Биологична обратна връзка (biofeedback) като подход в лечението на психосоматични и функционални разстройства

Биологична обратна връзка (biofeedback) като подход в лечението на психосоматични и функционални разстройства

Брой 1/2023 В. Бъчваров – клиничен психолог, биофийдбек и неврофийдбек терапевт Център по Клинична психология, психоонкология и психосоматика УМБАЛ Аджибадем…