Списания

Показване на 1–16 от 121 резултата

 • корица - 1-2023

  Брой 1/2023

  3.60лв.

  От първите страници ще научите повече подробности за психичните заболявания и участието на личния лекар в тяхното лечение, автор: доц. д-р Р. Гайдарова, д.м., УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен.

  Броят продължава с кратък преглед в терапевтичния подход при шизофрения, автори д-р. В. Мариноска, проф. д-р Хр. Кожухаров, д.м., Втора психиатрична клиника, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

  Следващата авторска статия насочва вниманието към нов подход при диагностика и лечение на шизофрения: фокус върху препсихотичните негативни симптоми, автори: д-р Е. Хараланова, проф. д-р Св. Хараланов, УМБАЛНП „Св. Наум”, Първа психиатрична клиника – София.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Психеделици в психиатричната практика: псилоцибин и ескетамин; Новости в стратегията и механизмите на антидепресивната терапия; Психосоматична терапия на онкологични и хематологични заболявания в медицинската практика; Малформации на мозъчната кора при пациенти със септо-оптична дисплазия комплекс; Мозъчна венозна тромбоза при деца – предизвикателство при поставяне на диагнозата; За огромната дупка в комуникацията и неуспехите в лечението на пациентите; Биологична обратна връзка (biofeedback) като подход в лечението на психосоматични и функционални разстройства.

  В рубриката „За практиката” сме включили следната практична статия: Мултисистемен инфламаторен синдром при деца след Covid-19 – опитът на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев” за период от 18 месеца.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Предизвикателства пред диагнозата предсърдното мъждене (AF) – лечение на пациент с придружаващи заболявания (продължение от бр. 12/2022).

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица - 12

  Брой 12/2022

  3.60лв.

  Началото на броя започва с авторска статия, свързана с употребата на маските при децата в условията на остри респираторни инфекции, автор д-р В. Папочиева, Клиника по педиатрия, УМБАЛ “Александровска“ – София.

  Следващата статия е с фокус към съвременните насоки за антикоагулантно лечение при пациенти с COVID-19, автори: д-р П. Йорданов, доц. д-р В. Димитрова, д.м., Клиника по белодробни болести, УМБАЛ “Св. Марина“ – Варна, Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Отосклероза – диагностични и хирургични предизвикателства; Кръвотечение от носа – еpistaxis; Бронхиална астма – основни принципи на диагностициране; Singultus; Хранителна алергия – съвременни аспекти; Проблемни чужди тела в дихателните пътища при децата.

  В рубриката „За практиката” сме включили следните практични статии: COVID-19-асоцииран увеит: обзор; Очни прояви при грануломатоза с полиангиит: обзор; Приложение на Ентан при комплексното лечение на травматичен подкожен хематом в общомедицинската практика (Клиничен случай).

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Предизвикателства пред диагнозата предсърдното мъждене (AF) – лечение на пациент с придружаващи заболявания.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 11-2022

  Брой 11/2022

  3.60лв.

  Броят започва с две авторски статия, свързани с метаболитния синдром: „Метаболитен синдром и новостите, които могат да променят играта“ и „Метаболитният синдром през призмата на новите терапевтични възможности“, автори д-р И. Богомилов, д-р В. Михнева, проф. д-р И. Даскалова, д.м., д.м.н., Клиника „Ендокринология и болести на обмяната“, ВМА – София, Катедра „Фармакология и токсикология“, МУ – София.

  Следващата авторска статия насочва вниманието към оценката на метаболитни маркери при пациенти след бариатрична хирургия: автори: д-р Д. Миронова, д-р В. Михнева, проф. д-р Ив. Даскалова, д.м., д.м.н., д-р И. Богомилов, Клиника по Вътрешни болести, УМБАЛ „Св. Анна“ – София, Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, ВМА – София.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Хипoтиреоидизъм и бременност; Диабетна нефропатия, диагностични маркери, нови перспективи; L-цистеин като хранителна и технологична добавка – медико-биологични ефекти и здравна безопасност; Хранителни навици и затлъстяването – игра на мозъчния серотонин и допамин; Нови насоки във фармакотерапията на затлъстяването чрез второ поколение анти-обезни лекарства.

  В рубриката „За практиката” сме включили следната практична статия: Erythema induratum of Bazin, автори: доц. д-р В. Кантарджиев, д.м., д-р Е. Хаджиева, д-р В. Брощилова, Клиника по дерматология и венерология, ВМА – София.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Лечение на ендокринни състояния (продължение от бр. 8/2022).

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • Корица 10

  Брой 10/2022

  3.60лв.

  Началото на броя започва със статия за основните аспекти и поведение при приапизъм, автор д-р А. Иванов, д.м., Катедра урология и обща медицина, МУ – Пловдив.

  От първите страници на медицинското списание ще научите повече подробности за контрастно-индуцираната нефропатия, автор: доц. д-р Д. Паскалев, д.м., МУ – Варна.

  Следващата авторска статия насочва вниманието към ползата от дигитален ректален преглед като допълнение към простато-специфичния антиген при откриването на клинично значим рак на простатата: автор: доц. д-р Ц. Генадиев, МЦ „Д-р Генадиев” – София.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Сегашен поглед върху болестта на Пейрони; Рентгеново изобразяване на пикочо-отделителната система: кратка история; Тубулоинтерстициален нефрит и увеит /обзор/; Периреналният абсцес – съвременна диагностика и лечение; Съвременно лечение на болестта на Пейрони.

  В рубриката „За практиката” сме включили две практични статии: COVID-19 при реципиенти на чернодробна трансплантация, автор: д-р Н. Юрукова, д.м., МБАЛ „Лозенец“ – София и Патогенетично решение при целулит – ефективни природни решения за гладка кожа, автор: д-р Х. Хайдудова, дерматолог, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 9

  Брой 9/2022

  3.60лв.

  Броят започва със статия за автоинфламаторните заболявания и периодичния фебрилитет при PFAPA-синдром и SURF, автори д-р М. Ганева, д.м., проф. д-р Ст. Стефанов, д.м., Клиника по ревматология, хематология и кардиология, СБАЛДБ, МУ – София.

  От първите страници на списанието ще научите повече подробности за терапевтичната стратегия при деца с ювенилен идиопатичен артрит, автор: д-р К. Темелкова, Клиника по ревматология, кардиология и хематология, СБАЛДБ, МУ – София.

  Следва статия за метаболитното костно заболяване остеопороза – диагноза и лечение, автор: доц. д-р Цв. Петранова, д.м., председател на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза, Катедра по Ревматология, УМБАЛ ”Св. Ив. Рилски”, МУ – София.

  Следващата авторска статия насочва вниманието към остеоартрозата – променящото се лице на ставната дегенерация: автори: д-р Р. Несторова, доц. д-р Цв. Петранова, д.м., доц. д-р И. Шейтанов, д.м.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Възпалително-ставни болести и сърдечносъдови прояви – съществува ли връзка между тях; Мекотъканен ревматизъм; ANCA асоциирани васкулити – как ги разпознаваме и как протичат при българската популация.

  В рубриката „За практиката” сме включили клинично наблюдение, проведено и представено от проф. д-р Ц. Дойчинова, д-р И. Петкова, д-р Е. Смирнова: Повлияване на имунната дисрегулация, възпалението, тромботичния риск и безсънието при COVID-19 с природна терапия.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 8

  Брой 8/2022

  3.60лв.

  Водеща тема в този брой на списание GP News е офталмология.

  Началото на броя започва със статия за приложение на автоложно тъканно лепило в офталмологията, автори д-р И. Шандурков, д.м. FEBO, д-р И. Тонев, д.м., акад. проф. д-р П. Василева, д.м.н., FEBO, MBA.

  От първите страници на списанието ще научите повече подробности за диагностиката на сухото око – важен елемент за успешната катарактна хирургия, автори: д-р М. Димитрова, проф. д-р И. Петкова, д.м.н., СБАЛОБ „Зора“ – София.

  Следва статия с практически насоки за съвременна диагностика на диабетната ретинопатия, автор: д-р И. Шандурков, д.м., FEBO, СОБАЛ „ВИЖЪН“ – София.

  Следващата авторска статия насочва вниманието към вътреочните лещи с удължена дълбочина на фокуса – новата перспектива в катаракталната хирургия: автори: д-р Б. Иринкова, проф. д-р И. Петкова, д.м.н., СБАЛОБ „Зора“ – София.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Патогeнетични аспекти при ТАО; Зрителна рехабилитация – приложение и ползи; Стоп на агресията – съвременен мениджмънт на неповлияващи се на консервативно лечение инфекциозни кератити чрез крослинкинг и амниотична мембрана; Визуализацията в офталмологията; Системи за комуникация и архивиране на изображенията – бъдещето на модерната офталмология; Съвременни подходи в диагностиката и лечението на увеита; Есенциални мастни киселини – имат ли място в менажирането на синдрома на сухото око?

  В рубриката „За практиката” сме включили авторска статия, която ще ви е от полза в клиничната практика: Лечение на хемороиди – възможности за комбинирано решение, автор: д-р Г. Испирска – гастроентеролог, хематолог, МБАЛ “Княгиня Клементина” – София.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Лечение на ендокринни състояния.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 7

  Брой 7/2022

  3.60лв.

  Централна тема в този брой на списание GP News е дерматология.

  Началото на броя започва със статия за кожните проблеми по време на пандемия от COVID-19, автор проф. д-р Л. Митева, д.м., ръководител на катедра по дерматология и венерология, Медицински факултет, МУ – София.

  От първите страници на списанието ще научите повече подробности за наследствени генодерматози, асоциирани с появата на кожни тумори, автори: д-р М. Сълева, доц. д-р Л. Дурмишев, д.м., проф. д-р Л. Митева, д.м., Катедра по дерматология и венерология, Медицински факултет, МУ – София.

  Следва статия с практически насоки и мултидисциплинарен клиничен подход при пациенти с псориазис, автори: доц. д-р К. Дреновска, д.м., д-р Д. Серафимова, д.м., проф. д-р Л. Митева, д.м., Катедра по дерматология и венерология, Медицински Факултет, МУ – София.

  Следващата авторска статия насочва вниманието към лечението на атопичен дерматит по време на преконцепция, бременност и кърмене, автори: д-р М. Шахид, д.м., доц. д-р К. Дреновска, д.м., проф. д-р С. Василева, д.м., проф. д-р Л. Митева, д.м., Катедра по дерматология и венерология, Медицински факултет, МУ – София.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Полиморбидност при псориазис – основа на мултидисциплинарен клиничен подход; Паранеопластичен пемфигус в асоциация с цитостатична терапия; Андрогенна алопеция – лечение и рискове; DRESS синдром; Остра генерализирана екзематозна пустулоза (AGEP); Сарком на Капоши – клиничен случай с обзор в литературата; Дeрматофитни инфекции на кожата; Mycosis fungoides или „Великият имитатор“ II: кога да подозираме периферен Т-клетъчен лимфом на кожата?.

  В рубриката „За практиката” сме включили авторска статия, която ще ви е от полза в клиничната практика: Съдова патология на ретината при пациенти с Covid-19 и ролята на Entan в профилактиката, автор: доц. д-р Д. Казакова, Катедра по хирургия, Университетска болница „Лозенец“ – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица - 6

  Брой 6/2022

  3.60лв.

  Водеща тема в този брой на списание GP News е офталмология.

  Броят започва със статия за диагноза и лечение при болни с прогресираща глаукома при ниско/нормално вътреочно налягане, автори: акад. д-р П. Василева, д.м.н., д-р Й. Кирилова, д.м., Специализирана очна болница за активно лечение „Акад. Пашев” – София.

  От първите страници на списанието ще научите повече подробности за миопията – поредното предизвикателство в условията на пандемия, автори: д-р А. Симеонова, д.м., доц. д-р В. Чернодринска, д.м., СОБАЛ „Визус“- София.

  Следва статия за съвременни схващания относно рискови фактори, клиника и диагноза при мaкулна дегенерация, свързана с възрастта, автори: д-р Вл. Ставрев, д.м., FEBO, проф. д-р Н. Сивкова, д.м., FEBO, Катедра по очни болести, МУ – Пловдив, Университетска очна клиника, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив.

  Следващата авторска статия насочва вниманието към атипични варианти на макулната дегенерация, свързана с възрастта, автори: доц. д-р Х. Видинова, д.м.н., д-р Д. Антонова, Катедра „Очни болести, УНГ болести и орална хирургия“, ВМА – София.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Дигитализацията в офталмологичната практика за подобряване на ефективността на диагностиката и лечението на пациенти със заболявания на макулата; Постоперативен оток на макулата след операция на катаракта – причина за намалено зрение; Какво трябва да знаем за наследствените ретинални дистрофии; Х-свързана ретиносхиза – представяне на клинични случаи; Болката като симптом при някои очни заболявания; Зрение в превербална детска възраст; Приложение на Ocolut Combi при диабетна ретинопатия и очни съдови инциденти – личен опит.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Подход към пациент със симптоми на долните пикочни пътища: от диференциална диагноза до стратегии за лечение (продължение oт бр. 6/2022).

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 5

  Брой 5/2022

  3.60лв.

  Централна тема в този брой на списание GP News е кардиология.

  От първите страници на списанието ще научите повече подробности за Пост-COVID-19-синдром, автор: д-р Т. Вълова, Клиника по Кардиология, ВМА – София.

  Следва статия за видовете терапия за профилактика на тромботични инциденти по време на Ковид-19 инфекция, автори: д-р П. Калайджиев, д-р М. Константинова, д-р С. Яков, Клиника по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, МУ – София.

  Следващата авторска статия насочва вниманието към прогностичните фактори за преживяемост при пациенти с постоянна електрокардиостимулация, автори: д-р Д. Марков, д-р Р. Савова, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна“, ИСУЛ – София.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Тетралогия на Фало – анатомия, хемодинамика, диагноза и лечение; Мелазма – социална значимост, качество на живот и ефективно лечение; Време ли е да изследваме Липопротеин(a) рутинно в клиничната практика?; Сърдечносъдова система при спортисти – oт нормална адаптация до патологични промени.

  В рубриката „За практиката” сме включили следните авторски статии, които ще са ви от полза в клиничната практика: Пигментен мозаицизъм; Късно проследяване и прогноза при недоносени деца; Кратка история на подаграта и хиперурикемията.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Подход към пациент със симптоми на долните пикочни пътища: от диференциална диагноза до стратегии за лечение.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 4

  Брой 4/2022

  3.60лв.

  Централна тема в този брой на списание GP News е гастроентерология.

  Началото на броя започва с две авторски статии от д-р Ю. Петровска, д-р М. Ковачева-Славова, проф. д-р А. Велкова, проф. д-р Б. Владимиров, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, на тема гастроинтестинални симптоми при COVID-19 и патогенетичните механизми на увреда на гастроинтестиналния тракт при COVID-19.

  Следващата авторска статия насочва вниманието към рецепторите за жлъчни киселини при пациенти с хронични възпалителни чревни заболявания, автори: д-р А. Топалова, проф. д-р Р. Николов д.м.н., Клиника по гастроентерология, УМБАЛ “Св. Иван Рилски“ – София.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Широкото използване на антибиотиците води ли до C. difficile свързан колит?; Как да лекуваме днес неалкохолната мастна чернодробна болест?; Хълцане (singultus); Тромбоза на порталната вена при пациенти без чернодробна цироза; Асцит, свързан със злокачествено заболяване – патофизиологични механизми и лечение; Ранен стомашен рак; Коремна болка през погледа на педиатъра.

  В рубриката „За практиката” ще прочетете практически насоки за антибиотична профилактика и поведение за превенция на Лаймска болест, както и полезна статия от практиката за ролята на Entan за дългосрочно възстановяване и поддържане на ендотелната функция.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Регулиране на калия в организма в клинична обстановка (продължение oт бр. 3/2022).

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • Корица 3-2022

  Брой 3/2022

  3.60лв.

  Водеща тема в този брой на списание GP News е педиатрия.

  Броят започва със статия от проф. д-р П. Переновска, д.м.н., Клиника по педиатрия, УМБАЛ” Александровска”- София, на тема Бронхообструктивен синдром в детската възраст.

  От първите страници на медицинското списание ще научите повече подробности за продължителната кашлица – клиничен случай на дете, авторски колектив от Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Катедра по педиатрия, МУ – София. Следващата авторска статия насочва вниманието към имунен дефицит при често боледуващи деца.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Кашлицата при децата – невинаги е белег на заболяване; Медикаментозна алергия при деца – прояви и причинители; „Мързелив нос“ при децата; Върху синдрома „Алиса в страната на чудесата” (Alice in Wonderland syndrome); Животът след Ковид – как да се справим с последиците?; Фебрилитет – най-тревожният симптом в детска възраст; Кампилобактерни ентероколити в амбулаторната практика – с принос на два случая; Вродени аномалии на шията в детската възраст; Сравнителни аспекти на Болестта на Кавазаки и Мултисистемния възпалителен синдром при деца (MIS-C), свързан с SARS-CoV-2; Потенциални терапевтични подходи при продължителен Ковид-19. Прояви на болестта и съпътстващите състояния.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Регулиране на калия в организма в клинична обстановка.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 2-2022

  Брой 2/2022

  3.60лв.

  Централна тема в този брой на списание GP News е АГ и неонатология.

  От първите страници на медицинското списание ще научите повече подробности за ротавирусните инфекции, автор на статията: проф. д-р Б. Слънчева, Началник на неонатологична клиника, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД – София, Катедра по АГ, МУ – София.

  Следващата авторска статия насочва вниманието към едно социалнозначимо заболяване – ракът на маточната шийка, автори: д-р Г. Дикова, д-р И. Диков, Катедра по АГ, СБАЛАГ „Майчин дом“, МУ – София.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Нарушения на слуха при високорискови новородени; Хранене по време на бременност; Цялостно възстановяване на вагиналната екосистема – ключов фактор за дефинитивно решение при вагинални инфекции; Железен дефицит и сърдечна недостатъчност.

  Следват няколко полезни статии за клиничната практика: Необходимостта от скрининг на депресивното разстройство в общата медицинска практика; Рискови фактори и възможности за превенция на когнитивни дефицити и деменция; Очна дирофилариоза; Съвременни тенденции и стандарт в психотерапевтичната работа с онко- и хематологично болни пациенти в болнично лечение; Контрастно-индуцирана нефропатия.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Наследствен ангиоедем – въведение и пациентска анамнеза (продължение oт бр. 1/2022 г.).

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 1-2022

  Брой 1/2022

  3.60лв.

  Водеща тема в този брой на списание GP News е неврология и психиатрия.

  Броят започва с някои практични въпроси за деменциите, автори: д-р М. Вълкова, д.п., доц. д-р В. Гергелчева, д.м.

  От следващата авторска статия ще научите повече подробности за генетичната епилепсия с фебрилни гърчове плюс, автори: д-р И. Александрова, д.м., проф. д-р В. Божинова, д.м.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Неврологични изяви при деца със синдром на Down; Ранни малкомозъчни атаксии; Диференциална диагноза на епилептичните пристъпи в детска възраст; Tревожни разстройства в детството; Разграничаване между болестен процес и психоза при шизофрения: ключ към загадките на раздвоената психика; Възможности за психотерапевтични интервенции при шизофрения; Телесният израз на психичното страдание.

  Следват полезни статии за клиничната практика: Роля на Imunobor Kids Syrup при орофарингеални заболявания в условията на пандемия от Covid-19, автор: доц. д-р Ц. Цолов, оториноларинголог, Началник на отделение по детскa оториноларингология, УМБАЛ „Царица Йоана” ИСУЛ – София и Съвременни концепции за правилната диагностика на артериалната хипертония, автори: проф. д-р С. Тишева, д.м.н., д-р К. Господинов, Кардиологична клиника, МУ – Плевен.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Наследствен ангиоедем – въведение и пациентска анамнеза.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица - 12

  Брой 12/2021

  3.60лв.

  Водеща тема в този брой на списание GP News е пулмология.

  От първите страници на броя ще научите повече информация за диагностиката и лечението на субсегментна белодробна емболия (SSPE), автори: доц. д-р В. Димитрова, д.м., д-р П. Йорданов, Клиника по белодробни болести, УМБАЛ “Св. Марина“ – Варна.

  Броят продължава със статия за транскатетърни методи за лечение на белодробна емболия, авторски колектив от Аджибадем Сити Клиник – Сърдечносъдов център, Клиника по кардиология и ангиология – София.

  Следва статия с повече подробности за новостите в лечението на детската астма, автор: проф. д-р П. Переновска, Клиника по педиатрия, УМБАЛ „ Александровска” – София.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Продължителен Covid-19 синдром; Вродени аномалии на белия дроб; Covid-19 при деца; Нови възможности в приложението на empagliflozin; Съвременни тенденции в терапията на сърдечната недостатъчност – роля на SGLT2 инхибиторите; Ваксини срещу Covid-19 – гледната точка на алерголог.

  Следва полезна статия за практиката: Атопичният дерматит в ерата на Covid-19, автор: доц. д-р В. Брощилова, д.м. Клиника по дерматология и венерология, ВМА – София.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Подход при лечение на шизофрения (продължение от бр. 11/2021 г.).

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица 11

  Брой 11/2021

  3.60лв.

  Централна тема в този брой на списание GP News е уши, нос, гърло.

  От първите страници на броя ще научите повече информация за настинката – “Троянският кон” на инфекциите в дихателните пътища, автор: доц. д-р А. Райнов, д.м., Началник Отделениe по УНГ, Катедра по Хирургични болести, Университетска Болница „Лозенец” – София.

  Началото на броя продължава със статия за кохлеарната имплантация, автор: д-р Т. Димитрова УНГ клиника , ВМА – София.

  Следва статия с повече подробности за риносинуитите – видове, клиника и лечение, автор: д-р Д. Тодорова Едрева, д.м., гл. ас. по оториноларингология, МФ при СУ „Св. Кл. Охридски”, МБАЛ ,,Лозенец” – София.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Алергичен ринит – от симптома до диагнозата; Алергичен ринит и бронхиална астма – заболяване на единния дихателен път; Лазер-асистирано лечение при обструкция на назо-слъзния канал; Белодробни изяви при хипермобилните синдроми; Epistaxis, съвременни концепции в лечението; Пристъпно задържане/спиране на дъха при малките деца – често срещан феномен?

  В броя ще прочетете интервю с проф. Тодор Кантарджиев относно превенцията и профилактиката, както и подпомагането на имунната система в борбата с коварния вирус.

  Следват три полезни статии за практиката: Приложението на Imuflam при косопад след боледуване от COVID-19, автор: д-р Х. Хайдудова, дерматолог, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен; Причини за кръвопреливане в неонатален период, автор: д-р Д. Узунова, Отделение по Неонатология към Втора САГБАЛ, Шейново – София; Съотношение на майчините антитела срещу SASR-CoV2 с предадените трансплацентарно на новороденото, автор: проф. д-р Хр. Одисеев, д.м.н.
  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Подход при лечение на шизофрения.

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

 • корица - 10

  Брой 10/2021

  3.60лв.

  Водеща тема в този брой на списание GP News е урология и нефрология.

  От първите страници на броя ще научите повече информация за хронично бъбречно заболяване – дефиниция, диагностика и контрол, автори: д-р П. Мегеров, д-р Ж. Филипов, д-р Б. Златков, д-р И. Маринова, д-р В. Йорданова, д-р М. Стефанов, проф. д-р Е. Паскалев, Клиника по нефрология и трансплантология, МБАЛ “Лозенец” – София.

  Началото на броя продължава със статия за хроничен инкрустиран цистит, предизвикан от „скритата инфекция“ Corynebacterium urealyticum – преглед на литературата и два случая от практиката.

  Следва статия с повече подробности за протеинурия – норма, патология, видове, клинично значение.

  Темата на броя продължава със следните авторски статии: Вирусни инфекции и бъбрек; Доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ); Спешни състояния в урологията; Периоперативна профилактика с еднократна доза цефалоспорин трета генерация при пациенти, подложени на трансректална биопсия на простатна жлеза; Флексибилна цистоскопия – съвременни перспективи и приложение в урологичната амбулатория; Мъжкият фертилитет и Covid-19 (COVID-19 или SARS-CoV-2). Преглед на литературата; Лапароскопска аденомектомия на простатна жлеза – алтернатива на класическата операция; Мeмбранозна нефропатия; IgA гломерулонефрит; Ретроградна интраренална хирургия (RIRS) – индикации и клинично приложение в съвременната урологична практика.

  Следва полезна статия за практиката с повече подробности за ролята на Imuflam при лечение на COVID-19 и в периода ПОСТ-COVID, автор: д-р Н. Шекерова Пулмолог – Сливен.

  В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Пневмококовото заболяване в практиката (продължение от бр. 9/2021).

  Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.