по АГ, СБАЛАГ „Майчин дом“, МУ – София.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Нарушения на слуха при високорискови новородени; Хранене по време на бременност; Цялостно възстановяване на вагиналната екосистема – ключов фактор за дефинитивно решение при вагинални инфекции; Железен дефицит и сърдечна недостатъчност.

  Следват няколко полезни статии за клиничната практика: Необходимостта от скрининг на депресивното разстройство в общата медицинска практика; Рискови фактори и възможности за превенция на когнитивни дефицити и деменция; Очна дирофилариоза; Съвременни тенденции и стандарт в психотерапевтичната работа с онко- и хематологично болни пациенти в болнично лечение; Контрастно-индуцирана нефропатия.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Наследствен ангиоедем – въведение и пациентска анамнеза (продължение oт бр. 1/2022 г.).

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 1-2022

  Брой 1/2022

  3.60лв.

  Водеща тема в този брой на списание GP News е неврология и психиатрия.

  Броят започва с някои практични въпроси за деменциите, автори: д-р М. Вълкова, д.п., доц. д-р В. Гергелчева, д.м.

  От следващата авторска статия ще научите повече подробности за генетичната епилепсия с фебрилни гърчове плюс, автори: д-р И. Александрова, д.м., проф. д-р В. Божинова, д.м.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Неврологични изяви при деца със синдром на Down; Ранни малкомозъчни атаксии; Диференциална диагноза на епилептичните пристъпи в детска възраст; Tревожни разстройства в детството; Разграничаване между болестен процес и психоза при шизофрения: ключ към загадките на раздвоената психика; Възможности за психотерапевтични интервенции при шизофрения; Телесният израз на психичното страдание.

  Следват полезни статии за клиничната практика: Роля на Imunobor Kids Syrup при орофарингеални заболявания в условията на пандемия от Covid-19, автор: доц. д-р Ц. Цолов, оториноларинголог, Началник на отделение по детскa оториноларингология, УМБАЛ „Царица Йоана” ИСУЛ – София и Съвременни концепции за правилната диагностика на артериалната хипертония, автори: проф. д-р С. Тишева, д.м.н., д-р К. Господинов, Кардиологична клиника, МУ – Плевен.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Наследствен ангиоедем – въведение и пациентска анамнеза.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица - 12

  Брой 12/2021

  3.60лв.

  Водеща тема в този брой на списание GP News е пулмология.

  От първите страници на броя ще научите повече информация за диагностиката и лечението на субсегментна белодробна емболия (SSPE), автори: доц. д-р В. Димитрова, д.м., д-р П. Йорданов, Клиника по белодробни болести, УМБАЛ “Св. Марина“ – Варна.

  Броят продължава със статия за транскатетърни методи за лечение на белодробна емболия, авторски колектив от Аджибадем Сити Клиник – Сърдечносъдов център, Клиника по кардиология и ангиология – София.

  Следва статия с повече подробности за новостите в лечението на детската астма, автор: проф. д-р П. Переновска, Клиника по педиатрия, УМБАЛ „ Александровска” – София.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Продължителен Covid-19 синдром; Вродени аномалии на белия дроб; Covid-19 при деца; Нови възможности в приложението на empagliflozin; Съвременни тенденции в терапията на сърдечната недостатъчност – роля на SGLT2 инхибиторите; Ваксини срещу Covid-19 – гледната точка на алерголог.

  Следва полезна статия за практиката: Атопичният дерматит в ерата на Covid-19, автор: доц. д-р В. Брощилова, д.м. Клиника по дерматология и венерология, ВМА – София.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Подход при лечение на шизофрения (продължение от бр. 11/2021 г.).

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 11

  Брой 11/2021

  3.60лв.

  Централна тема в този брой на списание GP News е уши, нос, гърло.

  От първите страници на броя ще научите повече информация за настинката – “Троянският кон” на инфекциите в дихателните пътища, автор: доц. д-р А. Райнов, д.м., Началник Отделениe по УНГ, Катедра по Хирургични болести, Университетска Болница „Лозенец” – София.

  Началото на броя продължава със статия за кохлеарната имплантация, автор: д-р Т. Димитрова УНГ клиника , ВМА – София.

  Следва статия с повече подробности за риносинуитите – видове, клиника и лечение, автор: д-р Д. Тодорова Едрева, д.м., гл. ас. по оториноларингология, МФ при СУ „Св. Кл. Охридски”, МБАЛ ,,Лозенец” – София.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Алергичен ринит – от симптома до диагнозата; Алергичен ринит и бронхиална астма – заболяване на единния дихателен път; Лазер-асистирано лечение при обструкция на назо-слъзния канал; Белодробни изяви при хипермобилните синдроми; Epistaxis, съвременни концепции в лечението; Пристъпно задържане/спиране на дъха при малките деца – често срещан феномен?

  В броя ще прочетете интервю с проф. Тодор Кантарджиев относно превенцията и профилактиката, както и подпомагането на имунната система в борбата с коварния вирус.

  Следват три полезни статии за практиката: Приложението на Imuflam при косопад след боледуване от COVID-19, автор: д-р Х. Хайдудова, дерматолог, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен; Причини за кръвопреливане в неонатален период, автор: д-р Д. Узунова, Отделение по Неонатология към Втора САГБАЛ, Шейново – София; Съотношение на майчините антитела срещу SASR-CoV2 с предадените трансплацентарно на новороденото, автор: проф. д-р Хр. Одисеев, д.м.н.
  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Подход при лечение на шизофрения.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица - 10

  Брой 10/2021

  3.60лв.

  Водеща тема в този брой на списание GP News е урология и нефрология.

  От първите страници на броя ще научите повече информация за хронично бъбречно заболяване – дефиниция, диагностика и контрол, автори: д-р П. Мегеров, д-р Ж. Филипов, д-р Б. Златков, д-р И. Маринова, д-р В. Йорданова, д-р М. Стефанов, проф. д-р Е. Паскалев, Клиника по нефрология и трансплантология, МБАЛ “Лозенец” – София.

  Началото на броя продължава със статия за хроничен инкрустиран цистит, предизвикан от „скритата инфекция“ Corynebacterium urealyticum – преглед на литературата и два случая от практиката.

  Следва статия с повече подробности за протеинурия – норма, патология, видове, клинично значение.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Вирусни инфекции и бъбрек; Доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ); Спешни състояния в урологията; Периоперативна профилактика с еднократна доза цефалоспорин трета генерация при пациенти, подложени на трансректална биопсия на простатна жлеза; Флексибилна цистоскопия – съвременни перспективи и приложение в урологичната амбулатория; Мъжкият фертилитет и Covid-19 (COVID-19 или SARS-CoV-2). Преглед на литературата; Лапароскопска аденомектомия на простатна жлеза – алтернатива на класическата операция; Мeмбранозна нефропатия; IgA гломерулонефрит; Ретроградна интраренална хирургия (RIRS) – индикации и клинично приложение в съвременната урологична практика.

  Следва полезна статия за практиката с повече подробности за ролята на Imuflam при лечение на COVID-19 и в периода ПОСТ-COVID, автор: д-р Н. Шекерова Пулмолог – Сливен.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Пневмококовото заболяване в практиката (продължение от бр. 9/2021).

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • Корица - 9

  Брой 9/2021

  3.60лв.

  Централна тема в този брой на списание GP News е ревматология.

  Началото на броя започваме със статия от проф. д-р Д. Байкова, д.м., специалист по Хранене и диететика, МЦ „МАРКОВС“ – София, от която ще научите повече подробности за хранителния модел в алгоритъма на комплексната превенция на COVID-19.

  Следва статия за влиянието на COVID-19 пандемията върху персонала и неговия подбор в социалния и бизнес сектор, автор: Й. Негрова Ph.d., Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, Катедра „медико-социални науки“.

  Темата на броя продължаваме със следните авторски статии: Поведение за ваксинация срещу SARS-COV-2 при пациентите с ревматологични заболявания; Кога да потърсим консултация с ревматолог?; Диагностични и прогностични възможности на ултразвуковото изследване при синдрома на Cьогрен; HAYDE при пост-Covid-19 синдром; Koнтраст-усилена ехография през погледа на ревматолога; Терапия с автоложна, обогатена с тромбоцити плазма, при хронични болки в гърба и кръста.

  Следват полезни статии за практиката:

  Ролята на витамин Д в патофизиологията на инфламаторните дерматози, автор: доц. д-р В. Брощилова, д.м., Клиника по дерматология и венерология, ВМА – София;

  Пангенотипни режими и улеснен подход в диагностиката и лечението на хроничната HCV-инфекция, автори: д-р М. Петкова, д-р Х. Пенчев, проф. д-р К. Антонов, д.м.н., проф. д-р Р. Николов, д.м., Клиника по Гастроентерология на УМБАЛ „Св.Иван Рилски“ – София;

  Триглицеридите – новопоявил се стар таргет, автор: доц. д-р Л. Владимирова-Китова Клиника по кардиология, Медицински факултет, МУ – Пловдив, Университетска болница „Свети Георги“ – Пловдив;

  Недостиг на терапевтични възможности при хипертриглицеридемия, автор: доц. д-р Л. Владимирова-Китова Клиника по кардиология, Медицински факултет, МУ – Пловдив, Университетска болница „Свети Георги“ – Пловдив;

  Oтносно хипотезата за излизането на SARS-CoV-2 oт лаборатория, автор: проф. д-р Хр. Одисеев, д.м.н;
  Реинфекции на Covid-19, автор: проф. д-р Хр. Одисеев, д.м.н.

  От доц. д-р Д. Паскалев, д.м. и доц. д-р Д. Радойнова, д.м, МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, ще научите любопитни исторически факти за смъртта на Иван Вазов.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • брой 8/2021

  Брой 8/2021

  3.60лв.

  Водеща тема в този брой на списание GP News е ендокринология.

  Началото на броя започваме със статия за връзката диабет и бременност, автори: д-р В. Яначкова, проф. д-р З. Каменов, д.м.н.

  Следват три авторски статии от д-р В. Михнева, проф. д-р И. Даскалова, д-р И. Богомилов на тема „Преддибет, мебатолитен синдром и връзката им със сърдечносъдовия риск”, „Преддибет, нарушена гликемия на гладно, нарушен глюкозен толеранс и метаболитен синдром” и „Субклиничен хипотиреоидизъм и сърдечносъдови заболявания”.

  Темата на броя продължаваме със следните авторски статии: Затлъстяването през призмата на централномозъчната медиация; Ефект на бариатричната/метаболитна хирургия върху нискостепенното възпаление при затлъстяване; Метаболитен синдром (Лечебен ефект на прополисовата тинктура); Устойчиво и информирано хранене през XXI-ви век; Връзка между затлъстяване, имунна защита, различни хранителни фактори и Covid-19; Нови възможности за скриниране на пациенти с хронични чернодробни заболявания за развитие на първичен чернодробен рак.

  Следва полезна статия за практиката, от които ще научите повече подробности за локалното лечение на микотични вулвовагинити, автор: доц. д-р Й. Попов Ръководител катедра по акушерство и гинекология, УМБАЛ” Д-р Г. Странски” – Плевен.

  От доц. д-р Д. Паскалев, д.м., МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, ще научите любопитни исторически факти за Георги Сава Раковски: велик българин, жертва на туберкулозата.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • Корица 7

  Брой 7/2021

  3.60лв.

  Централна тема в този брой на списание GP News е офталмология.

  От първите страници на броя ще научите повече подробности за диагнозата и поведението при пигментна глаукома, автор: акад. д-р П. Василева, д.м.н., СОБАЛ „Акад. Пашев“ – София.

  Следва статия от доц. д-р Р. Христова, д.м., Българо-aмерикански очен център ”Пролайт” на тема „Kaк и кой трябва да контролира диагностиката и терапията на глаукомно болните”.

  В броя сме включили полезна информация за алергичните конюнктивити, автори д-р В. Маринов, проф. д-р Н. Сивкова, Катедра по очни болести, Медицински Факултет, Медицински Университет – Пловдив, Университетска очна клиника, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив.

  Темата на броя продължаваме със следните авторски статии: Алергични конюнктивити – патофизиология, диференциална диагноза, нови терапевтични подходи; Синдром на сухо око – симптоми, причини, лечение; Covid-19 и сухо око (Представяне на клиничен случай); Възможности за корекция на рефракционните аномалии; Aнизометропия в детска възраст; Препоръки за профилактика на очни заболявания при деца в предучилищна възраст; Стеноза на лакрималния канал при новородени; Очни прояви при придобит сифилис; Ендотелна дистрофия на Фукс; Как да предпазим очите си от слънцето през летните месеци?.

  Следва полезна статия за практиката, от които ще научите повече подробности за приложението на Ocolut Combi при пациенти със субективни зрителни нарушения, автор: д-р М. Радева, офталмолог – Разград, д-р А. Райчев, Нaчалник отделение по очни болести МБАЛ – Разград.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 6

  Брой 6/2021

  3.60лв.

  Водеща тема в този брой на списание GP News е дерматология.

  В началото на броя сме публикували статия, от която ще научите повече подробности за съвременната проактивна терапия на атопичен дерматит, автор: проф. д-р Л. Митева, д.м., ръководител катедра по дерматология и венерология, УМБАЛ „Александровска” – София.

  Следващата авторска статия засяга темата за характеристиката на кожните прояви при Cоvid-19, автори: д-р Д. Серафимова, д.м., д-р К. Дреновска, д.м., проф. д-р Л. Митева, д.м., Катедра по дерматология и венерология, МФ, МУ – София, Клиника по кожни и венерически болести, УМБАЛ „Александровска“ – София.

  В броя сме включили статия за отражението на Cоvid-19 върху хода, тежестта и прогнозата на пемфигус – анализ и практически насоки, автори д-р К. Дреновска, д.м., проф. д-р С. Василева, д.м., д-р М. Шахид, д.м., д-р Д. Серафимова, д.м. проф. д-р Л. Митева, д.м. Катедра по дерматология и венерология, МФ, Медицински Университет – София.

  Темата на броя продължаваме със следните авторски статии: Инфекции на кожата и лигавиците, предизвикани от човешки папиломни вируси; Склеродермия – много повече от само кожно заболяване; Varicella при пациентка с хронична лимфолевкоза; Фототерапевтични методи в дерматологичната практика; Слънцезащита и Витамин Д; Carcinoma Basocellulare – съвременни терапевтични възможности; Psoriasis pustulosa; Алопеция ареата – основни аспекти и новости в терапията; Дeрматози на бременността.

  Следва полезна статия за практиката, от които ще научите полезна информация за появата и динамиката на антителата срещу коронавируса SARS-CoV-2, автор: проф. д-р Х. Одисеев, д.м.

  От доц. д-р Д. Паскалев, д.м. и доц. д-р Д. Петкова, МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, ще научите любопитни исторически факти за Акромегалия и гигантизъм: кратка история от библейските времена до днес.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Лечение на пациент с диабет тип 2, инфаркт на миокарда и хипертония.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.