Нефротичният синдром – едно от най-честите бъбречни заболявания в детската възраст

Нефротичният синдром – едно от най-честите бъбречни заболявания в детската възраст
468×60 – top

Брой 5/2011

Доц. д-р Маруся Лилова
Началник на Клиниката по педиатрия (детски нефролог), МБАЛ „Токуда Болница“, София

Доц. Лилова, вие сте специалистът по детска нефрология с най-голям опит в лечението на нефротичния синдром в детската възраст у нас. В Детската клиника при „Токуда Болница“, която оглавявате, имате ли насоченост за лечение на бъбречните заболявания при деца?

Детската клиника е профилирана и в насока на лечение на бъбречните заболявания в детската възраст. Пациентите с тази патология представляват основен дял от децата, обслужвани в клиниката и в амбулаторни условия.

Имате защитена дисертация на тема „Усложнения при нефротичен синдром в детската възраст“. Какво представлява нефротичният синдром?

Нефротичният синдром е заболяване, при което има повишена пропускливост на бъбречния филтър за кръвните белтъци. Това води до повишено излъчване на белтък с урината. Като последица съдържението на белтък в кръвта намалява, което има редица неблагоприятни ефекти върху организма. Намалява количеството на отделената урина и се образуват отоци.

Кои са основните симптоми на нефротичния синдром?

Най-често това, което прави впечатление, са отоците. Те може да са различни по тежест и разпространеност. Може да обхващат цялото тяло или да са по-изразени в някои негови части. Децата могат да изглеждат общо и бързо напълнели. Най-често отоците се забелязват първоначално около клепачите. На по-наблюдателните родители прави впечатление по-малкото количество на отделената урина, която изглежда по-мътна, тъмна и пенеща се.

Каква е честотата на НС?

Това е едно от най-честите бъбречни заболявания в детската възраст. Честотата му възлиза на 16 случая на 100 000 деца, или 1 на 6000.

Коя възраст засяга НС предимно?

НС може да засегне всички възрастови групи – от новородени до напреднала възраст. При децата най-често се засяга групата от 2 до 7 години, с по-голяма честота при мъжкия пол.

Как протича заболяването?

Заболяването има различни форми. Ходът се определя от подлежащия хистологичен вариант. Най-често в детската възраст се касае за т.нар. чист нефротичен синдром или с минимални лезии. В 30% от случаите то протича с една-единствена изява. В останалите 70% от болните НС има склонност да рецидивира, което определя заболяването като хронично-рецидивиращо.

Как бихте определили това заболяване – като сериозно или не, и в какво се крият опасностите за пациентите?

Заболяването се определя като сериозно поради възможните редица усложнения, които произлизат както от самия НС, така и от страничните ефекти на лечението. Децата са предразположени към инфекции, тромбоемболични усложнения, електролитни нарушения и много други.

Ваше е едно от световноизвестните научни съобщения, посветено на тромбоемболичните усложнения при нефротичен синдром в детската възраст. В какво се състои лечението на заболяването и какъв е възможният изход от него?

Лечението е комплексно. Провежда се основно с кортикостероиди, а при част от болните се налага към тях да се добавят и цитостатици. В 70% от случаите болните се повлияват добре от лечението и настъпва т.нар. ремисия. Поради склонността към рецидиви при част от децата се налага продължително лечение с кортикостероиди или други имуносупресивни средства, като циклоспорин. Останалата част от болните представляват истинско предизвикателство към специалистите, тъй като не се повлияват достатъчно добре от провежданото лечение. Те изискват продължително лечение и между тях попадат болните, при които настъпва прогресия към бъбречна недостатъчност.

Какво основно трябва да знаят родителите на тези деца?

Че са изправени пред един сериозен проблем, който изисква лечение и наблюдение от компетентен специалист. Децата с НС са много податливи към инфекции, които най-често са повод за поредно влошаване на състоянието. Трябва да се знае, че децата, които се повлияват от лечението с кортикостероиди, са с по-благоприятна прогноза. При тях дори и след многобройни рецидиви не настъпва необратимо увреждане на бъбреците. Истински проблем са децата с резистентния на лечение НС. При тях по правило прогнозата е лоша.
Въпросите зададе
Валя Колева

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom