Ново международно проучване сред онколозите поставя акцент върху недостатъчно използване на персонализирани терапии при лечение на рака на белия дроб

Ново международно проучване сред онколозите поставя акцент върху недостатъчно използване на персонализирани терапии при лечение на рака на белия дроб
468×60 – top

Брой 6/2015

За проучването – каре
С цел постигане на по-добро разбиране процесите на диагностициране на напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб, изследване на мутациите и съществуващите терапевтични практики, е проведено глобално онлайн проучване с участието на 562 лекари-онколози в 10 държави (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Южна Корея, Испания, Тайван, Великобритания и САЩ). Проучването е реализирано в периода м. декември 2014 – м. януари 2015 година и оценява както широкото използване на тестовете за наличие на EGFR мутации в света, така и съществуващите подходи и препятствия в процеса на изследванията и също така по какъв начин резултатите от тестовете влияят върху избора на подходяща терапия.
–––––––

Международното проучване оценява връзката между честотата на изследване за наличие мутация на рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR) и избора на терапевтичен подход за лечение на пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб;
При близо един от всеки четирима пациенти с рак на белия дроб, резултатите от изследването за наличие на EGFR мутации не са готови навреме, за да направляват онколозите при определяне на лечението;
Половината от всички онколози, участвали в проучването, заявяват, че решението за избор на определена терапия не е продиктувано от вида на EGFR мутациите.

Резултатите от ново глобално проучване сред онколозите, лекуващи рак на белия дроб сочат, че въпреки, че 81% от новодиагностицираните пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб (НДРБД) са изследвани за EGFR мутации, значителен брой от тях не получават персонализирано лечение в съответствие с типа рак и вида на мутацията. Резултатите от проучването, в което участват 562-ма онколози от 10 държави (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Корея, Испания, Тайван, Великобритания и САЩ), бяха представени на Европейската конференция за рака на белия дроб 2015 г., проведена в Женева. Проучването е инициирано от Boehringer Ingelheim и Международната организация за изучаване рака на белия дроб.

Резултатите от проучването показват, че поне един от всеки четирима пациенти с напреднала форма на недребноклетъчен рак на белия дроб е подложен на терапия от първа линия преди да са налични резултатите от изследването на EGFR мутациите. Проучването сочи значителна разлика в получените данни спрямо различните региони (резултатите са от порядъка на 12% в Азия до 30% в Европа). Основната причина за липсата на изследване при всички пациенти, с изключение на туморната хистология, е била недостатъчна тъканна наличност/ съмнение за достатъчна тъканна наличност, недобро общо състояние на пациентите и твърде дълъг срок за получаване на резултатите от тестовете. В допълнение, половината от онколозите (51%) споделят, че тяхното решение за определяне на лечение не е повлияно от изследване на EGFR мутацията. Отново проучването сочи значителни вариации в данните спрямо различните региони (резултатите започват от 28% в Азия и достигат 60% в Европа).

Международните терапевтични ръководства дават препоръка за изследване наличието на EGFR мутация при диагностициране на напреднал стадии на недребноклетъчен белодробен карцином и също така реферират към необходимостта резултатите от теста да направляват решението за лечение, за да бъде осигурена възможността всички пациенти да получат таргетна терапия, съгласно техния специфичен тип рак. Това е от изключителна важност, защото пациенти, които са в напреднал стадии на рак на белия дроб с EGFR мутации, могат да се възползват от прицелно лечение, което да подобри качеството на живот и преживяемост без прогресия в сравнение със стандартната химиотерапия2. Освен това, последните данни сочат, че наличието на специфична таргетна терапия удължава общата преживяемост на пациентите с най-често срещаните мутации (екзон 19), сравнено с химиотерапияi.

„Средното равнище на изследване на EGFR мутациите е относително високо в света; въпреки това ние би трябвало да се стремим да изследваме всеки пациент с недребноклетъчен рак на белия дроб и всеки пациент да получи подходящата терапия за съответния специфичен вид белодробен рак. Това ново проучване насочва нашето внимание към факта, че все още е необходимо да се положат усилия за определяне важността на резултатите от EGFR тестовете преди започване на лечението и предназначението на тази съществена информация за избор на оптимална терапия“, коментира д-р Джеймс Спайсер от Кингс Колидж, Лондон при Guy’s Hospital.

Недребноклетъчният белодробен карцином е най-често срещаната форма на рак на белия дроб. Специфичните промени в тумора, познати като мутация на рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR мутации) се срещат при 10-15% от европейците и при 40% от пациентите от Източна Азия, страдащи от недребноклетъчен белодробен рак.ii Съществуват различни видове EGFR мутации, като най-често срещаните са делеция в екзон 19 (Del 19 ) и субституция в екзон 21 (L858R).

Д-р Матю Петерс, Председател на Глобалната коалиция срещу рака на белия дроб (Global Lung Cancer Coalition), заяви: „Това проучване ясно посочва, че съществуват тенденции за оценка на първоначалното лечение на белодробен рак, които не винаги включват тестване на EGFR. Пациентите трябва да очакват, че онколозите и патолозите работят съвместно за бързо установяване на фактите около диагностицирането на белодробния рак, така че да бъде приложена най-подходящата терапия за оптимални резултати“.

Проф. Герд Щеле, Вицепрезидент на медицинска терапевтична област „Онкология“ в Boehringer Ingelheim коментира: „Ангажиментът на Boehringer Ingelheim към проучването на рака на белия дроб не се заключава единствено и само с провеждане на клинични изпитвания. Това глобално проучване е част от нашите непрестанни усилия да разберем по-добре какво реално се случва в клиничната практика, така че да можем да използваме тези данни, за да удовлетворяваме по-добре нуждите на нашите пациенти, страдащи от рак на белия дроб и подкрепяме тези, които се грижат за тях.“

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom